Programy Grantowe dla Bibliotek

 

Program Rozwoju Bibliotek (PRB) to przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. PRB zapewnia bibliotekom różnorodne i długofalowe wsparcie, dzięki któremu placówki mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), która została zaproszona do współpracy przy PRB ze względu na jej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów grantowych, jest organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.

Konkurs skierowany jest do placówek bibliotecznych biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Udział w naszym Konkursie jest dla bibliotek szansą na zrealizowanie projektów odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności, wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim środowisku, poszerzenie oferty oraz zawiązanie nowych partnerstw. Dzięki wygranym grantom biblioteki z małych miast i wsi mogą przekształcać się w wielofunkcyjne ośrodki dostępu do kultury, wiedzy i nowych umiejętności. 4 marca 2014 r. zakończyliśmy nabór wniosków do III edycji Konkursu. Nowe projekty będą realizowane od maja do września 2014 r.

» ZOBACZ ANIMACJĘ O AKTYWNYCH BIBLIOTEKACH

Ponadto, aby wesprzeć i zachęcić Biblioteki Wiodące do dzielenia się wiedzą zdobytą podczas szkoleń z zespołami Bibliotek Partnerskich, przygotowana została oferta w postaci Mikrograntów „Podaj Dalej”, nad realizacją których, w latach 2010-2013, również czuwała Akademia.

» Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka"

» Dla Aktywnych Bibliotek

» Mikrogranty "Podaj dalej"