Partnerstwa bibliotek - I i II runda

 

 

 

Weź udział w programie pogłębionego wsparcia dla partnerstw i zyskaj szansę przygotowania spotu – klipu promującego Wasze działania! Program edukacyjny wsparcia dla partnerstw zawiązanych przez biblioteki wiodące, ale i partnerskie uczestniczące w I lub II rundzie PRB to propozycja przygotowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 Jeżeli chcesz:

 • rozwijać i/lub ożywić funkcjonującą już w Waszych środowiskach współpracę partnerską,
 • dowiedzieć się jak diagnozować i skutecznie odpowiadać na problemy społeczności lokalnej,
 • nawiązać kontakty i zaangażować do działania przedstawicieli samorządu, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz innych liderów lokalnych,
 • zdobyć kompetencje konieczne do pełnienia funkcji lidera partnerstwa,
 • sprawnie rozwiązywać problemy w grupie partnerskiej.

Weź udział w nowym programie wsparcia dla partnerstw!

Korzyści z udziału w programie:

 • Bibliotekarze zyskają nowe umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej wspierać społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów, a ich współpraca z różnymi środowiskami będzie prostsza i efektywniejsza.
 • W bibliotece pojawią się nowi goście i użytkownicy, dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów i we współpracy z nimi możliwe będzie zrealizowanie nowych pomysłów na działalność.
 • Mieszkańcy gminy będą mogli włączyć się w proces podejmowania nowych inicjatyw razem z przedstawicielami samorządu, firmami prywatnymi, czy społecznikam.
 • Miejscowości staną się bardziej atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Co w programie?

Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają:

 1. profesjonalne wsparcie doświadczonych animatorów CAL obejmujące dwie wizyty w partnerstwie poświęcone: analizie problemu, potrzeby lokalnej lub strategicznego kierunku rozwoju, analizie potencjału partnerów (dotychczasowych i potencjalnych), a także (dla chętnych bibliotek) - wybranemu tematowi edukacyjnemu, który zostanie przygotowany i zrealizowany w formie warsztatowej w siedzibie biblioteki lub partnera – szczegółowe informacje zawiera dokument "Propozycje warsztatów",
 2. dwudniowe wizyty studyjne między partnerstwami (także spotkania z partnerstwami spoza PRB) funkcjonującymi w różnych obszarach – spotkania z reprezentantami samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych dotyczące różnych metod pracy w środowisku lokalnym zawierające program edukacyjny,
 3. seminarium podsumowujące dla liderów partnerstw, czyli dwóch przedstawicieli instytucji/organizacji tworzących partnerstwo (w tym bibliotekarza).

Ponadto, trzy najlepiej funkcjonujące, najbardziej aktywne partnerstwa otrzymają możliwość przygotowania klipu/spotu promującego, prezentującego ich osiągnięcia!

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zrealizować scenariusz spotkania partnerów - tych współpracujących lub potencjalnych! To właśnie refleksje i wnioski z tego spotkania będą kryterium kwalifikacji do programu.

Wnioski ze zrealizowanego spotkania partnerskiego należy przedstawić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Wirtualnym Segregatorze, w zakładce Program wspierania partnerstw. Wzór formularza dostępny jest niżej.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie opisane są w regulaminie programu wsparcia dla partnerstw bibliotek z I i II rundy

Do pobrania:
Regulamin programu wsparcia dla partnerstw bibliotek z I i II rundy PRB (aktualizacja z 27 lutego 2014 r.)
Ramowy scenariusz partnerskiego spotkania badawczego
Lista obecności
Plan rozwoju współpracy partnerskiej / partnerstwa lokalnego
Standardy wsparcia partnerstw bibliotek I i II rundy PRB
Formularz zgłoszeniowy (wzór)
Propozycje warsztatów

 Na wszelkie pytania dotyczące możliwości uczestnictwa i realizacji programu odpowiedzą:

 1. Aleksandra Kaliszewska, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, e-mail: aleksandrak@cal.org.pl, tel: 607 748 024
 2. Magdalena Krasowska-Igras, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: magdalena.krasowska@frsi.org.pl, tel: 722 002 015

Zachęcamy również do obejrzenia webinariów, przybliżających tematy współpracy międzysektorowej z samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz kierunków i możliwości rozwoju partnerstw.

Program wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB - webinarium z 7 lutego 2014 r.

PREZENTUJĄCY

Ewa Chromniak – trenerka, animatorka, w PRB od I rundy. Na co dzień związana z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz organizacjami ogólnopolskimi: Siecią SPLOT i Stowarzyszeniem CAL.
Aleksandra Kaliszewska - koordynator projektu, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

PROWADZĄCY

Dorota Kostowska - główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Zobacz film "Jak przygotować i przeprowadzić partnerskie spotkanie badawcze?" z udziałem Ewy Chromniak. Czas trwania filmu: 16 minut.

 
 

Biblioteka jako partner samorządu - webinarium z 13 lutego 2014 r.

Webinarium było poświęcone możliwościom współpracy partnerskiej biblioteki publicznej z samorządem lokalnym.

PREZENTUJĄCY

Anna Miodyńska – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, gdzie koordynuje projekty społeczne oraz program szkoleń, konsultacji i debat społecznych. Współpracuje z Centrum Aktywności Lokalnej CAL i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Rozwoju Bibliotek (począwszy od pierwszej edycji) jako trenerka, animatorka i ewaluatorka. Współpracowała z Narodowym Centrum Kultury w programie Dom Kultury Plus.
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

PROWADZĄCY

Dorota Kostowska - główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 


Współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi i biznesem - webinarium z 19 lutego 2014 r.

Webinarium było poświęcone współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi i biznesem: możliwościom, formom, dobrym praktykom, potrzebom i wyzwaniom.

PREZENTUJĄCY

Katarzyna Sekutowicz (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych - BORIS) - z wykształcenia antropolog kulturowy, specjalizuje się w planowaniu programów, zarządzaniu projektami oraz w ewaluacji. Prowadzi Agencję Ewaluacji i Rozwoju. Konsultantka UNDP Umbrella Project w zakresie wypracowywania planów strategicznych przez organizacje pozarządowe, jeden z ewaluatorów Programu „Partnerstwo dla Środowiska” oraz, na zlecenie Open Society Institute N.Y., polskiego oddziału Ashoki. Współautorka książek dotyczących zarządzania organizacją pozarządową. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów STOP. Trener akredytowany Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Członek Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT.

PROWADZĄCY

Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 


Rozwijamy współpracę - webinarium z 25 lutego 2014 r.

Webinarium poświęcone tematowi rozwijania współpracy bibliotek. Rozmawialiśmy o tym, jak budować wokół biblioteki społeczność wspierających ją przyjaciół, jak utworzyć i prowadzić przy bibliotece stowarzyszenie oraz jakie mogą być strategiczne kierunki rozwoju współpracy.

PREZENTUJĄCY

Katarzyna Braun - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się pisaniem programów wychowawczych uwzględniających element wolontariatu i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Opracowuje materiały dydaktyczne i prowadzi warsztaty z zakresu: wolontariatu, animacji środowiska, budowania partnerstw lokalnych, partycypacji społecznej, budowania Młodzieżowych Rad Miasta i Gminnych Rad Seniorów. 

PROWADZĄCY

Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Nagrania webinariów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dostepne są w dziale Webinaria oraz na kanale Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie YouTube.

Partnerzy

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
"Odkryj siłę społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Członkowie CAL wierzą, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć! Wierząc w siłę sprawczą edukacji, CAL odwołuje się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. Heleny Radlińskiej.

W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL opracował skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwano animacją społeczną. Jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą CAL stosuje od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które są promowane pod wspólną marką CAL – centrum aktywności lokalnej.

W Programie Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia podstawowe, a także wsparcie dla partnerstw lokalnych.