Szkolenia dopasowane do realiów bibliotek

Cykl edukacyjny, który zaprojektowaliśmy dla bibliotekarzy w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, bazuje na doświadczeniach FRSI z realizacji rund poprzednich. Wówczas uczestnicy Programu mogli skorzystać z oferty szkoleń specjalistycznych oraz usług wsparcia oferowanych przez zaproszone organizacje pozarządowe w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”.

W trzeciej rundzie postanowiliśmy połączyć szkolenia specjalistyczne ze wsparciem NGOsów i stworzyć w ten sposób cykl edukacyjny, oddając go jednocześnie w ręce czterech organizacji pozarządowych. O współpracy organizacji z bibliotekami dowiesz się z I webinarium. Staramy się promować dopasowane do realiów bibliotek, praktyczne rozwiązania, uwzględniające potrzeby różnych grup użytkowników, do których należą:

  • dzieci i ich rodzice,
  • młodzież,
  • osoby dorosłe,
  • osoby starsze i osoby niepełnosprawne.

Sprawdźcie, co oferują organizacje:

Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego:
szkolenia tematyczne: Dzieci i rodzice w bibliotece,
Webinarium

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych:
szkolenia tematyczne: Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych,
Webinarium

Fundacja Civis Polonus:
szkolenia tematyczne: Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece
Webinarium

Fundacja TUS:
szkolenia tematyczne: Biblioteka przestrzeń dla wszystkich,
Webinarium

Cykl edukacyjny jest ściśle związany z Konkursem Grantowym „Aktywna Biblioteka”. Organizacje pomogą bibliotekarzom dopracować pomysł na projekt.