Wiadomości

pochwalsie

Wydawnictwa, serwisy, publikacje dla bibliotek - tu zamieszczamy informacje o wydawnictwach (zarówno drukowanych, jak i elektronicznych) dla bibliotekarzy, serwisach, czasopismach bibliotekarskich, a także publikacjach, które z różnych powodów mogą być interesujące dla bibliotekarzy.

Projekt "Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych" 18/11/2011
Prezentujemy Państwu projekt „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”, w ramach którego powstało kilka interesujących publikacji poświęconych problemom kształcenia bibliotekarzy z małych bibliotek publicznych. Istotą projektu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jest zwrócenie uwagi na potrzeby bibliotekarzy z małych bibliotek publicznych i wprowadzenie w dydaktykę na poziomie akademickim większej liczby elementów, pomagających w rozwiązywaniu bieżących problemów gminnych bibliotek i wspomagających ich rozwój.
czytaj więcej »