Rozwijanie kompetencji - system praktycznych szkoleń

Uczenie się nie jest obowiązkowe...
przetrwanie także nie.
W.E. Deming

Zależy nam, aby biblioteki publiczne w Polsce aktywnie odpowiadały na zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz były nowoczesnymi instytucjami. System szkoleniowy w Programie koncentruje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy i zadbaniu o to, by nowe umiejętności, zwłaszcza te związane z ICT, wykorzystali z pożytkiem dla swojej lokalnej społeczności.

Biblioteki uczestnicząca w programie mogą wziąć udział w trzech typach szkoleń - oferujemy:

  • szkolenia podstawowe

Szkolenia dotyczą wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod. Uczestnicy przygotowują Plan Rozwoju Biblioteki i uczą się jak go wdrażać.

  • szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dotyczą 8 obszarów, w których mogą specjalizować się biblioteki:
Miejsce promocji kultury; Miejsce dla młodych; Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych; Multimedia i nowoczesna komunikacja; Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych; Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą; Miejsce dla obywateli: e-administracja, Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?

  • szkolenia komputerowe