Zasady prowadzenia działań promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Uczestnicy Programu Rozwoju Bibliotek, instytucje współpracujące i partnerzy Programu powinni prowadzić działania promocyjne związane z realizacją Programu w oparciu o zasady zawarte w dokumencie "Zasady prowadzenia działań promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek".

PLIKI DO POBRANIA: