Baza trenerów - bibliotekarzy, absolwentów Szkoły Trenerskiej STOP

 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP realizuje szkolenia trenerskie. Są one skierowane do bibliotekarzy i bibliotekarek posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie nowych funkcji bibliotek. Podczas 4 edycji szkół trenerskich uczestnicy i uczestniczki podnosili swoje kompetencje w zakresie metodologii uczenia osób dorosłych. Udział w szkoleniach to uzupełnienie ich bogatej wiedzy merytorycznej o umiejętności doboru odpowiednich metod edukacyjnych do potrzeb grup odbiorców.

Zachęcamy do kontaktu z absolwentami i absolwentkami Szkół Trenerskich STOP i nawiązywania współpracy szkoleniowej. Niżej prezentujemy ich sylwetki.

I edycja szkoleń


AGNIESZKA ADAMOWICZ

Oława, województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 603 195 219, e-mail: agnieszka.adamowicz6@gmail.com
                                                        
Wieloletni pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy, gmina Oława. Ukończyła bibliotekarstwo w Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Jest absolwentką I edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. Ukończyła również animację społeczności lokalnych w Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Swoją wiedzę pogłębiła odbywając wiele szkoleń z tworzenia partnerstw oraz ekonomii społecznej, organizowanych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie CAL.

Jej pasją jest aktywizacja społeczności lokalnej, pobudzanie do działania, a także inicjowanie współpracy międzysektorowej i tworzenie partnerstw. Działa lokalnie i animacyjnie jako bibliotekarka, wolontariusz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, członkini organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. Pracowała przy projektach GOPS oraz Gminnego Cenrtum Kultury, Sportu i Rekreacji jako animator oraz trener.

Z racji swojego doświadczenia oraz zainteresowań szkoli z takich obszarów tematycznych, jak:

 • animacja, komunikacja,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • tworzenie partnerstw,
 • wizerunek bibliotekarza,
 • promocja biblioteki,
 • współpraca z mediami,
 • zajęcia  dla dzieci i młodzieży,
 • podstawy obsługi komputera dla seniorów,
 • niestandardowe formy pracy z czytelnikiem.

W swojej pracy zawodowej od wielu lat pracuje „z ludźmi”. Potrafi szybko nawiązywać kontakty i budować dobre relacje z różnymi grupami zawodowymi. Posiada wiele różnorodnych zainteresowań. Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi i ich potrzeby. Często działa niestandardowo.

Uwielbia starego, dobrego rocka, zwłaszcza w wykonaniu Pink Floyd.JUSTYNA BELTER

Chodzież, województwo wielkopolskie

Kontakt: tel. 502 691 967, e-mail: justyna_belter@wp.pl

Od 18 lat pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży. Pracowała w wypożyczalni, dziale opracowania zbiorów, a od 5 lat w czytelni dla dorosłych, gdzie prócz obsługi czytelnika zajmuje się również organizacją spotkań autorskich i imprez  bibliotecznych. Jest opiekunem DKK oraz pełni obowiązki instruktora powiatowego. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy oraz dla młodzieży.


Tematyka szkoleń:

 • budowanie wizerunku bibliotekarza, autoprezentacja,
 • wystąpienia publiczne,
 • prowadzenie spotkań,
 • obsługa klientów,
 • promocja biblioteki.

Wypoczywa przy dobrej książce, w gronie przyjaciół lub wędrując górskimi szlakami. ALICJA BIESAGA 
 
Grodków, województwo opolskie  

Kontakt: tel. 660 726 782, e-mail: alicja.biesaga@gmail.com 
                                   
Pracuje w bibliotece od 30 lat. Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie (kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia podyplomowe: zarządzanie i marketing w bibliotece. 

 

Tematyka szkoleń:                                                    

 • promocja biblioteki,
 • popularyzacja wiedzy o regionie,
 • formy pracy  z czytelnikiem.

Szczególnie bliskie są jej tematy związane z regionalizmem.MARTA ANNA CZUBAK

Łódź, województwo łódzkie, województwo mazowieckie

Kontakt: tel. 507 487 426, e-mail: martaczubak@onet.pl

Bibliotekarka z wykształcenia i zamiłowania. Pracowała w bibliotekach różnego typu, zdobywając doświadczenie i szerszy ogląd środowiska. Pracuje w Łodzi, a także aktywnie działa na terenie województwa mazowieckiego, współpracując z bibliotekami i stowarzyszeniami. Uczestniczyła w szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizuje także kursy i szkolenia dla dorosłych. Każde zajęcia i szkolenia są dla niej skarbnicą wiedzy o drugim człowieku. Szkoli, ponieważ praca z ludźmi daje jej motywację do działania.

Tematyka szkoleń:

 • promocja wiedzy o regionie,
 • aktywizowanie społeczności lokalnej,
 • szkolenia dla licealistów z przygotowania prezentacji maturalnych,
 • decoupage – sztuka zdobienia,
 • rozbudzanie zainteresowań u dzieci i młodzieży (j. polski, sztuka),
 • prowadzeni kursów komputerowych dla seniorów.
   


KARINA GAJEK

województwo świętokrzyskie

Kontakt: tel. 607 539 783, e-mail: karina.gajek81@gmail.com

Od 6 lat pracuje w małej filii bibliotecznej na wsi. W ubiegłym roku ukończyła Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym). W aktywny sposób działa na rzecz środowiska lokalnego współpracując z klubem Dziecięco-Młodzieżowym Wolna Strefa, utworzonym z inicjatywy Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie".

Tematyka szkoleń:

 • promocja Biblioteki w środowisku lokalnym,
 • biblioteka - miejsce dla młodych,
 • przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą,
 • praca pedagogiczna z czytelnikiem,
 • wizerunek nowoczesnego bibliotekarza.
   


MAGDA JAGIELSKA

Chmielnik, województwo świętokrzyskie

Kontakt: tel. 500 777 006, e-mail: magda.jagielska80@gmail.com

Bibliotekarka i animatorka działań kulturalnych. Od 6 lat pracuje w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Chmielniku, gdzie m.in. zajmuje się działalnością edukacyjną. Ma doświadczenie w pracy z różnymi grupami użytkowników biblioteki – od dzieci w wieku przedszkolnym do seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (specjalizacja: dziennikarstwo z prasoznawstwem).

Jako trener prowadzi szkolenia metodami aktywnymi z zakresu promocji i public realtions w bibliotekach publicznych oraz edukacji regionalnej. Prywatnie jest miłośniczką książek, kotów i gier planszowych.JOLANTA JANIEC

Hrubieszów, województwo lubelskie

Kontakt: tel. 602 588 295, e-mail: janiecjola@gmail.com

Od 16 lat pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, obecnie jako Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów, gdzie zajmuje się m.in. działalnością animacyjną i edukacyjną placówki. Jest trenerem, bibliotekarzem, animatorem kultury, pedagogiem. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe sprzyjające upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek: animator i menedżer kultury oraz pedagogika).

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa, animacji kulturalnej. Prywatnie ceni sobie kontakt z przyrodą, dobrą literaturę, film oraz ciekawe spotkania z ludźmi. Szkoli, bo lubi. Prowadzenie treningów metodami aktywnymi jest dla niej wyzwaniem i nowym doświadczeniem.

Tematyka szkoleń to m.in.:

 • tworzenie wizerunku,
 • promocja i marketing w bibliotece,
 • zbieranie i udostępnianie informacji lokalnych,
 • zagadnienia regionalizmu.
   


MIROSŁAWA LECHNIAK

Chełmża, województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt: tel. 512 173 887, e-mail: mirka.lechniak@gmail.com
    
Pracuje w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży. Jest bibliotekarzem z trzydziestoletnim stażem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie w pracy edukacyjnej zdobywała w bibliotece, gdzie prowadziła lekcje biblioteczne, spotkania i dyskusje z dziećmi i młodzieżą, a także szkolenia dla bibliotekarzy.

Prowadzi szkolenia związane z:

 • wizerunkiem biblioteki i bibliotekarza,
 • szeroko rozumianą promocją czytelnictwa i biblioteki.

Ponadto zajmuje się tematyką dotyczącą warsztatu pracy bibliotekarza:

 • opracowaniem formalnym i rzeczowym zbiorów,
 • metodami pracy z czytelnikiem,
 • biblioterapią,
 • organizacją imprez bibliotecznych.
   


WIESŁAWA MODZELEWSKA

województwo podlaskie

Kontakt: tel. 662 158 017, e-mail: modzelewska.w@wp.pl

Od ponad 20 lat pracuję w bibliotece publicznej. Posiada przygotowanie do prowadzenia szkoleń zdobyte w ramach Szkoły Trenerskiej dla bibliotekarzy i bibliotekarek STOP. Odbiorcy jej szkoleń to głównie młodzież, ale pracuje także z osobami dorosłymi w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki oraz innych spotkań.Tematyka szkoleń:

 • praca metodą projektu,
 • zarządzanie biblioteką,
 • zbiory regionalne w bibliotece,
 • komunikacja społeczna w bibliotece.

Interesuje ją historia regionu, zbiory regionalne muzealne i biblioteczne. Lubi haftować i wyszywać. Najlepiej odpoczywa w lesie.ELŻBIETA NAWROCKA

województwo lubelskie

Kontakt: tel. 792 246 573, e-mail: elzbieta.anna.nawrocka@gmail.com

Jest bibliotekarką z wieloletnim doświadczeniem, bibliotekoznawcą, bibliofilką. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury Uniwersytetu Warszawskiego, biblioterapię z elementami innych terapii twórczych w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Jest także beneficjentką projektu "Czytanie dziedzictwa kultury" Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie.

Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia edukacyjne. Ich tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej oraz czytelniczo-medialnej. Zajęcia te są skierowane dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Poza tym prowadzi szkolenia z zakresu:

 • edukacji czytelniczo-medialnej i ekologicznej,
 • pisania i prowadzenia programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio- i bajkoterapii,
 • obsługi trudnego czytelnika.

Za wyróżniającą się pracę z dziećmi i młodzieżą została uhonorowana nagrodą im. Anny Platto.BOŻENA PUZIO

Jastrowie, województwo wielkopolskie

Kontakt: tel. 67 / 266 28 88, 606 306 607, e-mail: bozen13@poczta.fm

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz kursu pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 13 lat jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu, przez ostatnie 5 lat pełniła funkcję kierownika placówki. Społecznie działa w stowarzyszeniu, którego celem są działania na rzecz lokalnej społeczności.

Korzystając z uroków okolicy, w której mieszka, preferuje aktywny wypoczynek w postaci turystyki rowerowej oraz codziennych długich spacerów z  psem.

Oferuje szkolenia poparte własnym doświadczeniem z zakresu:

 • planowania, zarządzania i rozliczania projektów,
 • biblioterapii,
 • podstaw obsługi komputera i Internetu dla dorosłych,
 • komunikacji w społeczności lokalnej,
 • zakładania i prowadzenia stowarzyszeń.
   


ANNA SOBCZAK

Krotoszyn, województwo  wielkopolskie

Kontakt: tel. 509 998 833, e-mail: ankakatarzynasobczak@gmail.com

Pedagog, bibliotekarka i czynna uczestniczka oraz animatorka życia społecznego. Od 7 jest pracownikiem Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie. Pracuje  w Gminnym Centrum Informacji z różnymi grupami społecznymi, pomagając im w poszukiwaniu pracy oraz prowadząc szkolenia z różnych zakresów, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów.

Jest absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzi szkolenia z:

 • obsługi komputera,
 • multimediów,
 • sposobów nowoczesnej komunikacji,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • pedagogiki społecznej,
 • zawodoznawstwa,
 • aktywnego poszukiwania pracy,
 • marketingu w bibliotece,
 • public relations w bibliotece,
 • ochrony danych osobowych.

Prywatnie uwielbia bawić się fotografią, lubi czytać (głównie fantasy).EWA URBAN

Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie

Kontakt: tel. 697 437 867, e-mail: ewa_urban@interia.eu

Od 9 lat pracuje W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim. Zajmuje się pracą z czytelnikiem indywidualnym, organizacją wystaw i wernisaży, spotkań autorskich, konkursów dla młodzieży. Prowadzi szkolenia i tworzy bibliografię regionalną powiatu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogicznym, studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Pracuje przede wszystkim z młodzieżą i seniorami.

Interesuje się komunikacją społeczną jako podstawą dobrych relacji i współpracy pomiędzy ludźmi oraz wykorzystywaniem Internetu i nowoczesnych technologii informatycznych. Energię daje jej praca z ludźmi, przekazywanie wiedzy. Lubi zachęcać i inspirować innych do działania.

Tematyka szkoleń:

 • podstawy obsługi komputera i Internetu,
 • warsztaty z komunikacji, czyli sztuki dobrego porozumiewania się,
 • warsztaty z profilaktyki uzależnień dla młodzieży.
   

  
KATARZYNA WAWRZEŃ

Proszowice, województwo małopolskie

Kontakt: tel. 667 773 132, e-mail: kwawrzen1967@o2.pl

Od 15 lat pracuje na stanowisku kierowniczym w bibliotece publicznej w Proszowicach. Jest absolwentką polonistyki i bibliotekoznawstwa, doświadczenia edukacyjne zaczęła zdobywać pracując jako nauczycielka z młodzieżą licealną. Bardzo lubi pracować z ludźmi, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także uważnie słuchać tego, czym inni chcą się podzielić.

W ramach swojej pracy zawodowej prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy.

Tematyka szkoleń:

 • praca metodą projektu,
 • zarządzanie projektami,
 • tworzenie (pisanie) wniosków,
 • metodyka pracy z młodzieżą i dziećmi w bibliotece,
 • literackie nowości wydawnicze.

Uwielbia czytać i pływać, od kilku lat pasjonuje ją projektowanie i pielęgnacja ogrodu. Nigdy nie rezygnuje z szansy wyjazdu i odkrywania nowych miejsc. Mieszka i pracuje w Małopolsce.JOANNA WCISŁO

województwo pomorskie

Kontakt: tel. 600 334 896, e-mail: j.wcislo1@gmail.com

Z wykształcenia jest socjolożką oraz trenerką, a także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu architektury informacji (zarządzania informacją w serwisach internetowych). Zawodowo związała się z biblioteką, gdzie zajmowała się komputeryzacją, promocją, koordynacją i ewaluacją projektów, a także szkoleniami z zakresu obsługi komputera i Internetu na różnych poziomach zaawansowania dla różnych grup.

Od 5 lat uczy ludzi w różnym wieku (najmłodszy z uczestników zajęć miał 4 lata, najstarsza uczestniczka - 87 lat) samodzielnego korzystania z nowych technologii – obsługi komputera, aplikacji komputerowych (edytorów tekstu, programów graficznych, DTP) i Internetu. Są to zarówno zajęcia indywidualne, jak i warsztaty grupowe, na różnych poziomach zaawansowania. Szkoli zarówno bibliotekarzy/ki (szczególnie w zakresie zastosowania nowych technologii w bibliotece), jak i grupy otwarte. W dużej mierze bazuje na materiałach autorskich, a metody, częstotliwość i tempo pracy każdorazowo dopasowuje do potrzeb, możliwości i zainteresowań grupy docelowej.

 

II edycja szkoleń

 

ALICJA BANASZEK

Krotoszyn, województwo wielkopolskie

Kontakt: tel. 697 059 603, e-mail: abanaszek@onet.eu

Od 20 lat pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie, którą od 3 lat kieruje. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Współzałożycielka Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, inicjatorka i sygnatariuszka Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w gminie Rozdrażew, członek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Inspiracje".

Ukończyła II edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. Od lat z ogromną pasją aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury i integracji społeczności lokalnej. Jest kreatywna, posiada umiejętności interpersonalne oraz wiedzę popartą dużym doświadczeniem.

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • zastosowanie metod  badawczych w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej i planowaniu działań biblioteki,
 • animacja kultury,
 • planowanie imprez kulturalnych,
 • tworzenie partnerstw,
 • promocja biblioteki,
 • rozwój emocjonalny a profilaktyka społeczna,
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja regionalizmu,

wspólnie z praktykiem i ekspertem w dziedzinie fotografii opracowała cykl szkoleniowy składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakresu historii fotografii, fotografii tradycyjnej, czarno białej, cyfrowej, portretowej, przyrodniczej, nocnej, fotoreportażu oraz komputerowej obróbki zdjęć.

Szczególne zainteresowania to: psychologia i socjologia. Najlepiej wypoczywa słuchając jazzu, bluesa, soulu lub przy lekturze ciekawej książki. Uwielbia tańczyć oraz poznawać nowe miejsca i ludzi.
 


JADWIGA ĆWIRKO

Łęczna, województwo lubelskie

Kontakt: tel. 696 410 389, e-mail: bijaaa@o2.pl

Od wielu lat związana z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Łęcznej. Od jedenastu lat – kierownik Filii nr 3.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, specjalizacja: zarządzanie bibliotekami i innymi instytucjami kultury. Posiada doskonałą znajomość specyfiki organizacji pracy biblioteki oraz roli biblioteki w środowisku lokalnym. Od wielu lat działa zarówno na polu kulturalnym, jak i współpracuj z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.  Razem z nimi realizowała projekty skierowane do różnych grup, m. in.: "Zagrożenia w sieci", "Narkotyki - nie daj się wciągnąć". Jej praktyka pracy w środowisku wzmocniona jest ukończeniem dwuletniego kursu animatora w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Doświadczenie w pracy edukacyjnej zdobywa od kilku lat, pracując w roli trenerki w projektach "Akademia Kobiet 
Aktywnych" oraz "Aktywizacja Społeczności Wiejskiej", prowadziła szkolenia nt. m.in. pracy metodą projektu, mobilizowania ludzi do działania, rozpoznawania środowiska. Umiejętność  edukacyjnej pracy animacyjnej rozwija przez udział w szkoleniach wspierających pracę animatorów społecznych. Posiada certyfikat "Ekspert i trener Animacji Społeczności lokalnej" (2002). Jest absolwentką II edycji szkoły trenerskiej dla bibliotekarzy i bibliotekarek STOP-PRB.

W swojej pracy zawodowej od wielu lat pracuje z ludźmi. Potrafi szybko nawiązywać kontakty i budować dobre relacje z różnymi grupami zawodowymi. Posiada wiele różnorodnych zainteresowań, takich jak regionalizm, historia, lubi wycieczki rowerowe. Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi i ich potrzeby. Często działa niestandardowo.

Z racji swoich zainteresowań jak i doświadczenia proponuje szkolenia z następujących obszarów tematycznych:

 • animacja, komunikacja,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • praca metodą projektu,
 • zarządzanie projektami,
 • tworzenie (pisanie) wniosków,
 • metodyka pracy z młodzieżą i dziećmi w bibliotece,
 • elementy biblioterapii w pracy biblioteki publicznej
 • podstawy obsługi komputera dla seniorów,
 • popularyzacja wiedzy o regionie.
   


BOGUMIŁA DRAGAN-SZKODZIŃSKA

Hrubieszów, województwo lubelskie

Kontakt: tel. 508 171 762, e-mail: bdszk@wp.pl


Bibliotekarka z wykształcenia i zamiłowania. Cenne doświadczenia zdobywała pracując z różnymi użytkownikami w bibliotece gminnej. Od 10 lat kieruje Biblioteką  Powiatową w Hrubieszowie, a także aktywnie działa w organizacjach pozarządowych na terenie powiatu: Stowarzyszeniu "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau, Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim. Absolwentka UMCS w Lublinie i II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Uczestniczyła w szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz warsztatach metodycznych Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli EFKA.

Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy, organizuje także warsztaty  i szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Szkoli, ponieważ praca z ludźmi daje jej wiele satysfakcji i motywuje do działania.

Szczególnie bliskie obszary tematyczne:

 • aktywizacja społeczności lokalnej,
 • animacja społeczno-kulturalna,
 • elementy wychowawcze i profilaktyka społeczna,
 • planowanie przedsięwzięć kulturalnych, 
 • planowanie form aktywności dzieci i młodzieży,
 • promocja wiedzy o regionie,
 • aspekty prawo-organizacyjne działalności bibliotek samorządowych,
 • budowanie wizerunku bibliotekarza,
 • promocja biblioteki,
 • zarządzanie projektami.

Wypoczywa aktywnie, np. eksperymentując na działce, ale też przy dobrej książce i rozmowach z przyjaciółmi.
 

IWONA DRAŻBA

Ełk,  woj. warmińsko mazurskie

Kontakt: tel. 508 255 247, e-mail: iwonadrazba@onet.pl

Od 12 lat zarządza Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku, przez kilka lat prowadziła zajęcia dla studentów studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studia podyplomowe zarządzanie kulturą w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestniczyła w wielu konferencjach bibliotekarskich oraz w kursie dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych organizowanym przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Absolwentka II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • zarządzanie biblioteką,
 • promocja biblioteki,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych w bibliotece,
 • prowadzenie spotkań autorskich,
 • wprowadzanie zasad marketingu świata komercyjnego do bibliotek.

Lubi podróże, koty i świat literatury.


GRAŻYNA KONIAS

województwo lubelskie

Kontakt: tel. 508 829 122, e-mail: g.konias@interia.pl

Obecnie pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie jako bibliotekarz. Z wykształcenia jest bibliotekarzem i kulturoznawcą. W pracy zawodowej, prócz obowiązków związanych z warsztatem bibliotecznym, prowadzi szkolenia komputerowe dla seniorów oraz szkolenia specjalistyczne dla bibliotekarzy/ek z bibliotek powiatu włodawskiego.

W kursie komputerowym treści szkoleniowe obejmują podstawy obsługi komputera, edycję tekstu, poruszania się w Internecie, a w szkoleniach specjalistycznych - informację lokalną, zarządzanie informacją, lokalizację źródeł informacyjnych, diagnozę potrzeb użytkowników informacji.

W przyszłości planuje prowadzić szkolenia z zakresu zarządzania czasem w bibliotece i komunikacji interpersonalnej w bibliotece oraz marketingu w bibliotece. Umiejętności trenerskie zdobyła w II Edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek w ramach PRB.

W czasie wolnym uczy się języka niemieckiego, haftuje, słucha muzyki klasycznej i dużo czyta, najchętniej książki z zakresu regionalizmu.


ANDRZEJ PAŹDZIERZ

Piekoszów, woj. świętokrzyskie

Kontakt: tel. 96 999 767, e-mail: andrzejpazdzierz@o2.pl

Działanie na rzecz rozwoju lokalnego to jego pasja. Z racji wykonywanej pracy ma ogląd sytuacji z poziomu instytucji publicznej (biblioteka), jak również z poziomu organizacji pozarządowych. Jest dyrektorem biblioteki, był prezesem Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" oraz regionalnego stowarzyszenia. Przez 4 lata prowadził gazetę lokalną. Przez ostatnie 5 lat zrealizował około 20 projektów grantowych. Prowadzi badania do rozprawy doktorskiej na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych przez biblioteki. Zdobyte doświadczenie pomaga mu w szkoleniu i doradzaniu bibliotekarzom, mieszkańcom zarówno małych miejscowości, jak i miast.

Oferuje szkolenia na temat:

 • pozyskiwania, realizacji i rozliczania środków pozabudżetowych (przede wszystkim PROW 2007-2013, POKL, Programy MKiDN i inne mniejsze programy),
 • budowania otoczenia biblioteki,
 • tworzenia i skutecznej realizacji planów strategicznych bibliotek,
 • animacji społeczności lokalnych.


MAŁGORZATA PIEKARSKA

Jasło, województwo podkarpackie

Kontakt: tel. 604840852, e-mail: mpiekarska@mbp.jaslo.pl

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Zarządzana przez nią Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest 7-krotną laureatką akcji "Cała Polska czyta dzieciom" oraz ogólnopolskich konkursów "Mistrz Promocji Czytelnictwa", "Tydzień Bibliotek", "Biblioteka – lokalne centrum informacji, kultury i edukacji".

Ma duże doświadczenie w pracy metodą projektu oraz przedsięwzięć w zakresie informacji i animacji lokalnej, organizacji imprez, edukacji czytelniczej i medialnej, zarządzania biblioteką, współpracy ze stowarzyszeniami, firmami, instytucjami i urzędami.

Oferuje szkolenia z zakresu:

 • aktywizowania społeczności,
 • budowania partnerstw,
 • czytelnictwa,
 • zarządzania biblioteką,
 • promocji biblioteki,
 • form pracy w bibliotece,
 • tworzenia wizerunku biblioteki i bibliotekarza.

Lubi podróże, układa kwiaty, najchętniej czyta poezje.
 

JADWIGA PIJANOWSKA

Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt: tel. 604 413 698, e-mail: j.pijanowska@wp.pl

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoła Trenerska dla Bibliotekarzy/-rek, szkolenie specjalistyczne  z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów, warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz asertywności.

Od 1993 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie, zajmuje się przede wszystkim promowaniem biblioteki w środowisku lokalnym, współpracą z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz organizowaniem pracy zespołu, rozwiązywaniem problemów.

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • kształtowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarzy/rek w środowisku lokalnym,
 • organizacja imprez bibliotecznych od A do Z,
 • praca zespołowa w bibliotece/planowanie, podział obowiązków, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, itp.

Bardzo lubi wycieczki rowerowe w gronie przyjaciół.


JOANNA POTĘGA

Warszawa, województwo mazowieckie

Kontakt: tel. 692 718 334, e-mail: j.potega@gmail.com

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Informatyka dla Nauczycieli na Politechnice Warszawskiej. Zawodową przygodę z bibliotekarstwem rozpoczęła 1998 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Od 1999 roku związana jest z Biblioteką Narodową, gdzie pracując początkowo w Zakładzie Czasopism, a następnie jako kierownik Zakładu CBN Polona zdobyła doświadczenie zarówno w bibliotekarstwie tradycyjnym, jak i cyfrowym. Od 2007 roku wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jedną z jej zawodowych pasji jest dzielenie się zdobywaną wiedzą i doświadczeniami z innymi bibliotekarzami. Od ponad pięciu lat współorganizuje oraz prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje, wykłady i prezentacje z zakresu realizacji projektu digitalizacji, udostępniania i wykorzystania zasobów cyfrowych (dotyczących w szczególności zagadnień prawnoautorskich i metadanych dla obiektów cyfrowych).

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • organizacja i realizacja projektu digitalizacyjnego w instytucji kultury,
 • ścieżka digitalizacji,
 • udostępnianie obiektów cyfrowych w internecie (wystawy wirtualne, biblioteki cyfrowe),
 • prawne aspekty udostępniania zasobów w internecie,
 • bezpieczne korzystanie z zasobów sieciowych,
 • metadane dla obiektów cyfrowych,
 • opracowanie formalne dokumentów,
 • biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe w pracy bibliotekarza – podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy,
 • aktywizacja seniorów w bibliotekach publicznych.

Poza pasjami zawodowymi, realizuje się w wędrówkach dalekich i bliskich, odkrywaniu znanych i mniej znanych miejsc, zaułków i uliczek, a także w podróżach kulinarnych (niekoniecznie związanych z pobytem poza własną kuchnią).


MAGDALENA ANNA TARGOŃSKA

Gorzów Wielkopolski,  województwo lubuskie

Kontakt: tel. 95 721 61 35, e-mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl

Absolwentka filologii polskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 4 lat zatrudniona w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwentka II edycji Szkoły Trenerskiej STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Pracuje przede wszystkim ze studentami i młodzieżą licealną. Prowadzi szkolenia przygotowujące użytkowników do korzystania z zasobów bibliotecznych, obsługi katalogów komputerowych, efektywnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji, sporządzania bibliografii. Szczególnie interesuje się metodyką przyspieszonego i skutecznego nauczania oraz uczenia się.


KATARZYNA URBANOWICZ

Warszawa, woj. mazowieckie

Kontakt: e-mail: urbanowiczowa@gmail.com

Z wykształcenia, zamiłowania i wykonywanego zawodu jest bibliotekarzem. Ukończyła studia bibliotekoznawcze oraz kurs pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu technologii internetowych. Jest absolwentką szkoleń: "E-nauczyciel" Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury organizowanego przez Koalicję Otwartej Edukacji z siedzibą w Warszawie. Od 13 lat pracuje w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, obecnie w filii Przystanek Książka. Aktywnie działa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób powyżej 55 roku życia.

Szkolenia prowadzi w myśl zasad Mela Silbermana:

 • Gdy usłyszę, zapomnę.
 • Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam.
 • Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem.
 • Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność i wiedzę.
 • Gdy uczę innych, dochodzę do mistrzostwa.

Oferowane szkolenia obejmują zagadnienia:

 • biblioteka jako miejsce przyjazne dla osób starszych, formy aktywizacji seniorów w bibliotekach,
 • model Biblioteki 2.0, współdziałanie bibliotekarzy i użytkowników w tworzeniu zasobów i usług bibliotecznych, otwartość i zaufanie w komunikacji z czytelnikiem za pośrednictwem internetu, czyli nowe technologie w pracy bibliotekarza,
 • senior on-line, tworzenie autorskich projektów szkoleniowych przeznaczonych dla osób 55+ z zakresu obsługi komputera i korzystania z zasobów sieci WWW, w tym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle,
 • tworzenie kursów e-learningowych (Moodle),
 • korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych w pracy bibliotekarza,
 • potencjał bezpiecznego Internetu, edukacja w obszarze bezpieczeństwa dzieci w Internecie.


MAJA WILCZEWSKA-WOJCZYSZYN        

Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie

Kontakt: tel. 793 902 402, e-mail: majawilczewska@wp.pl

Nauczycielka bibliotekarka pracująca od 2007 roku w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Bibliotekoznawstwa z Informacją Naukową na Uniwersytecie Szczecińskim. Wcześniej pracująca jako nauczycielka przedmiotów zawodowych w technikum i studium policealnym. Swoją wiedzę pogłębiła odbywając wiele szkoleń z biblioterapii, bajkoterapii i arteterapii, szczególnie dwa stopnie kursu z zakresu biblioterapii w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Także z zakresu nowoczesnych technologii – Web 2.0.

Od 2010 roku działa jako animatorka otwartej nauki, edukacji i kultury. Jej głównym zadaniem jest promowanie wykorzystywania i tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Na tym polu działa prowadząc seminaria i warsztaty.

Jej pasją pozabiblioteczną jest praca na rzecz kobiet. Od 2010 roku działa w Lubuskiej Strefie Kobiet, a od lutego 2011 roku współtworzy Fundację Animacji Kobiet.

Tematyka proponowanych szkoleń to m. in.:

 • Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access,
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 • biblioterapia, bajkoterapia, filmoterapia, arteterapia w wąskim znaczeniu,
 • praca metodą projektu,
 • obsługa komputera,
 • multimedia,
 • sposoby nowoczesnej komunikacji.

Prywatnie wielka miłośniczka rękodzieła, szczególnie filcu, szycia i szydełkowania. Od niedawna autorka bloga www.blahostkimalejmi.blogspot.com.

 

III edycja szkoleń

 

JUSTYNA DANIEL

województwo wielkopolskie

Kontakt: tel. 62 747 23 46, wew. 37 lub 609 245 307, e-mail: bibliotekajarocin@gmail.com

Zawodowo związana jest z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin, w której pracuje nieprzerwanie od 1997 roku. Największe doświadczenie zdobyła pracując 12 lat w Filii nr 1 „Pod Ratuszem” w Jarocinie. Obecnie pracuje w dziale instrukcyjno-metodycznym w bibliotece głównej. Zajmuje się promocją i wspieraniem działań bibliotecznych promujących książkę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia kreatywne, głośne czytania, projekty), prowadzi też stronę internetową biblioteki. 

Jest koordynatorem akcji Cała Polska czyta dzieciom, współpracuje z Fundacją J. A. Komeńskiego prowadząc zajęcia grupy zabawowej dla małych dzieci i ich rodziców. Zawodowe credo: w bibliotece ma być ciekawie i wszystko jest możliwe!

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie (kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Uczestniczka sieci bibliotecznej LABIB.

Obszary tematyczne szkoleń:

 • pomysły na proste i ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży;
 • promocja i budowanie marki biblioteki w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalną biblioteki, czyli pisanie wniosków;
 • praca metodą projektu;
 • gra miejska i noc w bibliotece: jak dobrze je zorganizować.

Pasjonatka kina, historii (szczególnie starożytnej) i literatury XIX wieku. Miłośniczka Ziemi Jarocińskiej i Bałtyku. Myślami zawsze w pracy, która także jest jej pasją. Lubi działać, a najbardziej  nieszablonowo.   
 

MARTA DMITRUK

Warszawa, woj. mazowieckie

Kontakt: tel. 663 716 371, e-mail: m.dmitruk@interia.pl

Ukończyłam filologię polską i podyplomowe bibliotekarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowałam w różnych typach bibliotek: publicznej, uczelnianej, narodowej, cyfrowej. Po drodze byłam też współpracownikiem radia i rodzinnego miesięcznika oraz wolontariuszką nagrywającą wspomnienia warszawiaków. 

Trenersko specjalizuję się tematyce związanej z cyfryzacją i szeroko rozumianą komunikacją. Interesuje mnie szczególnie emisja głosu, stąd wziął się pomysł na studia na Wydziale Artystycznym UMCS. 

Oferuję szkolenia związane z tematami:

 • zasoby cyfrowe w Internecie, 
 • ścieżka digitalizacji,
 • prawo autorskie w Internecie,
 • tworzenie scenariuszy w e-learningu,
 • emisja głosu w wystąpieniach publicznych,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja medialna. 
   

PAWEŁ DOBRZELECKI

województwo śląskie

Kontakt: tel. 609 158 965, e-mail: p.dobrzelecki@gmail.com 

Absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Od początku swojej pracy zawodowej związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, w której przeszedł przez wszystkie szczeble bibliotecznej hierarchii. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło na wzbogacenie wiedzy o kompetencje managerskie i ich efektywne wykorzystanie w rzeczywistym środowisku pracy.

W swojej pracy trenerskiej przekłada teorię na praktykę. Prowadząc szkolenia wykorzystuje przede wszystkim metody aktywne, podczas których uczestnicy mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę i przećwiczyć nowe umiejętności.

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • marketing w bibliotece,
 • promocja biblioteki,
 • zarządzanie biblioteką,
 • budowanie zespołu,
 • motywowanie pracowników.

Prywatnie pasjonat kryminałów i biegania, którym zaraża swoich najbliższych. 
 

MAGDALENA FORUSIŃSKA

Bełchatów, woj. łódzkie  

Kontakt: tel. 605 566 075, e-mail: mforusinska@interia.pl                                                   

Od 1998 roku dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie, członek zarządu Polskiego Związku Bibliotek, pierwsza bełchatowianka odznaczona Medalem Ministra Kultury Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Reprezentowała Bełchatów na Spotkaniu Twórców Kultury w Pałacu Prezydenckim, a miasto i kraj podczas „Literatursommer” w Niemczech, zdobyła liczne wyróżnienia dla biblioteki, w tym II nagrodę i tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa 2008.

Tematyka szkoleń:

 • budowanie autorytetu dyrektora instytucji,
 • budowanie autorytetu pracownika,
 • wywieranie wpływu,
 • przywództwo a praca z zespołem,
 • autoprezentacja jako sposób sprawowania kontroli nad otoczeniem,
 • skuteczna komunikacja – osiąganie porozumienia, osiąganie wpływu,
 • konflikt – sposoby radzenia sobie,
 • kierowanie grupą, style kierowania i ich skuteczność,
 • atrakcyjność interpersonalna, sympatia i niechęć w stosunkach interpersonalnych,
 • sztuka perswazji – czynniki warunkujące jej skuteczność,
 • jak wykorzystać NLP w pracy?
 • dyplomacja i kurtuazja – narzędzia sukcesu firmy. 

Zainteresowania: psychologia społeczna, public relations. 
 

MARIUSZ GABRYSIAK

woj. dolnośląskie

Kontakt: tel.: 604183427, e-mail: mgabrysiak@wbp.wroc.pl

Ukończyłem specjalizację Zarządzanie instytucjami kultury na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział bibliotekarski w Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.

Kursy, które odbyłem, to: Szkolenie trenerów bibliotekarzy z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych; Organizacja i prowadzenie szkoleń; Planowanie pracy Działu Instrukcyjno Metodycznego; III Edycja Szkoły trenerskiej dla Bibliotekarek/rzy STOP-PRB oraz Staż trenerski w ramach Programu stażowego STOP-PRB.

Pracowałem na rożnych stanowiskach w kilku typach bibliotek: małej bibliotece gminnej, bibliotece uczelnianej, bibliotece wojewódzkiej. Pracowałem w magazynie bibliotecznym, wypożyczalniach, czytelniach, punktach informacji, wiele lat w dziale instrukcyjno-metodycznym. Ta różnorodna działalność pozwala mi rozumieć potrzeby bibliotekarzy ujawniane w trakcie szkoleń. Moje zainteresowania i doświadczenie zawodowe od dawna są też związane z szeroko rozumianym zastosowaniem informatyki w działalności bibliotek. Współtworzyłem Dolnośląski Zasób Biblioteczny, administrowałem systemami bibliotecznymi, organizowałem regionalne projekty dostępu do dokumentów elektronicznych, a obecnie jestem kierownikiem Działu IT w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. 

Od dawna też prowadzę różnorodne szkolenia z zakresu IT dla bibliotekarzy w następujących tematach:

 • wykorzystanie technologii informatycznych w bibliotece;
 • oprogramowanie biurowe w pracy biblioteki (Microsoft Office, Open Office, Google Docs, SkyDrive);
 • multimedia w bibliotece; 
 • biblioteczne systemy komputerowe – cechy, zalety, wady, wymagania, ocena, wybór. 
   

MAREK HOFBAUER

województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 71 335 22 44, e-mail : mhofbauer@wbp.wroc.pl

Absolwent III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB, Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja Prasoznawstwo). W ramach Programu stażowego STOP-PRB ukończył staż szkoleniowy w ramach Programu stażowego STOP-PRB.

Pracuje w Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Swą pracę zaczynał w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, następnie w Dziale Automatyzacji Bibliotek. Aktualnie jest kierownikiem Działu Digitalizacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, zajmował się administracją systemu bibliotecznego.  Prowadzi różnorodne szkolenia z zakresu IT dla bibliotekarzy. Aktualnie wraz Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska współtworzy „Cyfrowy Dolny Śląsk”. 

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • wykorzystanie technologii informatycznych w bibliotece,
 • oprogramowanie biurowe w pracy biblioteki (Microsoft Office, Open Office, Google Docs, SkyDrive),
 • multimedia w bibliotece,
 • digitalizacja. 
   

MAGDALENA KREMER

Zielona Góra, województwo lubuskie

Kontakt: tel. 795 729 832, adres e-mail: elizao1@wp.pl

Z wykształcenia historyk, ukończyła studia historyczne poszerzone o studia podyplomowe z zakresu reżyserii teatru dzieci i młodzieży (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie -Wydział Lalkarski we Wrocławiu), arteterapii (Uniwersytet Zielonogórski), pedagogiki przedszkolnej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Ukończyła kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowe Klanza. Jest członkinią Polskiej sekcji IBBY oraz Polskiego Stowarzyszenia Biblioterapeutycznego. 

Pracuje jako instruktor do spraw czytelnictwa dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida oraz instruktor teatralny. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu projektów dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci młodszych („Od stóp do głów. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat”, „Sobotnie czytanki dla przedszkolaków”, „One, Two, Three...zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych w języku angielskim”).

Obszary merytoryczne jej szkoleń to:

 • jak pracować z dziećmi młodszymi (do 6 lat) w obszarach: teatru, arteterapii i ekologii,
 • w jaki sposób wykorzystać książkę w pracy z dziećmi młodszymi (zwłaszcza książkę obrazkową),
 • praca metodą projektu w działaniach edukacyjnych i artystycznych.

Wśród jej zainteresowań są jazda na rowerze do pracy i trochę dalej, bieganie, obserwowanie własnych kotów. 
 

DANUTA MURZYNOWSKA

Warszawa, województwo mazowieckie

Kontakt:

tel.:514-031-387 , e-mail: danuta.murzynowska@gmail.com

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP-PRB. W 2012 r. rozpoczęła studia II stopnia o specjalizacji „Badania Społeczne i Rynkowe w Praktyce” na kierunku Politologia w Collegium Civitas, które przygotowują do pracy analityka i specjalisty ds. badań w ośrodkach badawczych, firmach z branży marketingowej i innych instytucjach korzystających z analiz rynkowych.

Od 2001 r. pracuje w Bibliotece Narodowej, a od 2007 r. w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Współautorka podręcznika „Digitalizacja piśmiennictwa”, Warszawa 2010. 

Związana jest z Fundacją Klucz działającą na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i niedowidzących oraz Fundacją „Muzyka Odnaleziona”, w której odpowiedzialna jest za projekt digitalizacji.

Z racji doświadczenia oraz zainteresowań szkoli z takich obszarów tematycznych, jak:

 • umiejętności interpersonalne: komunikacja, asertywność,
 • realizacja projektów digitalizacji w małych instytucjach kultury, 
 • społeczne archiwa cyfrowe, 
 • udostępnianie i wykorzystania zasobów cyfrowych, 
 • social media na rzecz promocji zasobów cyfrowych i projektów digitalizacji, 
 • techniki i metody badania użytkowników bibliotek oraz projektów internetowych, 
 • wykluczenie cyfrowe osób niewidomych i niedowidzących – dostępność informacji cyfrowej dla osób niewidomych. 
   

IWONA PODLASIŃSKA

Wrocław, województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 602503253, e-mail: iwonapodlasinska@gmail.com

Wykształcenie: mgr filologii polskiej, pedagog, bibliotekarz, logopeda, za chwilę neurologopeda (studentka II roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, kierunek Neurologopedia Kliniczna).

Doświadczenie zawodowe: od 18 lat pracuje na stanowisku instruktora czytelnictwa dzieci w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Ma duże doświadczenie w pracy z czytelnikiem dziecięcym, młodzieżą i rodzicami. Jej autorskie programy to: „Stare i nowe spotkania bajkowe” – cykl dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym. Jest pomysłodawczynią spotkań klubowych dla rodziców w ramach DDK dla rodziców. Zainicjowała w bibliotece spotkania łączące pokolenia. Pracuje również jak logopeda w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Jest pomysłodawczynią i recenzentką serii logopedycznej „Na końcu języka” wydanej przez Wydawnictwo Literatura.  

Jako trener  prowadzi autorskie warsztaty „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywizację”, „Czytaj i baw się”, „Ruszże głową zmierz się z mową” oraz „Ćwiczmy dźwięki, ćwiczmy słowa, by kleiła się rozmowa”. Jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Przeprowadziła 350 godzin warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 • animacja dzieci i młodzieży,
 • animacja grup wielopokoleniowych,
 • wykorzystanie różnorodnych technik teatralnych w pracy z tekstem literackim,
 • biblioterapia,
 • edukacja rodziców,
 • praca metodą projektu,
 • szeroko pojęta komunikacja,
 • higiena i emisja głosu,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • wspieranie rozwoju mowy  i nauki czytania. 

Interesuje się psychologią rodziny (relacje małżeńskie, wychowanie dzieci i młodzieży) – posiada bogatą wiedzę w tym zakresie, bardzo pomocną w pracy zawodowej. 

Lubi długie spacery i niekończące się rozmowy przy dobrej herbacie.  
 

JOANNA PRZEGROCKA

województwo warmińsko-mazurskie

Kontakt: tel. 600 611 032, e-mail: j.przegrocka@wp.eu

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku: Zarządzanie, ze szczególnymi zainteresowaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (2005). Ukończone studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Unii Europejskiej i Wykorzystania Środków Europejskich (2006), a także studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego (2008) oraz Studium Doradztwa Personalnego (2003).

Od 2005 roku związana z jedną z największych młodzieżowych organizacji pozarządowych na Warmii i Mazurach, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność, koordynowaniem prac wojewódzkiego zespołu ds. pozyskiwania środków. Autorka i współautorka ponad 50 projektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, koordynatorka projektów (EFS).

Od 2009 r. pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, zajmujący się doskonaleniem zawodowym pracowników bibliotek publicznych (diagnozą potrzeb, realizacją szkoleń) oraz opracowywaniem projektów.

Obszary zainteresowań i prowadzonych szkoleń:

 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność; 
 • organizacje pozarządowe i współpraca z wolontariuszami;
 • rzecznictwo dla bibliotek;
 • rynek pracy i doradztwo zawodowe.

Prywatnie kolekcjonerka drzewek cytrusowych i wciąż początkujący jeździec konny. 
 

EWA ŚLIWA

Rzeszów, woj. podkarpackie

Kontakt: tel. 602 381 847, e-mail: prunus69@interia.pl

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, Szkoła Trenerska dla Bibliotekarzy/-rek STOP-PRB, szkolenia specjalistyczne z zakresu: zarządzania informacją, techniki negocjacji, psychologia relacji międzyludzkich, estetyka odbioru, zalety i wady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ewaluacja i rozliczanie projektów, jak pisać projekt.

Od 2004 r.  pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale na stanowisku dyrektora. Zajmuje się przede wszystkim: promowaniem biblioteki w środowisku lokalnym, współpracą z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz organizowaniem pracy zespołu, rozwiązywaniem problemów. Od 2008 r. aktywnie działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. 

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • kształtowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarzy/rek w środowisku lokalnym,
 • budowanie autorytetu osoby zarządzającej instytucją kultury, 
 • praca zespołowa w bibliotece/planowanie, podział obowiązków, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów,
 • pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie środków pozabudżetowych (przede wszystkim PROW 2007-2013, PO KL, EFS, Programy MKiDN i inne mniejsze programy)

Prywatnie miłośniczka pieszych wędrówek po Bieszczadach, prowadzi aktywny tryb życia, od kilku lat trenuje tae bo oraz wszelkie formy fitness.  
 

ELŻBIETA SMOCZYK 

woj. zachodniopomorskie 

Kontakt: tel. 508235841, e-mail: smoczykowka@poczta.fm

Absolwentka Organizacji i Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa oraz Informacji Naukowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła III edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

Od prawie 10 lat związana zawodowo z książką, wcześniej poprzez prowadzenie rodzinnej księgarni, a od 2007 r. dzięki pracy w bibliotekach w Barlinku i w Karsku. Założycielka i wiceprezeska stowarzyszenia „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury”, którego celami są działania związane z procesem edukacyjnym, rozwojem wyobraźni, promocją czytelnictwa. Stowarzyszenie prowadzi również amatorski teatr i wspiera współpracę międzypokoleniową.

Od 9 lat prowadzi Rodzinne Czytanie Dzieciom, podczas którego promuje wartościowe książki dla dzieci oraz wspólne spędzanie czasu w gronie rodziny. Za wspieranie czytelnictwa uzyskała tytuł „Osobowość Barlinka”. Podejmuje w swojej pracy aktywności  związane z rozwojem pasji (DKK, warsztaty dla młodzieży, projekty dla seniorów, szkolenia dla rodziców, nauczycieli).

Oferuje szkolenia z zakresu:

 • animacji kultury,
 • promocji czytelnictwa,
 • literatury dla dzieci i młodzieży,
 • metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • współpracy międzypokoleniowej,
 • aktywizacji społeczeństw lokalnych, organizacji pozarządowych,
 • marketingu w instytucjach kultury, tworzenia planów rozwoju instytucji,
 • pozyskiwania funduszy na działania kulturalne,
 • komputera, internetu, multimediów.

W wolnych chwilach chodzi do teatru i na koncerty.  
 

BEATA TARNOWSKA

Wrocław, województwo dolnośląskie

Kontakt: 

tel. 696 820 163, e-mail: beatarnowska@gmail.com 

Studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 25 lat jestem bibliotekarką. Pracuję w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Prowadzę szkolenia metodyczne dla bibliotekarzy województwa dolnośląskiego na temat pracy z seniorami. Mam  duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy z zakresu nowych technologii dla osób w wieku 50+. 

W swojej pracy propaguję ideę działań wielopokoleniowych, włączając do nich wolontariuszy i organizacje lokalne. Byłam instruktorem kursów komputerowych, realizując ogólnopolski projekt pn. „Akademia e-Seniora UPC”. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) kieruję regionalnym projektem edukacji ekonomicznej pn. „O finansach… w bibliotece”. Moja najważniejsza zawodowa pasja to działania z seniorami w bibliotece, a szczególne zainteresowania – nowe technologie w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu na platformie zdalnego nauczania Moodle. Współpracowałam m.in. z UPC Polska, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Wrocławskim Centrum Seniora.

Kontakt z ludźmi daje mi energię i radość, a dzielenie się wiedzą, motywowanie innych do działania – ogromną satysfakcję.

Proponuję szkolenia z następujących obszarów tematycznych:

 • praca z seniorami: tworzenie oferty dla seniorów w bibliotece publicznej, metodyka pracy z seniorami z uwzględnieniem percepcji i potrzeb osób starszych, edukacja seniorów w zakresie nowych technologii, oferta spotkań klubowych dla seniorów w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
 • działania międzypokoleniowe w instytucji kultury: juniorzy i seniorzy – dwa pokolenia w przestrzeni nowoczesnej biblioteki, bezpieczeństwo dzieci i seniorów w Internecie, wolontariat młodzieży na rzecz seniorów,
 • organizacja, promocja i prowadzenie spotkań autorskich,
 • edukacja ekonomiczna i finansowa, w tym osób wieku 50+ z wykorzystaniem zasobów Internetu,
 • biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy – warsztaty planowania działań lokalnych, 
 • współpraca z mediami i budowanie wizerunku instytucji, 
 • budowanie partnerstw na rzecz społeczności lokalnych,
 • multimedia i nowoczesna komunikacja,
 • wprowadzenie do e-learningu dla bibliotekarzy,
 • wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Moodle w projektowaniu autorskich programów szkoleniowych. 
   

ADRIANNA WALENDZIAK       

Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie

Kontakt: tel. 501 505 394, e-mail: a.walendziak@wbp.olsztyn.pl

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, III ogólnopolskiej edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB a obecnie również studentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Od 2004 roku pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, gdzie zajmuje się m.in. realizacją projektów mających na celu doskonalenie zawodowe kadr, rozwój usług oraz wzmocnienie roli biblioteki publicznej w środowisku lokalnym.

Wiedzę na temat trendów w nowoczesnym bibliotekarstwie pogłębiała podczas wizyt studyjnych w bibliotekach w Danii, Niemczech i USA. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dla pracowników działów instrukcyjnych bibliotek wojewódzkich nt. organizacji szkoleń.

Zainteresowania zawodowe, to nowe usługi w bibliotekach publicznych jako odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 

Obszary tematyczne proponowanych szkoleń to m.in.:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych dla ludzi dorosłych,
 • planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych,
 • niestandardowe metody pracy z użytkownikami bibliotek,
 • organizacja i animacja Dyskusyjnych Klubów Książki.

Miłośniczka Warmii i Mazur, dokumentów Google i kawy z ekspresu. 

 

MAŁGORZATA ZBROSZCZYK

Chrzanów, woj. małopolskie

Kontakt: tel. 608 434 183, e-mail: gosia.zbroszczyk@gmail.com 

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami i projektami UE w Instytucie Spraw Publicznych oraz administracja publiczna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka sieci LABiB.

Od wielu lat pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, kieruje Działem Informacji Regionalnej. W projekty realizowane przez Dział włącza społeczność lokalną. Mieszkańcy i wolontariusze zbierają materiały w ramach Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, lokalne organizacje współtworzą portale informacyjne swoich sołectw, dokumentaliści społeczności lokalnej tworzą bazy wiedzy o regionie. 

Dla młodzieży prowadzi warsztaty kreatywne "Przystanek Ziemia Chrzanowska", podczas których uczestnicy przygotowują filmy promujące swój region. Jest pomysłodawczynią i projektantką  portalu Chrzanowskie Centrum Informacji Lokalnych. Od kilku lat opiekuje się wolontariuszami. W czasie wolnym jest Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans.

Tematyka szkoleń:

 • warsztaty dla dokumentalistów społeczności lokalnej,
 • aktywizowanie społeczności lokalnej,
 • kreatywne warsztaty dla młodzieży i dorosłych związane z regionem, 
 • obsługa komputera, wyszukiwanie informacji w Internecie,
 • multimedia,
 • marketing w bibliotece,
 • zarządzanie czasem,
 • opracowanie zbiorów regionalnych, ich udostępnianie a prawo autorskie,
 • współpraca bibliotekarzy ze społecznością lokalną,
 • plan pracy biblioteki,
 • wolontariat w bibliotece.

 

 

IV edycja szkoleń


DAGMARA BATÓG

Wrocław, województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 792 063 447, e-mail: daga28@gazeta.pl

Jestem absolwentką Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam także Studium Kształcenia Bibliotekarzy i Animatorów Kultury we Wrocławiu o specjalizacji bibliotekarstwo. W 2013 r. ukończyłam IV edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB.

Od 17 lat pracuje w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w dziale Czytelnia. Do moich obowiązków należy bezpośrednia obsługa użytkowników. Zajmuję się także gromadzeniem i opracowaniem czasopism regionalnych. We wrześniu 2009 r. zaczęłam pracę z seniorami. Współprowadziłam kursy komputerowe dla tej grupy użytkowników. Przez prawie 4 lata realizowałam swój autorski projekt „Akademia Zdrowego Seniora”, spotkania z lekarzami promujący zdrowy styl życia. Byłam koordynatorem projektu dla seniorów „Kreatywni, aktywni – pokolenie 50+ w bibliotece”, obecnie koordynuję projekt „Kierunek Europa – biblioteczny obywatelski GPS”, który powstał we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • praca z seniorami: obsługa komputera, ćwiczenia poprawiające pamięć, kreatywność, asertywność, autoprezentacja,
 • praca metodą projektu,
 • animacja działań kulturalnych i spotkań w bibliotece,
 • planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych,
 • inicjowanie działań obywatelskich.WOJCIECH GACH

województwo małopolskie 

Kontakt: tel. 664 997 945, e-mail: w.gach@op.pl

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz informatyki (UJ). Dyrektor Biblioteki Suskiej im. dra M. Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Od kilkunastu lat zawodowo związany z instytucjami kultury. Nieustannie balansuje pomiędzy humanizmem a nowoczesnymi technologiami. Entuzjasta alternatywnych form edukacji i partycypacyjnego modelu instytucji kultury. Dziennikarz, instruktor teatralny, organizator festiwali, przeglądów filmów krótkometrażowych i koncertów muzyki alternatywnej. Twórca i realizator licznych projektów artystycznych dla młodzieży. W wolnych chwilach wykładowca filozofii na jednej z publicznych uczelni. 

Tematyka szkoleń:

 • Zarządzanie instytucjami kultury,
 • Zaawansowane zarządzanie projektami (w tym w oparciu o MS Project i inne programy),
 • Biblioteka jako „trzecie miejsce”, 
 • Współczesne trendy i techniki marketingu bibliotecznego, 
 • System BISAC jako przyjazna dla czytelnika, alternatywna forma układu księgozbioru,
 • IT (pakiety biurowe, bazy danych, programy graficzne, montaż filmowy i inne),
 • Młodzież w instytucji kultury (partnerstwo, wolontariat, współpraca),
 • Edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży,
 • Organizacja imprez kulturalnych (od małych spotkań po duże festiwale).
   


MARTA GĄSIOROWSKA

Jasło, województwo podkarpackie

Kontakt: tel. 607 639 525; e-mail: martagasiorowska@onet.pl

Absolwentka polonistyki, bibliotekoznawstwa, zarządzania zasobami ludzkimi i logopedii. Koordynatorka wojewódzka kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Od 2006 roku związana ze środowiskiem bibliotekarskim. Od 2011 roku kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (pow. jasielski). 

Wspólnie z zespołem współpracowników podejmuje działania mające na celu zmianę świadomości społecznej o pracy bibliotekarzy i rozwoju biblioteki. Posiada doświadczenie w pracy metodą projektu oraz przedsięwzięć w zakresie animacji lokalnej, organizacji imprez, edukacji czytelniczej i medialnej, zarządzania biblioteką, współpracy  z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Odznaczona odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

W wolnych chwilach pływa, chodzi po lesie, czyta, występuje jako sanitariuszka w rekonstrukcjach pierwszowojennych bitew.

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • kształtowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarzy/rek w środowisku lokalnym,
 • pomysły na proste i ciekawe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • sposoby wykorzystywania książki w pracy z dziećmi młodszymi (np. w oparciu o książkę obrazkową),
 • pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie środków pozabudżetowych,
 • praca zespołowa w bibliotece, podział obowiązków, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów,
 • zwiększenie kompetencji pracowników biblioteki w zakresie informacji publicznej,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • wspieranie rozwoju mowy i nauki czytania. JOANNA GOLCZYK

Wrocław, województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 608 206 441, 71 33 52 256, e-mail: joasiagolczyk@gmail.com

Jestem absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam także Studium Kształcenia Bibliotekarzy i Animatorów Kultury we Wrocławiu o specjalizacji biblioterapia. W latach 2010-2011 uczestniczyłam w przygotowaniu strategii dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości". W 2013 roku ukończyłam IV edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB .

Od 1997 r. pracuję w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, obecnie na stanowisku kierownika Fonoteki. Zajmowałam się przygotowaniem, koordynacją i ewaluacją projektów skierowanych do seniorów, finansowanych przez ministerstwo i urząd marszałkowski, organizacją klubów filmowych oraz prawnymi aspektami ich działalności. Przygotowałam i zrealizowałam projekt wdrożeniowy e-booków w DBP we Wrocławiu, a także współuczestniczyłam w utworzeniu konsorcjum bibliotek Dolnego Śląska pod nazwą "Zabukuj sobie ibuka".

Tematyka proponowanych szkoleń:

 • prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza,
 • zbiory audiowizualne – polityka gromadzenia, udostępnianie, 
 • tworzenie strategii rozwoju biblioteki,
 • przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów, 
 • organizacja i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, 
 • edukacja komputerowa seniorów.PAWEŁ KAMIŃSKI

Wrocław, województwo dolnośląskie

Kontakt: tel. 603803614, pawel.kaminski@plusnet.pl

Studiował zarządzanie, socjologię, administrację, finanse publiczne oraz mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Ma duże doświadczenie w zakresie kierowania zespołami, zarządzania instytucjami kultury, animacji kultury, a także dziennikarstwa (również obywatelskiego) i PR.

Jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Wcześniej przez 5 lat kierował Ośrodkiem Kultury w Zawidowie. Pracował również jako dziennikarz i redaktor w wydawnictwie Polskapresse oraz jako Rzecznik Prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Uczestniczył w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym jako animator udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Współpracuje z „Poradnikiem Instytucji Kultury”.

Oferuje szkolenia z następujących obszarów:

 • zarządzanie instytucjami kultury,
 • praca w zespole i zarządzanie zespołem,
 • przeprowadzanie diagnozy społecznej,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • dziennikarstwo, w tym dziennikarstwo obywatelskie oraz Public Relations.


JÓZEFA KOLBRECKA
 
Biały Dunajec, województwo małopolskie
 
Kontakt: tel.: 660 935 742 , e-mail: jessyk@op.pl
 
Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Uczestniczka VII edycji Programu „Szkoła Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz IV edycji Szkoły Trenerów dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy STOP-PRB.
 
Od 1990 r. pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu na stanowisku kierowniczym. W roku 2010 – kandydat na Wójta Gminy Biały Dunajec, w roku 2011 – kandydat na Posła RP. Zasiada w zarządach lokalnych organizacji pozarządowych: Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu (Prezes), Ludowym Klubie Sportowym „BIALI” Biały Dunajec (Skarbnik), Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania (Wiceprezes). 
 
Wychodząc z założenia, że biblioteka jest ważną instytucją, otwartą na potrzeby środowiska lokalnego, wprowadza w bibliotece różne formy pomocy dla organizacji pozarządowych (doradztwo, udostępnienie sprzętu itp.) i dla mieszkańców. Jako Prezes Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu organizuje warsztaty regionalne „Zawody, którym nie damy wyginąć”. 
 
Z racji doświadczenia oraz zainteresowań szkoli z tematów:
 
 • inicjatywa lokalna,
 • o finansach w bibliotece,
 • podstawy obsługi komputera i internetu,
 • fundusz sołecki,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami sołectwa.ELŻBIETA MARUSZCZAK

Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie

Kontakt: tel. 606 838 546, e-mail: elam@wbp.olsztyn.pl

Główny specjalista ds. opracowywania i wdrażania projektów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Od ponad 10 lat przygotowuje, realizuje, wspomaga i rozlicza projekty lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe, także inwestycyjne, ze środków krajowych i zagranicznych. Z wykształcenia nauczycielka języka rosyjskiego. Absolwentka IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB, Podyplomowego Studium Systemów Informacyjnych „Informacja naukowa – Bazy danych” oraz licznych szkoleń ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych związanych z tematyką projektową. 

Prywatnie lubi ludzi, koty, czytanie, gry i jazdę na rowerze.

Szkoli z takich obszarów tematycznych jak:

 • projekty w bibliotekach i nie tylko – przygotowywanie projektów, wyszukiwanie źródeł finansowania, wypełnianie wniosków aplikacyjnych, wdrażanie i rozliczanie projektów,
 • podstawy obsługi komputera,
 • o finansach… w bibliotece.

 

KAMILA RADZIMIŃSKA-ARCZAK
 
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 
Kontakt: tel. 696 153 685 , mail: Kamila.Radziminska@gmail.com
 
Bibliotekarka, działaczka społeczna, trenerka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Absolwentka IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 
 
 Od pięciu lat pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (4 lata w Planecie 11
 – Bibliotece Młodych, obecnie w Dziale Promocji), gdzie zajmuje się głownie promocją czytelnictwa. Koordynatorka oraz inicjatorka wielu projektów realizowanych w bibliotece skierowanych przede wszystkim do młodzieży (Soffa, Nawigator, EkoAkademia, Literatornia i wiele innych). Jako trenerka prowadzi głownie szkolenia dotyczące pracy z młodzieżą oraz związane z promocją bibliotek.
 
Biblioteka to dla niej przestrzeń do wspólnych i wartościowych działań, ale także dobrej zabawy. Zwolenniczka łączenia edukacji z rozrywką. Z największym upodobaniem prowadzi zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.
 
Prywatnie związana ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn”, miłośniczka dzikiej przyrody i muzyki elektronicznej. 
 
Obszary zainteresowań i prowadzonych szkoleń:
 
 • planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych, 
 • niestandardowe metody pracy z młodzieżą,
 • promocja czytelnictwa i biblioteki,
 • marketing w bibliotece, 
 • współpraca z mediami,
 • praca metodą projektu,
 • badanie potrzeb, 
 • edukacja ekologiczna.LIDIA STAROMŁYŃSKA

województwo małopolskie
 
Kontakt: tel. 781750008, e-mail: lstaromlynska@wbp.krakow.pl
 
Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 roku związana z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, gdzie obecnie kieruje Działem Organizacji i Promocji Wydarzeń Kulturalnych. Umiejętności trenerskie zdobyła w praktyce, prowadząc szkolenia dla seniorów i bibliotekarzy oraz w IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek STOP-PRB.
 
Interesuje się wspinaczką skałkową. Chętnie jeździ na rowerze.
 
Obszary zainteresowań i prowadzonych szkoleń:
 
 • organizacja wydarzeń kulturalnych w bibliotece,
 • szkolenia komputerowe dla seniorów.
   


ANNA WEJMAN
 
województwo łódzkie
 
Kontakt: 
 
tel. 691-063-053, e-mail: wejman.anna@gmail.com 
 
Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy UE (AHE). Uczestniczyła w szkoleniach poświęconych aktywizowaniu społeczności lokalnych realizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, w warsztatach na temat metod aktywnych w pracy z grupą (Klanza) oraz w cyklu szkoleń dotyczących organizacji szkoleń. Ukończyła kurs trenerski z rzecznictwa (Idea Zmiany) oraz IV Szkołę Trenerską dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w bibliotekach różnych typów. Obecnie, od ponad czterech lat, pracuje w Dziale Metodyki, Analiz i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, gdzie m.in. odpowiada za przygotowanie wniosków o dotacje i prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego. Uwielbia słuchać muzyki na koncertach i jeździć na małe i duże wyprawy po Polsce.
 
Tematyka szkoleń:
 
 • rzecznictwo na rzecz biblioteki,
 • niskobudżetowa promocja biblioteki,
 • pisanie wniosków o dotacje,
 • profesjonalna obsługa klienta w bibliotece.


DOROTA WOŹNICA
 
województwo podkarpackie
 
Kontakt: tel: 501 350 978 mail: viriditas@o2.pl, aktywni@mbp.jaslo.pl
 
Absolwentka filologii klasycznej KUL w Lublinie i architektury informacji UP w Krakowie. Pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, gdzie zajmuje się działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi, w szczególności kierowanymi do dzieci i młodzieży. Koordynuje projekty, administruje stroną internetową. Entuzjastka partnerskiego podejścia do użytkowników w każdym wieku i poszukiwania potencjału w najbliższym otoczeniu. Dąży do harmonii między ideą slow life a dynamiką pracy w aktywnej miejskiej instytucji. Działa w myśl zasad: jeśli coś nie jest zepsute, to tego nie naprawiaj, jeśli coś nie działa – rób coś innego, jeśli coś działa – rób tego więcej. 
 
Tematyka szkoleń:
 
 • młodzież w bibliotece – aktywne uczestnictwo, projekty młodzieżowe, współpraca z nieformalnymi grupami młodzieży,
 • kreatywne i aktywne formy pracy z dziećmi,
 • organizacja imprez kulturalnych,
 • przygotowanie projektów edukacyjno-kulturalnych, pozyskiwanie środków, praca metodą projektu,
 • promocja biblioteki (strona internetowa, portale społecznościowe, blogi, współpraca z lokalnymi mediami).
 
 

    

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych - STOP jest ogólnopolską, niezależną organizacją pozarządową zrzeszającą indywidualne osoby - trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia dla przedstawicieli, pracowników, liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Szkoły trenerskie tworzone i prowadzone przez STOP od 10 lat realizują autorskie programy edukacyjne każdorazowo dostosowane do potrzeb osób uczestniczących, dają wiedzę, umiejętności pracy z grupami, pozwalają osobom uczestniczącym na rozwój, ale są też okazją do wejścia w środowisko ludzi, którym zależy na zmianie.