PROJEKTY i AKCJE OBECNIE REALIZOWANE 
 

Biblioteka jako współczesna agora

„Biblioteka jako współczesna agora – budowanie dialogu w społeczności lokalnej” to międzynarodowy projekt, skierowany do menedżerów kultury z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji oraz grup bibliotekarzy z tych krajów. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji liderskich przedstawicieli sektora kultury z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, głównie w obszarze zarządzania, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowania wizerunku i zdolności koalicyjnych.

Projekt ma formę cyklu edukacyjnego, na który składają się: warsztaty, webinaria oraz inne formy pracy on-line, uzupełnione wizytą studyjną, podczas której zaprezentujemy doświadczenia i najlepsze praktyki instytucji warszawskich w dziedzinie edukacji i kultury. Po zakończeniu pracy warsztatowej, uczestnicy naszego projektu będą mogli przetestować świeżo nabyte umiejętności – wcielić się w rolę trenerów grup bibliotekarzy – korzystając ze wsparcia swoich wykładowców przygotują autorskie scenariusze szkoleń dla bibliotekarzy, dopasowane do realiów swojego kraju.

Projekt „Biblioteka jako współczesna agora – budowanie dialogu w społeczności lokalnej”, realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wsparcie finansowe na realizację projektu zapewnia jego współorganizator – Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; dodatkowo FRSI otrzymała dotację z programu „RITA – Przemiany w Regionie”, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Więcej informacji o projekcie - na stronie Library as a modern agora
 


  

Strefy Innowacji

Jak wykorzystać nowe technologie, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do oferty instytucji i organizacji lokalnych? Jak zintegrować mieszkańców jednego z miejskich osiedli? Co zrobić, by rynek stanowił rzeczywiście centrum miasta? Jak zachęcić mieszkańców do wymyślania innowacyjnych rozwiązań ważnych dla nich problemów?

Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać mieszkańcy pięciu miast: Oświęcimia, Wieliczki, Piekar Śląskich, Grodziska Mazowieckiego i Jarocina - w STREFACH INNOWACJI działających w bibliotekach publicznych.

Strefy Innowacji to pilotażowy projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowany wraz z bibliotekami z: Oświęcimia, Wieliczki, Piekar Śląskich, Grodziska Mazowieckiego i Jarocina. W 2014 r. do projektu dołączy od 20 do 25 nowych placówek – tak by powstała sieć Stref obejmująca wszystkie województwa.

W projekcie obecnie uczestniczą: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu GALERIA KSIĄŻKI, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.

 


   

Tydzień z Internetem

 „Tydzień z Internetem” to doroczna ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć organizacji Telecentre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami.

Dotychczas zostały zrealizowane pięć polskich edycji kampanii:

Tydzień z Internetem 2011
Tydzień z Internetem 2012
Tydzień z Internetem 2013
Tydzień z Internetem 2014
Tydzień z Internetem 2015

W każdej polskiej edycji kampanii biorą udział różne instytucje i organizacje (biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, pracownie komputerowe itp.), które organizują spotkania dla mieszkańców pokazujące różne zastosowania Internetu i - w luźnej, zabawowej atmosferze - zachęcają do korzystania z niego. Organizację spotkań ułatwiają scenariusze przygotowywane  każdego roku przez koordynatorów kampanii. Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy i/lub towarzyszących im materiałów także w innych działaniach edukacyjnych i integracyjnych, niezwiązanych z udziałem w kampanii. Dotychczasowe scenariusze:

"Zawodowe selfie" to zajęcia dla młodych ludzi zastanawiający się nad wyborem swojej ścieżki kariery – przede wszystkim dla uczniów szkół średnich i ostatnich klas gimnazjum (15-19 lat). Zajęcia zachęcają do rozwoju zawodowego w branży ICT* oraz  do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy.

"Zakoduj selfie"- zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy tworzą – za pomocą programu Scratch – krótkie programy (animacje lub proste gry) z wykorzystaniem własnych zdjęć „selfie”. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby, które potrafią już posługiwać się programem  Scratch, jak i takie, które będą z niego korzystać po raz pierwszy. Celem spotkania jest zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się nauką kodowania, a także do rozwijania i wykorzystywania w kreatywny sposób już posiadanych umiejętności.

"Selfuj się kto może!" - spotkanie dla różnych grup wiekowych, głównie dla osób które dopiero oswajają nowe technologie (np. seniorzy). Uczestnicy, wykorzystując urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) lub komputery stacjonarne, uczą się jak prosto i efektownie edytować swoje zdjęcia, wykorzystując proste narzędzie online.

"Co ze mnie wyrośnie?” – scenariusz spotkania dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców o wymarzonych zawodach i umiejętnościach, które są potrzebne do ich wykonywania. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2014".

"Zagraj w przyszłość” – scenariusz spotkania dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o badaniu predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżki zawodowej. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2014".

"Pole do popisu”– kurs online dla seniorów (autorstwa Orange Polska i Fundacji Orange) z wyszukiwania informacji w Internecie, połączony z wiedzą o rozwoju kompetencji poprzez narzędzia online oraz wolontariacie dla seniorów. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2014".

"Zagrajmy w eksperymenty" – scenariusz przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Laboratorium EE, z myślą o osobach w różnym wieku, które będą wspólnie przeprowadzać proste i efektowne eksperymenty dotyczące pięciu ludzkich zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2013".
 
"Usiądź na moim miejscu" – scenariusz przygotowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Uczestnicy spotkania będą mogli w praktyce przekonać się, jakich trudności doświadczają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością przy korzystaniu z komputera i Internetu. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2013".
 
"Pierwszy krok w cyfrowy świat" – scenariusz przygotowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Spotkania, prowadzone przez Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans, są skierowane do osób 50+, które nie miały dotychczas żadnych doświadczeń z Internetem. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2013".

"Zasadź drzewo w Internecie” - spotkanie polegające na stworzeniu drzewa genealogicznego rodziny za pomocą narzędzi internetowych. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2012".

"W 80 minut dookoła świata” - wirtualna podróż po wielu kontynentach. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2012"

"Rozgrzewka przed EURO 2012” - turniej wiedzy o piłce nożnej wykorzystujący zasoby internetowe. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2012".

"Koncert życzeń" – integracyjne spotkanie polegające na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube. Uczestnicy spotkania mogą podzielić się wspomnieniami lub anegdotami związanymi z daną piosenką. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2011".

"Poradnia zdrowia" - spotkanie mające na celu zapoznanie seniorów z zasobami Internetu na temat zdrowia. Uczestnicy spotkania mogą nie tylko uzyskać informacje i porady zdrowotne, ale także poznać podstawowe zasady obsługi komputera. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2011".

"Rozmowa? – bezcenna, czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego" - spotkanie polegające na pokazaniu seniorom łatwego i bezpłatnego narzędzia, jakim jest komunikator internetowy. Scenariusz przygotowany w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2011".

 

    

PROJEKTY i AKCJE ZAKOŃCZONE 

 


O finansach… w bibliotece - III edycja


Projekt „O finansach… w bibliotece” służy zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania z bankowości elektronicznej. Ma na celu także przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej.

Poprzednie edycje projektu były realizowane w latach 2012-2013 w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Dowiedz się więcej o I edycji projektu
Dowiedz się więcej o II edycji projektu

Do udziału w III edycji projektu zapraszamy gminne biblioteki publiczne z całej Polski, z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 20 tysięcy mieszkańców. W tej edycji projektu „O finansach… w bibliotece” mogą wziąć udział zarówno nowe biblioteki jak i te, które uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu. Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie konkursowym. Regulamin konkursu oraz informacje organizacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja. Termin zgłoszeń to 5 marca 2014 roku.

Projekt „O finansach… w bibliotece – III edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.
 


 

Link do przyszłości. Młodzi, internet, karieraa

Projekt wspiera młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje projektu, w ramach których od jesieni 2012 r. do wiosny 2014 r. w całej Polsce odbyło się blisko 750 spotkań z młodymi profesjonalistami, a udział w nich wzięło ponad 21 tysięcy uczniów szkół średnich i ostatnich klas gimnazjów. Aż 99% uczestników oceniło je pozytywnie, zaś znakomita większość potwierdziła, że dzięki nim dowiedziała się więcej o różnych zawodach, roli nowych technologii w pracy oraz czego się uczyć i jaką profesję wybrać. Aktualnie realizowana jest trzecia edycja „Linku do przyszłości” w ramach której między październikiem 2014 r. a lutym 2015 r. planowanych jest 200 spotkań z młodymi profesjonalistami oraz cykl webinariów.

W projekcie realizowane są następujące działania:

  • spotkania w bibliotekach, szkołach i innych instytucjach kulturalno-oświatowych z tzw. młodymi profesjonalistami – młodymi, aktywnymi i inspirującymi przedstawicielami zawodów, w których ważną rolę odgrywają nowe technologie, np. grafikiem komputerowym, metodykiem w firmie e-learningowej, specjalistą PR w mediach społecznościowych, administratorem serwisów internetowych, video managerem itp. Spotkania wzbogacone są o podstawową wiedzę o rynku pracy oraz elementy doradztwa zawodowego,
  • webinaria (spotkania online) z młodymi, aktywnymi i charyzmatycznymi przedstawicielami zawodów, których przykład może zainspirować młodych ludzi,
  • konkursy dla organizatorów spotkań z lokalnymi profesjonalistami, w ramach których młodzież może poznać przykłady inspirujących profesji wykonywanych przez osoby z ich lokalnych społeczności.
     

 

 


Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur

Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Biblioteka to miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich, miejsce bezpieczne – może być takim także dla imigrantów i uchodźców. 

Projekt Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości. W projekcie wezmą udział 3 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych oraz 36 bibliotek gminnych z trzech zróżnicowanych kulturowo województw: opolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Polskie biblioteki swoim doświadczeniem w pracy z imigrantami oraz mniejszościami kulturowymi wspierać będzie sześć bibliotek norweskich: Biblioteka Wielojęzyczna w OsloBiblioteka Okręgowa w BuskerudBiblioteka Okręgowa w HordalandBiblioteka Okręgowa w OpplandGminna Biblioteka Publiczna w BergenGminna Biblioteka Publiczna w Trondheim.

 


 

  

 RozPRACUJ to z biblioteką

RozPRACUJ to z biblioteką jest nowym pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Dowiedzą się m.in., co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje satysfakcję? kto do jakiej pracy ma predyspozycje? gdzie szukać informacji o profilach pracowników? Nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe ułatwiające mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego. Następnie przygotują plan działań biblioteki w tym zakresie, nawiążą / pogłębią współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz zrealizują część ww. działań dzięki środkom finansowym i sprzętowi komputerowemu otrzymanym w ramach projektu. 

Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi. Łącznie, będzie w nim uczestniczyć około 30 bibliotek gminnych (wraz z filiami) niebędących uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek, wybranych w otwartym konkursie zgłoszeń. 

 


 

Wielokulturowość - jestem na tak!

Akcja „Wielokulturowość – jestem na tak!” to akcja dla bibliotek, zainicjowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach akcji biblioteki mogły zdobyć wartościowe książki i przeprowadzić świetne wakacyjne zajęcia dla młodych osób. Organizatorzy przygotowali pięć scenariuszy zajęć promujących wielokulturowość, uwrażliwiających na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczących tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów.

Więcej informacji i scenariusze zajęć do wykorzystania
 


 

 ameryka w twojej bibliotece

„ameryka w twojej bibliotece” to program Ambasady Amerykańskiej w Warszawie skierowany do bibliotek publicznych w Polsce.  Program opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami.  Jego celem jest stworzenie platformy służącej przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenia związanej z tym działalności, by zainteresować odbiorców w miastach, w których nie ma amerykańskiej ambasady ani żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności. 

 


 
 

Wolność: czujesz to?

„Wolność czujesz to?” to akcja realizowana wspólnie przez wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

50 bibliotek publicznych z całej Polski, biorących udział w akcji, otrzyma bezpłatnie po 1 egzemplarzu książki prof. Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów.” Dodatkowo każda biblioteka uczestnicząca w akcji otrzyma rabat w wysokości 50% na wszystkie publikacje znajdujące się w ofercie wydawnictwa Zysk i S-ka.

Biblioteki przeprowadzą z młodzieżą spotkania - debaty, angażujące młodych ludzi w ważne sprawy lokalne, a następnie wezmą udział w konkursie na najciekawszą relację ze spotkania (nagrodą w konkursie jest organizacja w bibliotece spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem).

 


  

Wielokulturowość - jestem na tak!

Akcja „Wielokulturowość – jestem na tak!” to akcja dla bibliotek, zainicjowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. W ramach akcji biblioteki mogą zdobyć wartościowe książki i przeprowadzić świetne wakacyjne zajęcia dla młodych osób. Organizatorzy przygotowali pięć scenariuszy zajęć promujących wielokulturowość, uwrażliwiających na trudną sytuację emigrantów czy uchodźców, uczących tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów.

Dowiedz sie więcej o akcji "Wielokulturowość - jestem na tak!"

 


 

 

Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP

Akcja zorganizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przed XXII finałem WOŚP. Do akcji dołączyło 335 bibliotek z całej Polski. Biblioteki były przyjazne sztabom WOŚP: udostępniały sztabom miejsce na spotkania i sprzet multimedialny, pomagały wolontariuszom WOŚP w obsłudze komputerów i Intrenetu, organizowały u siebie Imprezy Zamknięte podczas XXII finału WOŚP.

Na potrzeby akcji "Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP" zostały przygotowane dwa scenariusze Imprezy Zamkniętej: Ratuj z sercem i Zagraj z sercem. Biblioteki organizowały też spotkania i zajęcia według własnych pomysłów. Krótkie podsumowanie działań bibliotek bioracych udział w akcji Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP zawiera tekst Biblioteki zagrały z WOŚP. Z sercem!, który ukazał się w lutowej edycji Biuletynu Programu Rozwoju Bibliotek.

 


 

  


O finansach… w bibliotece - II edycja

 Projekt „O finansach… w bibliotece” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Założenia projektu są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Od grudnia 2012 roku FRSI realizuje II edycję projektu. Projekt ma na celu:

  • zwiększenie u osób starszych (powyżej 50 roku życia) mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach wiedzy ekonomicznej i umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym z bankowości elektronicznej oraz
  • wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach. 

W ramach projektu w 110 bibliotekach gminnych zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne, w czasie których uczestnicy dowiedzą się o funkcjonowaniu instytucji finansowych, możliwościach bankowości elektronicznej, korzyściach płynących z planowania wydatków i tworzenia budżetów domowych. W zdobywaniu nowych informacji i umiejętności pomoże przeznaczony dla osób starszych, przygotowany i przetestowany w czasie pierwszej edycji projektu kurs e-learningowy

Do udziału w projekcie są uprawnione gminne biblioteki publiczne z terenów wiejskich i małych miast uczestniczące w I lub II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek z województw:dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.
 


 
  

Link do przyszłości. Młodzi, internet, kariera - II edycja

Projekt wspiera młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

W bibliotekach i w innych instytucjach uczestniczących w projekcie odbywają się spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z młodymi, inspirującymi profesjonalistami.

Na spotkaniach młodzi ludzie rozmawiają z osobami, które jeszcze przed 35. rokiem życia odniosły sukces zawodowy, słuchają ich doświadczeniach i dowiadują się się, jaką rolę w ich pracy odgrywają nowe technologie. Poznają też przyszłościowe zawody i biorą udział w quizie, który pozwala im zorientować się w aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. II edycja projektu trwa od października 2013 roku do marca 2014 roku.

 


 

 

Link do przyszłości. Młodzi, internet, kariera.

 

Wspieramy młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu jest zwiększanie szans na rynku pracy młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast poprzez prezentowanie im różnorodności współczesnych zawodów oraz roli, jaką odgrywają w życiu zawodowym nowoczesne technologie. Dzięki projektowi ok. 6 000 osób w wieku 16-24 lat pozna przykłady profesji, które mogą zainspirować ich do wyboru kariery zawodowej w przyszłości. Spotkania z młodzieżą będą organizowane w bibliotekach publicznych. W projekcie przewidziane są następujące działania:

  • przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych i edukacyjnych podkreślających rolę nowych technologii w życiu zawodowym (np. prezentacje multimedialne, filmy, gry), 
  • spotkania w bibliotekach oraz webinaria i chaty z młodymi, aktywnymi i charyzmatycznymi przedstawicielami zawodów, których przykład może zainspirować młodych ludzi, 
  • lokalne konkursy organizowane przez biblioteki, w ramach których młodzież będzie szukała osób zajmujących się inspirującymi profesjami w ich lokalnych społecznościach i organizowała z nimi spotkania.

strona internetowa: www.linkdoprzyszlosci.pl

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przedsięwzięcie jest zaplanowane na rok, od maja 2012 do kwietnia 2013 r. 

 


 


Milion przygód z książką

"Milion przygód z książką" to akcja dla bibliotek publicznych, zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji jest propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 
Na potrzeby akcji Wydawnictwo Media Rodzina przekazało pięć tysięcy książek. Są wśród nich baśnie braci Grimm i Andersena, przygody Kota Prota, książki edukacyjne promujące zawody z serii "Mądra Mysz" i "Ja wiem", cykl książek "Nazywam się..." przedstawiających sylwetki ludzi, którzy zmienili świat, a także książki dla chłopców i dziewczyn poruszające ważne sprawy wieku dojrzewania.

Doświadczeni trenerzy ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przygotowali 10 scenariuszy zajęć zainspirowanych książkami Wydawnictwa Media Rodzina, przeznaczonych dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.  Scenariusze dostepne są na stronie akcji.

 


 

 

O finansach... w bibliotece

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. 

Główne cele projektu to:

 zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.
 wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.

W projekcie wzięło udział 55 bibliotek z 5 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. 110 osób uczestniczyło w szkoleniach i zorganizowało w swoich bibliotekach spotkania dla seniorów. Każda z uczestniczących bibliotek zorganizowała cykl 5 spotkań na temat finansów i ekonomii w Internecie.

Powstał kurs e-learningowy do korzystania  w czasie spotkań z seniorami.

 


 
   

Tydzień z Internetem 2012

 

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania, koordynowana przez Telecentre-Europe - organizację pozarządową zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów. Kampania ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. Tegoroczny "Tydzień z Internetem" trwa od 26 do 30 marca. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a partnerami są: firmy MicrosoftUPC i Telekomunikacja PolskaBiblioteka Uniwersytecka w WarszawieCentrum Edukacji ObywatelskiejFederacja Inicjatyw OświatowychFundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Przedsięwzięciu patronuje koalicja „Dojrz@łość w sieci”, działająca na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu, oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zachęcamy biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie komputerowe i wszystkie inne instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu, żeby wzięły udział w tegorocznym „Tygodniu z Internetem” i między 26 a 30 marca zorganizowały spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu. Instytucje, które wezmą udział w "Tygodniu z Internetem 2012", będą mogły przystąpić do konkursu"Co trzy głowy to nie jedna!" i wygrać atrakcyjne nagrody. 

 


 

  

Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach

Projekt dofinansowany ze środków Departamentu Stanu USA, realizowany przez siedem polskich bibliotek we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (koordynatorem projektu). Inspiracją dla projektu był program CyberNavigators Biblioteki Publicznej w Chicago (USA), a jego celem jest przetestowanie i wdrożenie usługi „cybernawigatorzy”, polegającej na organizacji w bibliotekach działań edukacyjnych dla osób wykluczonych cyfrowo (szkoleń, konsultacji, doradztwa, spotkań), dotyczących korzystania z komputerów i Internetu.

Zobacz stronę WWW projektu. Skorzystaj z bazy poradników powstającej w ramach projektu

 
 


 
 
 

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości

Projekt realizowany był w latach 2010-2011. Zakładał wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. Przy realizacji projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracowała z: Małopolskim Instytutem Kultury, 18 wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, Biblioteką Narodową w Norwegii i norweskimi bibliotekami w: Buskerud, Akershus, Vestfold.

Visit the English language website of the project: Libraries in Knowledge Society - Strategies for the Future

 


 

 

Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece

Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece  to projekt, w ramach którego 30 bibliotek publicznych z terenów wiejskich i małych miast w Polsce, modernizujących swoje siedziby, skorzystało z konsultacji architektonicznych prowadzonych partycypacyjną metodą projektowania przestrzeni bibliotek. Metoda polega na rozegraniu przez pracowników i użytkowników biblioteki gry planszowej, której podstawą jest zeskalowany rzeczywisty plan budynku. W trakcie gry przygotowanej powstaje nowa aranżacja wnętrza biblioteki, godząca oczekiwania pracowników i użytkowników. 


Zobacz prezentację Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece - doświadczenia, wnioski