Gminne Koalicje podczas I rundy Programu Rozwoju Bibliotek!

Aby zapewić bibliotekom długofalowe wsparcie, również po zakończeniu Programu, każda Biblioteka Wiodąca uczestnicząca w I rundzie była zachęcana do budowania Gminnej Koalicji. Celem Gminnej Koalicji było wspieranie działalności biblioteki w dłuższej perspektywie przede wszystkim poprzez znalezienie w działaniach Koalicji trwałego miejsca i roli biblioteki jako ważnego partnera dla działań samorządów lokalnych i ich instytucji, organizacji obywatelskich czy lokalnych przedsiębiorców tworzących Koalicję.

Proces powstawania Koalicji wspierały:

» Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP)
» sieć Animatorów PRB

Ich zadaniem było zorganizowanie i moderowanie kilku spotkań inicjujących budowanie Koalicji. W efekcie przeprowadzonych działań, przy 142 Bibliotekach Wiodących powstały Gminne Koalicje.

ARFP zajmuje się także organizowaniem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” dla Bibliotek Wiodących i Bibliotek Partnerskich oraz wsparciem Bibliotek Wiodących w postaci Mikrograntów „Podaj Dalej”.

ARFP przy tworzeniu Koalicji zapewniała bibliotekom wsparcie w osobach Animatorów PRB – ekspertów w dziedzinie budowania lokalnych partnerstw. Animatorzy są osobami o dużym doświadczeniu w pracy ze środowiskiem lokalnym. Animatorzy PRB pracowali z bibliotekami nad wskazaniem potencjalnych członków Koalicji, określeniem obszarów jej działania oraz uczestniczyli w spotkaniach Koalicji jako moderatorzy.