Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek

Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek było kluczowym ciałem doradczym i rzeczniczym Programu Rozwoju Bibliotek. Znalazło się w nim ponad stu przedstawicieli świata nauki, sztuki, gospodarki, mediów, polityki oraz sektora pozarządowego  - ludzi, którzy wierzą w sens rewitalizacji lokalnych bibliotek i potrafią przekonać do tej idei innych.

 

 1. dr Andrzej Arendarski - ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej, były minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i były poseł na Sejm.
 2. prof. Jerzy Axer - filolog klasyczny, dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1980-87), twórca Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na UW oraz Collegium Artes Liberales.
 3. Jerzy Baczyński - dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika Polityka.
 4. dr Ewa Balcerowicz - ekonomistka, współzałożycielka i przewodnicząca Rady Fundacji CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
 5. dr Maria Baranowska - b. sekretarz Rady Naukowej NASK.
 6. Julia Barlińska - psycholog, program Akademia Bezpiecznego Internetu.
 7. Helena Bednarska - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, sekretarz Krajowej Rady Bibliotecznej.
 8. Marta Białek - animatorka kultury, prezeska zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
 9. Elżbieta Bieńkowska - Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 10. Anna Bikont - z wykształcenia psycholog, w stanie wojennym redagowała podziemny Tygodnik Mazowsze, od 1989 roku w Gazecie Wyborczej; wydała m.in. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (obie z Joanną Szczęsną); My z Jedwabnego.
 11. Jacek Bocheński - pisarz, tłumacz, publicysta, od lat 70. związany z opozycją demokratyczną, współzałożyciel i redaktor Zapisu (od 1977, poza cenzurą), prezes Polskiego PEN Clubu (1997-99).
 12. Henryka Bochniarz - doktor ekonomii, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, Europejskiego Związku Konfederacji Przemysłu i Pracodawców, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.
 13. dr inż. Dariusz Bogucki - realizator pierwszej edycji programu Ikonk@, ekspert w dziedzinie nowych technologii informatycznych.
 14. dr Michał Boni - polityk, kulturoznawca, poseł do Parlamentu Europejskiego. Minister Administracji i Cyfryzacji (2011-2013); w latach 90. minister i dwukrotnie wiceminister pracy, w latach 80. pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i działacz Solidarności.
 15. dr hab. Ryszard Bugaj - polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik PAN, były przewodniczących Unii Pracy, poseł na Sejm, b. doradca społeczny Prezydenta RP ds. ekonomicznych.
 16. Dariusz Bugalski - poeta, dziennikarz oraz prezenter radiowo-telewizyjny.
 17. prof. Jerzy Buzek - profesor nauk technicznych, działacz społeczny, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012), poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004, Premier Rządu RP w latach 1997-2001.
 18. dr hab. Tomasz Chlebowski - astronom, przez 18 lat prowadził działalność naukową i publikował w Polsce i USA, w latach 90. stworzył grupę firm informatycznych TCH, były wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, były dyrektor handlowy NASK. Prezes zarządu spółki ComCERT SA.
 19. Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, dyrektor Ośrodka Pogranicze - sztuk, kultur, narodów i prezes Fundacji Pogranicze.
 20. dr Jarosław Deminet - specjalista w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, dyrektor Departamentu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Rządowym Centrum Legislacji, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
 21. Witold Drożdż - prawnik, b. wiceprezes PGE Energia Jądrowa SA, b. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i b. przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu "Polska Cyfrowa".
 22. prof. dr hab. Jerzy Duszyński - biolog, kierownik Pracowni Bioenergetyki i Błon Komórkowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 23. Anna Fedorowicz - artystka malarka.
 24. Jacek Fedorowicz - aktor, satyryk.
 25. prof. Magdalena Fikus - genetyk, b. przewodnicząca Rady Programowej warszawskiego Festiwalu Nauki.
 26. dr Jacek Gajewski - fizyk, członek założyciel Polskiej Społeczności Internetu.
 27. Grzegorz Gauden - dziennikarz prasowy i radiowy, dyrektor Instytutu Książki, wiceprezes Izby Wydawców Prasy, a także Stowarzyszenia Polska Książka; jeden z inicjatorów reaktywowania konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.
 28. Zbigniew Gluza - współzałożyciel i prezes Ośrodka KARTA.
 29. Marek Goliszewski - założyciel i prezes Business Centre Club, założyciel Forum Dialogu, promotor idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
 30. Joanna Górska - dyrektor ds. współpracy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
 31. Katarzyna Grochola - pisarka, dziennikarka, autorka powieści, opowiadań, sztuk teatralnych i telewizyjnych.
 32. Julia Hartwig - poetka, eseistka, tłumaczka, przewodnicząca jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGITO.
 33. prof. Jerzy Hausner - polityk, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, b. minister pracy i wicepremier w rządach L. Millera i M. Belki.
 34. Maciej Hoffman - dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy.
 35. Maria Holzer - współtwórca i dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 36. Marek Hołyński - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 37. dr inż. Wacław Iszkowski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
 38. prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk - profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wcześniej na Politechnice Poznańskiej, gdzie zapoczątkował badania w dziedzinie telekomutacji, autor 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami a także książek i artykułów w tej dziedzinie, wiceprezes zarządu Fundacji Kyoto-Kraków.
 39. Michał Jaworski - dyrektor ds. strategii technologicznej Microsoft, najstarszy stażem pracownik tej firmy w Polsce, członek rady i wiceprezes ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; współrealizator programów Internet dla szkół, Interkl@sa.
 40. Jerzy Kaczorek - prawnik, współwłaściciel Spółki Prawnicza I&Z Hubert Izdebski, Jerzy Kaczorek, Jan Zieliński s. c.
 41. dr Anna Kalinowska - dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.
 42. prof. dr hab. Michał Kleiber - specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, od 2007 roku prezes Polskiej Akademii Nauk, b. minister nauki.
 43. Ewa Kobierska-Maciuszko - b. dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 44. prof. Lena Kolarska-Bobińska - socjolog, ekspert ds. europejskich, profesor nauk humanistycznych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, b poseł do Parlamentu Europejskiego i b. dyrektor Instytutu Spraw Publicznych.
 45. Katarzyna Kolenda-Zaleska - dziennikarka, reporterka Faktów TVN i publicystka TVN24; publikuje w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej, autorka trzech książek o Janie Pawle II i podróży Benedykta XVI do Polski.
 46. Anna Komorowska - Małżonka Prezydenta RP.
 47. Kazimierz Kotowski - b. prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, radny sejmiku i członek zarządu województwa świętokrzyskiego.
 48. prof. Tadeusz Kowalski - dyrektor Filmoteki Narodowej.
 49. dr Maciej Kozłowski - współtwórca i były dyrektor NASK.
 50. Jerzy Koźmiński - prezes Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci; w latach 1994-2000 ambasador RP w USA; wczesniej - sekretarz stanu w MSZ (1993-94); podsekretarz stanu i dyrektor generalny w URM (1989-1993).
 51. Urszula Krasnodębska - socjolog, prezes Stowarzyszenia Klon/Jawor.
 52. prof. Barbara Kudrycka - poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, drugi rektor, następnie prezydent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
 53. Maria Kulik - prezes polskiej sekcji Stowarzyszenia Książki dla Młodych - IBBY.
 54. prof. Dariusz Kuźmina - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 55. Tomasz Lis - dziennikarz telewizyjny, publicysta i reporter; redaktor naczelny Tygodnika Newsweek Polska, wcześniej redaktor naczelny Tygodnika Wprost, gospodarz autorskich programów: Tomasz Lis na żywo, wcześniej Co z tą Polską? (w Polsacie i Agorze), były korespondent Wiadomości TVP w USA, współtwórca programów informacyjnych w TVN i Polsacie.
 56. Bożena Lubińska-Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 57. Paweł Łukasiak - współzałożyciel i prezes Akademii Rozwoju Filantropii; Członek Nominator Fundacji Ashoka - międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów dla dobra publicznego, współtwórca polskiego oddziału Międzynarodowego Komitetu Pomocy Społecznej, wykładowca Collegium Civitas.
 58. prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, członek prezydium konferencji dyrektorów bibliotek wojewódzkich.
 59. Andrzej Marcinkiewicz - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, członek prezydium konferencji dyrektorów bibliotek wojewódzkich.
 60. Włodzimierz Marciński - pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, Lider Cyfryzacji, b. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 61. Piotr Marciszuk - polonista i filozof, b. prezes Polskiej Izby Książki.
 62. Krzysztof Margol - współtwórca i prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida.
 63. dr Ryszard Miazek - dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.
 64. Jacek Murawski - b. dyrektor generalny Microsoft w Polsce, General Manager w Parallels.
 65. dr hab. Daria Nałęcz - historyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, b. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, b. rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
 66. Agnieszka Odorowicz - ekonomistka, była wiceminister kultury, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 67. Teresa Ogrodzińska - współzałożycielka i prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. 
 68. prof. Wiktor Osiatyński - prawnik konstytucjonalista, członek PAN.
 69. Anna Paszek - dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
 70. Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich.
 71. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej; przewodniczący Rady Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej, członek Krajowej Rady Bibliotecznej.
 72. Zofia Pinchinat-Witucka - prezes Fundacji Polska-Haiti
 73. Wiesław Podkański - prezes Izby Wydawców Prasy
 74. dr Tomasz Potkański - ekspert w dziedzinie samorządowych oraz rozwoju obszarów wiejskich, pracuje w Związku Miast Polskich.
 75. Paweł Potoroczyn - dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, poprzednio konsul w Los Angeles, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Londynie.
 76. Mariusz Poznański – przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 77. Przemysław Radwan-Rohrenschef - dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów.
 78. Monika Rościszewska - członek zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego; założycielka i wieloletnia dyrektorka Przedszkola Integracyjnego na Żoliborzu, autorka programu mini-przedszkoli w małych gminach na terenie całej Polski.
 79. Anna Rozicka - dyrektor programów grantodawczych Fundacji im. Stefana Batorego.
 80. prof. dr hab. Andrzej Rychard - socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, autor wielu publikacji dotyczących socjologii transformacji i instytucji, polityki i gospodarki.
 81. dr Monika Sajkowska - socjolog, prezes Fundacji Dzieci Niczyje, autorka i współautorka badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec problemu oraz medialnego obrazu problemu krzywdzenia dzieci.
 82. Andrzej Seweryn - aktor teatralny i filmowy, reżyser; w 1993 r. zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do Comédie-Française, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.
 83. Bohdan Skrzypczak - działacz społeczny, członek Ashoki - międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów dla dobra publicznego, twórca Przystanku Olecko, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
 84. Grażyna Staniszewska - posłanka na Sejm RP od 1989, 2004-2009 w Parlamencie Europejskim; inicjatorka programu Interkl@sa przygotowującego młodzież do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 85. Krzysztof Stanowski - prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pierwszy harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 1989 związany z Fundacją Edukacja dla Demokracji - twórca i realizator programów edukacyjnych w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.
 86. dr Joanna Staręga-Piasek - polityk, działaczka społeczna, posłanka na Sejm RP, b. wiceminister pracy, współtworzyła ustawę o pomocy społecznej oraz Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, obecnie zastępca dyrektora Instytutu Służb Społecznych.
 87. Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.
 88. Anna Streżyńska - prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach krajowego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego i mediów, a także konkurencji i ochrony praw konsumentów, w latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za łączność, od 2006 do 2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p.o. Prezesa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
 89. Jacek Strzemieczny - współzałożyciel, dyrektor i prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 90. Michał Szczerba - poseł na Sejm RP, członek Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 91. dr Jan Szomburg - doktor nauk ekonomicznych, założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współtwórca pierwszego w Europie Wschodniej programu powszechnej prywatyzacji (kupony prywatyzacyjne), dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej oraz inicjator i organizator od 2005 r. Kongresów Obywatelskich. 
 92. Teresa Szymorowska - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
 93. dr Alek Tarkowski - socjolog, członek Rady Fundacji Centrum Cyfrowe Projekt Polska.
 94. Olga Tokarczuk - pisarka, autorka scenariuszy, poetka; współorganizatorka Festiwalu Opowiadania, laureatka Nagrody literackiej Nike 2008 za książkę Bieguni.
 95. Beata Tokarz - socjolożka, członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
 96. Paweł Tomczak - dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP
 97. Agata Tuszyńska - prozaiczka, poetka, reportażystka i historyk literatury i teatru; laureatka nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego polskiej sekcji PEN Clubu.
 98. Andrzej Wajda - reżyser filmowy i teatralny, współtwórca polskiej szkoły filmowej, laureat Oscara, senator RP I kadencji w latach 1989-1991.
 99. Marek Wawrzkiewicz - poeta, dziennikarz, tłumacz, prezes Związku Literatów Polskich.
 100. dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska - psycholog, terapeutka, autorka książek, odczytów i programów dot. uzależnień; współpracuje z Fundacją Batorego, Fundacją ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
 101. Henryk Woźniakowski - prezes zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.
 102. Irena Wóycicka - ekonomistka, polityk społeczny, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, była wiceminister pracy, ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy, członek sieci niezależnych ekspertów ds. integracji społecznej przy Komisji Europejskiej, ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
 103. prof. dr hab. Grażyna Wrona - sekretarz Katedry Czasopiśmiennictwa i Kultury Literackiej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 104. Kuba Wygnański – socjolog, działacz organizacji pozarządowych, wiceprezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. W latach 80-tych działacz "Solidarności" i Komitetów Obywatelskich. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. W latach 2002-2003 uczestniczył w programie stypendialnym Uniwersytetu Yale. Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej i trzeciej (obecnej) kadencji.
 105. Krystyna Zachwatowicz - aktorka, reżyser, scenograf teatralny i filmowy, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
 106. dr hab. Marta Zahorska-Bugaj - socjolog, zajmuje się socjologią edukacji, polityką edukacyjną, społecznymi konsekwencjami reform systemów edukacji, analizą polskiego systemu edukacyjnego; b. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 107. prof. dr hab. Franciszek Ziejka - polonista, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z tą uczelnią od 1963 r., członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,
 108. Ewa Ziółkowska - dyrektor Biblioteki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 109. Piotr Zmelonek - dyrektor pionu wydawniczego w Tygodniku Polityka.
 110. Jacek Żakowski - publicysta i komentator tygodnika Polityka, publikuje także w Gazecie Wyborczej, prowadzi audycje m.in. w Radiu TOK FM.