Partnerstwa lokalne - III runda

Gdy myślimy, czy mówimy o partnerstwie lokalnym, mamy na myśli współpracę trwałą, efektywną, ukierunkowaną na cele i transfer wiedzy – współpracę, w której podmioty nawzajem się wzbogacają, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby myślenia. Partnerstwo jest próbą lepszego wykorzystania zasobów i możliwości, które pozostają w dyspozycji organizacji i instytucji współpracujących.

Zalety współpracy w partnerstwie:

  • promocja, rozpoznawalność, wzmocnienie wizerunku poszczególnych partnerów,
  • koordynacja działań i zwiększenie efektywności działań poszczególnych instytucji;
  • pozyskanie dodatkowych środków finansowych na wspólne projekty partnerskie;
  • wymiana informacji, doświadczeń, wiedzy, zasobów, wzajemne inspiracje;
  • budowanie relacji, wzmacnianie zaufania;
  • angażowanie społeczności lokalnej;
  • zaspokajanie potrzeb lokalnych; 
  • wypracowanie zasad współpracy z władzami;
  • mediacje w sytuacji konfliktu między środowiskami. 

Fundamentem partnerstwa są ludzie i organizacje, które chcą zaangażować się w działania dla dobra danej społeczności lokalnej, dostrzegając siłę i potencjał współpracy. Inicjowanie współpracy rozpoczyna się od znalezienia potencjalnych partnerów, określenia wspólnych problemów i interesów, a w końcu do nakreślenia wizji wspólnych działań. To, co uda się osiągnąć podczas pierwszych kilku spotkań, będzie miało decydujący wpływ na proces formowania się partnerstwa. 

Współczesna biblioteka to doskonałe miejsce do tworzenia przestrzeni partnerskiej w gminie. Podczas wsparcia otrzymanego od animatorów Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL każda z bibliotek, która zgłosi się do udziału w programie, otrzyma wskazówki przydatne podczas inicjowania współpracy, przygotowania pierwszego i dwóch kolejnych spotkań z udziałem partnerów.

Każda z bibliotek III rundy PRB otrzyma wsparcie w wymiarze 24 godzin – wliczając w to zarówno udział w trzech spotkaniach partnerstwa, jak i doradztwo świadczone za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Spotkania zostaną poświęcone budowaniu partnerstwa projektowego dotyczącego realizacji projektów dofinansowanych w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka”, analizie osiągnięć i efektywności partnerstwa oraz perspektyw nawiązania długoterminowej współpracy. Dla bibliotek planujących współpracę nastawioną na realizację celów strategicznych, których elementem będzie konkurs grantowy, zostanie opracowana koncepcja wsparcia partnerstw długofalowych, odpowiadająca na ich oczekiwania.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin programu budowania partnerstw dla III rundy PRB
Załącznik 1. Plan rozwoju współpracy partnerskiej / partnerstwa lokalnego
Załącznik 2. Lista obecności
   
Kontakt:
Aleksandra Kaliszewska, Lidia Skassa
tel. 22 121 59 10, 607 748 024
ul. Paca 40, 04-386 Warszawa
www.cal.org.pl
Strona na Facebooku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

O Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

"Odkryj siłę społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Członkowie CAL wierzą, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. Wierząc w siłę sprawczą edukacji, CAL odwołuje się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. Heleny Radlińskiej.

W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL opracował skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwano animacją społeczną. Jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą CAL stosuje od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które są promowane pod wspólną marką CAL – centrum aktywności lokalnej.

W Programie Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia podstawowe, a także wsparcie dla partnerstw lokalnych.

Do pobrania:

Prezentacja o CAL (PDF)
logotypy CAL (ZIP)

Kontakt:
tel. 22 121 59 10
ul. Paca 40, 04-386 Warszawa
www.cal.org.pl
Strona na Facebooku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL