Wiadomości

pochwalsie

Dyskusje o przyszłości bibliotek prowadzone są na całym świecie i budzą żywe zainteresowanie wśród bibliotekarzy. W dziale "Biblioteki w przyszłości" prezentujemy wizje, koncepcje, scenariusze i rozważania na temat przyszłości bibliotek, a także różne informacje, które mogą być pomocne w przygotowywaniu planów i strategii rozwoju.

Scenariusze przyszłości bibliotek publicznych (Australia). Cz. 2. "Silent Spring" 16/11/2010
Pierwszy scenariusz przyszłości bibliotek, opisany w publikacji The Bookends Scenarios - Alternative futures for the Public Library Network in NSW in 2030, nosi tytuł "Silent Spring" (Milcząca wiosna). Tak samo zatytułowana jest znana książka Rachel Carson z 1962 roku, która po raz pierwszy wzbudziła zainteresowanie zachodniego świata ochroną środowiska naturalnego i zapoczątkowała ruch ekologiczny. Świat opisany w scenariuszu „Silent Spring” to świat przesiąknięty duchem ekologii i troską o dalsze losy ludzkości. Dokąd nas zaprowadzi nieokiełznana konsumpcja, coraz szybsze tempo życia, globalizacja gospodarki i degradacja środowiska? Jakie miejsce w opisywanym świecie zajmują biblioteki i bibliotekarze? Zobaczmy.
czytaj więcej »