Fundatorzy Programu Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Zaplanowany na pięć lat Program Rozwoju Bibliotek będzie głównie finansowany z grantu w wysokości 28 milionów USD, przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Te oraz inne środki zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjno-promocyjne. Umowa grantowa pomiędzy Fundacją Gates’ów i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności została podpisana w kwietniu 2009 roku.


Fundacja Billa i Melindy Gates

www.gatesfoundation.org

Fundacja Billa i Melindy Gates jest największą organizacją grantodawczą na świecie. Kierując się przekonaniem, że każde życie ma taką samą wartość, fundacja działa na rzecz pomocy w prowadzeniu przez wszystkich ludzi zdrowego i produktywnego życia. W krajach rozwijających się fundacja koncentruje się na pomocy w obszarze opieki zdrowotnej, m.in. za pomocą szczepionek, a także poprzez walkę z głodem i skrajnym ubóstwem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych stara się tak wpłynąć na system edukacji, aby wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość rozwoju i samorealizacji. Fundacja ma siedzibę w Seattle, w stanie Waszyngton i jest prowadzona przez Jeffa Raikesa i Williama H. Gatesa Sr. pod kierunkiem Billa i Melindy Gates oraz Warrena Buffetta.

Fundacja wspiera projekty w trzech głównych obszarach programowych: Stany Zjednoczone, Globalne Zdrowie i Globalny Rozwój. W tym ostatnim obszarze fundacja od wielu lat prowadzi inicjatywę Global Libraries. Polega ona na ustanawianiu partnerstw z wybranymi krajami w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do informacji i technologii komunikacyjnych (ICT) poprzez sieć bibliotek publicznych. Wspólnie z partnerami, inicjatywa Global Libraries pomaga przekształcać biblioteki w nowoczesne i atrakcyjne miejsca, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych. Jest to możliwe dzięki wyposażaniu bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy, szkoleniom pracowników bibliotek z zakresu znajomości nowoczesnych technologii oraz tworzeniu publicznego systemu wsparcia dla modernizacji bibliotek. Fundacja Billa i Melindy Gates współfinansuje projekty transformacji bibliotek publicznych w ramach Global Libraries w następujących krajach: w Chile, Meksyku, Botswanie, na Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Ukrainie, w Polsce, Bułgarii oraz w Wietnamie.