Podręczniki do szkoleń dla bibliotekarzy

W ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek wydawane są ulotki, broszury, poradniki i inne materiały, informujące o  Programie i prezentujące działalność bibliotek publicznych w Polsce.  

Podręcznik "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" (.pdf)
Podręcznik został przygotowany jako materiał towarzyszący szkoleniom "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" prowadzonym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Więcej informacji o szkoleniach "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?". 

 
Podręcznik "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo" (.pdf)
Podręcznik poświęcony prowadzeniu rzecznictwa w bibliotekach i na rzecz bibliotek. Treści multimedialne podręcznika są dostępne na stronie poświęconej rzecznictwu w bibliotekach, w zakładce "Podręcznik".

 

Podręcznik "Planowanie pracy biblioteki" (.pdf)
Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w cyklu szkoleniowym "Planowanie rozwoju biblioteki"
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  
 

 "Technologie informacyjne w bibliotece" część I - podręcznik (.pdf)
Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach komputerowych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2013)

 

 "Technologie informacyjne w bibliotece"część II - zadania praktyczne (.pdf)
Zestaw zadań praktycznych dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach 
komputerowychw ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2013)

 

 "Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych" (.pdf)
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Informacje lokalne - jak je zbierać i upowszechniać" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka" 
 

 

 "Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Miejsce dla obywateli: e-administracja" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Miejsce promocji kultury" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Miejsce dla młodych" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 

 

 "Multimedia i nowoczesna komunikacja" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"

 


"Organizacja szkoleń" (.pdf)
Podręcznik do szkoleń dla pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych