Kalendarium działań i rezultatówza rok

Za rok, na wiosnę 2010 roku, Programem będzie objętych ok. 1800 bibliotek z ok. 600 gmin. W ok. 1000 z nich będzie już działał dostarczony przez nas sprzęt komputerowy, a program szkoleniowy dla ponad 1000 osób będzie wchodził w fazę kulminacyjną. 
 za dwa lata

Za dwa lata do Programu przyjmiemy w II rundzie kolejne ok. 1500 bibliotek z ponad 500 gmin. Biblioteki przyjęte w I rundzie będą rozpoczynać realizację swoich planów pracy i uczestniczyć w różnorodnych formach wsparcia: konferencjach i kongresach, Programie Dobrych Praktyk i Grantowym, będą współpracować z organizacjami pozarządowymi i współtworzyć portal internetowyza 3 lata

Za trzy lata takim wsparciem obejmiemy wszystkie biblioteki uczestniczące w Programie (ok. 3300 placówek). Mamy nadzieję, że będą one dobrze przygotowane, żeby oferować  użytkownikom nowe usługi. Biblioteki będą wspierane przez doposażone i przygotowane kompetencyjnie biblioteki wojewódzkie oraz inne instytucje biblioteczne.
 za 4 lata

Za cztery lata mieszkańcy małych miejscowości będą mieli dzięki bibliotekom publicznym dużo lepszy dostęp do aktywności, których brakuje dziś na terenach wiejskich, zaś społeczny wizerunek bibliotek znacznie się poprawi.