Szkolenia - III runda

Zależy nam, aby biblioteki publiczne w Polsce aktywnie odpowiadały na zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz były nowoczesnymi instytucjami. System szkoleniowy w Programie koncentruje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy i zadbaniu o to, by nowe umiejętności, zwłaszcza te związane z ICT, wykorzystali z pożytkiem dla swojej lokalnej społeczności.

Biblioteki uczestniczące w III rundzie programu wezmą udział w trzech typach szkoleń:

Szkolenia podstawowe

Szkolenia dotyczą wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod. Uczestnicy przygotowują Plan Rozwoju Biblioteki i uczą się jak go wdrażać.

Szkolenia tematyczne

Szkolenia będą dotyczyć organizacji działań dla określonych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tzw. wieku produkcyjnym i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Biblioteki nawiążą kontakt z wiodącymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ww. grup, wezmą udział w szkoleniach (obowiązkowe) i będą mogły skorzystać z konsultacji i doradztwa (dla chętnych).

Szkolenia komputerowe

Szkolenia z zakresu obsługi komputera, oprogramowania i wykorzystania Internetu w codziennej pracy, prowadzone przez instruktorów z bibliotek wojewódzkich.

Inne możliwości dla bibliotek