Małgorzata Dąbrowska
Specjalistka - relacje z mediami
e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl
tel. kom. 722 002 316


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. 022 579 14 51, 579 15 09

www.frsi.org.pl