Regionalne Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek

Od początku realizacji Programu Rozwoju Bibliotek podejmowaliśmy starania, aby pozyskać jak najwięcej sprzymierzeńców i stworzyć klimat życzliwości dla idei modernizacji lokalnych bibliotek. Jedną z takich inicjatyw było tworzenie Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwoju Bibliotek. Partnerstwa powstały we wszystkich województwach na mocy trójstronnych porozumień zawieranych przez wojewodę, marszałka województwa i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do Partnerstwa mogły dołączyć również inne instytucje i organizacje ważne dla rozwoju regionu. 

 

województwo mazowieckie

Mazowsze było pierwszym regionem, którego władze postanowiły zaangażować się w realizację Programu Rozwoju Bibliotek. 12 marca 2009 roku w siedzibie Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (powszechnie zwanej Koszykową) uroczyście podpisano porozumienie, którego sygnatariuszami byli: Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego i Jacek Wojnarowski – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo lubuskie 

13 marca 2009 roku, dzień po podpisaniu porozumienia na Mazowszu, powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie lubuskim. Uroczystość odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Porozumienie zostało sygnowane przez Członków Zarządu Województwa - Tomasza Hałasa i Stanisława Tomczyszyna, Wicewojewodę Lubuskiego -  Jana Świrepo i prezesa FRSI – Jacka Wojnarowskiego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo lubelskie

15 kwietnia 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie podpisane zostało Porozumienie na rzecz Rozwoju Bibliotek. Sygnatariuszami porozumienia byli wojewoda Genowefa Tokarska, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz Jacek Wojnarowski, prezes FRSI. 

DO POBRANIA: skan porozumienia

  

województwo pomorskie

5 maja 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku odbyła się uroczystość, w trakcie której władze województwa pomorskiego podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju bibliotek. Porozumienie podpisane zostało przez Romana Zaborowskiego – Wojewodę Pomorskiego, Jana Kozłowskiego – Marszałka Województwa Pomorskiego i Jacka Wojnarowskiego – prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo podlaskie

Piątym regionem, którego władze postanowiły wspierać biblioteki było województwo podlaksie. Porozumienia na Podlasiu zostało podpisane przez Macieja Żywno - wojewodę podlaskiego, Jarosława Dworzańskiego - marszałka województwa podlaskiego, Jacka Piorunka - członka zarządu województwa podlaskiego oraz Jacka Wojnarowskiego - prezesa FRSI. 

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo warmińsko-mazurskie

29 czerwca 2009 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zostało uroczyście podpisane porozumienie, na mocy którego władze województwa przyłączyły się do regionów aktywnie wspierających rozwój bibliotek. Sygnatariuszami porozumienia są Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jacek Protas – Marszałek Województwa i Jacek Wojnarowski – prezes FRSI.

DO POBRANIA: skan porozumienia

 

województwo świętokrzyskie

Dzień później, 30 czerwca 2009 roku, Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek powstało w Świętokrzyskiem. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, a sygnatariuszami porozumienia byli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożena Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –Adam Jarubas i prezes FRSI – Jacek Wojnarowski.

DO POBRANIA: skan porozumienia

 

województwo małopolskie

19 sierpnia 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbyła się uroczystość, podczas której powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w Małopolsce. Porozumienie podpisali Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Leszek Zegzda, wicemarszałek województwa małopolskiego, Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Jacek Wojnarowski, prezes zarządu FRSI.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo kujawsko-pomorskie

14 października 2009 oku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy odbyło się regionalne spotkanie informacyjne dla uczestników I rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarze i przedstawiciele samorządów byli świadkami uroczystości powstania Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie kujawsko-pomorskim. Sygnatariuszami Porozumienia są: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edward Hartwich, przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Dorota Hass (Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego) oraz Jacek Wojnarowski, prezes zarządu FRSI.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo dolnośląskie

3 listopada 2009 roku w Bibliotece Dolnośląskiej we Wrocławiu odbyło się regionalne spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarki i bibliotekarze mieli okazję wziąć udział w uroczystości zawarcia Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek. Trójstronne porozumienie o współpracy w regionie zawarte zawarte przez Wojewodę Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Wicemarszałka Jerzego Łuźniaka i Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Dariusza Kowalczyka i Jacka Wojnarowskiego – prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: skan porozumienia 

województwo wielkopolskie

13 listopada 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której władze województwa przystąpiły do Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek. Trójstronne poromumienie o współpracy w regionie zawarte zostało przez: Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Marszałka Marka Woźniaka oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reprezentowaną przez prezesa Jacka Wojnarowskiego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo opolskie

23 listopada 2009 roku powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie opolskim. Porozumienie zostało zawarte przez Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewodę Opolskiego, Józefa Sebestę, Marszałka Województwa Opolskiego, Tomasza Kostusia, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo łódzkie

23 grudnia 2009 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi odbyła się uroczystość, podczas której powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie łódzkim. Trójstronne porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju bibliotek w regionie zostało zawarte przez wojewodę Jolantę Chełmińską, marszałka województwa Włodzimierza Fisiaka i prezesa FRSI Jacka Wojnarowskiego. 

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo zachodniopomorskie

26 marca w Książnicy Pomorskiej władze województwa zachodniopomorskiego: Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski i Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Zachodniopomorskie jest 14 województwem, w którym podpisano takie porozumienie.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo śląskie

11 maja 2010 roku w Bibliotece Śląskiej władze województwa i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zawarły Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Partnerstwo zostało utworzone przez Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Zygmunta Łukaszczyka, Wojewodę Śląskiego, Zbyszka Zaborowskiego, Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: skan porozumienia

województwo podkarpackie

Porozumienie na Podkarpaciu zostało podpisane 19 listopada 2010 roku przez Mirosława Karapytę - wojewodę podkarpackiego, Zygmunta Cholewińskiego - marszałka województwa podkarpackiego oraz Jacka Wojnarowskiego - prezesa FRSI. Powstanie Regionalnego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie podkarpackim zakończyło proces zawierania porozumień we wszystkich 16 województwach.

DO POBRANIA: skan porozumienia