Organizacje pozarządowe bibliotekom

Świat bibliotek i świat pozarządowy mają sobie wzajemnie dużo do zaproponowania. Jednak systematyczna współpraca bibliotek publicznych i organizacji pozarządowych wciąż należą do rzadkości. A przecież organizacje mają wielkie doświadczenie w pracy na rzecz różnych grup i społeczności lokalnych. Mają unikalną wiedzę i doświadczenie
w rozwiązywaniu konkretnych problemów istotnych dla mieszkańców wsi i mniejszych ośrodków miejskich. Organizacje pozarządowe mogą wspomóc bibliotekarki i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym ważna jest zarówno tradycja miejscowości jak i korzystanie z nowych technologii.

Cztery doświadczone organizacje pozarządowe proponują bibliotekom uczestniczącym w Programie Rozwoju Bibliotek udział w specjalnie przygotowanych dla nich projektach. Bibliotekarki i bibliotekarze mogą skorzystać z nich nieodpłatnie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Kulturalnie i obywatelsko”
Fundację Ośrodka KARTA, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”
Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”


Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w opisach projektów. Przedstawiciele wszystkich czterech organizacji pozarządowych czekają na szczegółowe pytania od uczestników PRB. Ich kontakty (telefon, mail, Skype) znajdują się na końcu każdej z ofert. Z ramienia FRSI nad realizacją tej części Programu Rozwoju Bibliotek czuwają: Noemi Gryczko i Martyna Woropińska. W razie pytań dotyczących komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Noemi Gryczko                          
noemi.gryczko@frsi.org.pl           
tel. (22) 579 14 41 

Martyna Woropińska
martyna.woropinska@frsi.org.pl 
tel. (22) 579 15 83

20 października zakończony został nabór zgłoszeń do projektu „Organizacje Pozarządowe Bibliotekom”. Oferty cieszyły się dużym zainteresowaniem: aż 306 uczestników Programu Rozwoju Bibliotek złożyło formularze zgłoszeniowe.

Obecnie każda z organizacji analizuje Państwa zgłoszenia. Do 2 listopada na portalu www.biblioteki.org zostanie opublikowana lista bibliotek wraz z informacją o przyznanych im ofertach. Następnie każda z organizacji pozarządowych będzie kontaktować się z wyłonionymi przez siebie bibliotekami, aby potwierdzić ich udział. Przypominamy, że zgodnie z zasadami:

  • Biblioteka Wiodąca może otrzymać maksymalnie dwie oferty oraz dodatkowo ofertę Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”,
  • Biblioteka Partnerska może otrzymać maksymalnie jedną ofertę oraz dodatkowo ofertę Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.