Wiedza i doświadczenie

Dobra współpraca z bibliotekami wojewódzkimi umożliwiła powołanie zespołu 18 koordynatorów regionalnych. Doświadczeni pracownicy więkoszości działów instrukcyjno-metodycznych ze wszystkich 18 bibliotek wojewódzkich tworzą grono osób zaangażowanych w bezpośrednią współpracę z uczestnikami Programu. Służą informacją i wsparciem począwszy od naboru do Programu poprzez kolejne etapy uczestnictwa.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami regionalnymi.

Miasto Imię Nazwisko Stanowisko Instytutcja Mail Telefon
Białystok Grzegorz Zys Instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego grzegorz.zys@ksiaznicapodlaska.pl (85) 67 67 265
Bydgoszcz Magdalena Mrugowska Instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy magdalena.mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl (52) 339 92 17
Gdańsk Krystyna Redmann – Józefczyk Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego im@wbpg.org.pl (58) 301 38 18
Gorzów Wlkp Wiesław Żurawski Instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta im@wimbp.gorzow.pl (95) 727 70 72 / 8040
Katowice Magdalena Madejska Instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Śląska Magdalena.Madejska@bs.katowice.pl
(32) 208 37 61
Kielce Lidia Zielińska Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza instrukcyjny@wbp-kielce.one.pl (41) 361 53 51 w. 206, 207
Kraków Ireneusz Ptaszek Kierownik Działu Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi Wojewódzka Biblioteka Publiczna iptaszek@wbp.krakow.pl (12) 375 22 62
Lublin Paweł Kordybacha Kustosz - instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego pkor@poczta.wbp.lublin.pl (81) 532 59 46, (81) 528 74 20
Łódź Małgorzata Cegiełko Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego

cegielko@wbp.lodz.pl
dmas@wbp.lodz.pl

(42) 663 03 53
Olsztyn Renata Pietrulewicz Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzka Biblioteka Publiczna im@wbp.olsztyn.pl (89) 524 90 37
Opole Katarzyna Ostrowska-Pałyga Instruktor specjalista ds. szkoleń, Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki

k.palyga@wbp.opole.pl 
 

(77) 406 64 31, (77) 453 64 75
Poznań Alicja Urbańska Instruktor, Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury biblioteka@wbp.poznan.pl (61) 664 08 74
Rzeszów Lucyna Kloczkowska Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna kloczkowska@wimbp.rzeszow.pl (17) 866 94 22
Szczecin Monika Kwaśniak Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnica Pomorska im. S. Staszica m.kwasniak@ksiaznica.szczecin.pl (91) 481 92 40/41
Toruń Marek Ospalski

Specjalista ds. promocji
Dział
Współpracy i Promocji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska m.ospalski@ksiaznica.torun.pl (56) 622 59 19
Wrocław Beata Jasiak Kustosz - Instruktor, Dział Instrukcyjno-Metodyczny Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego bjasiak@wbp.wroc.pl (71) 335 22 37
Warszawa Beata Golatowska Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego instr@koszykowa.pl (22) 537 41 87, (22) 537 41 84
Zielona Góra Monika Simonjetz Kustosz, instruktor. Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzka i Miejsca Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze m.simonjetz@wimbp.zgora.pl (68) 453 26 19 (618)