Partnerstwa lokalne

Partnerstwo lokalne – czyli sposób działania oparty na współpracy lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców – jest wielką szansą na zwiększenie obywatelskiej aktywności i na rozwój lokalny.

Budowanie długofalowej współpracy między lokalnymi instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami, w celu wspólnego działania na rzecz rozwiązywania określonego problemu, jest ważnym i często trudnym zadaniem. Partnerstwo lokalne nie jest zjawiskiem, które może się łatwo rozpocząć i uruchomić spontanicznie. Budowanie i rozwój partnerstwa wiążą się z edukacją, zdobywaniem doświadczenia przez jego uczestników, konieczna może być pomoc specjalistów.

Biblioteka, jako miejsce bardzo ważne w danej społeczności, może odegrać istotną rolę w inicjowaniu i współtworzeniu partnerskiej współpracy. Biblioteka to przecież nie tylko zbiór książek, to także konkretne miejsce, które służy kontaktom z ludźmi i bywa przestrzenią dla wydarzeń społecznych oraz kulturalnych. 

Bibliotekarze ze 128 bibliotek wiodących mają za zadanie zainicjować partnerską współpracę w lokalnej społeczności. Po zakończeniu IV modułu szkoleń podstawowych otrzymują wsparcie swojego trenera/animatora z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Animator lub animatorka ma pomóc bibliotekarzom zawiązać partnerstwo lokalne w jednym z dwóch wariantów:

  • partnerstwo wokół potrzeb/problemów zidentyfikowanych podczas rozpoznania środowiska przeprowadzonego zgodnie z zasadami badania w działaniu po II module warsztatów planowania rozwoju biblioteki;
  • partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego społeczności lokalnej. 

Na forum internetowym "Partnerstwa dla bibliotek" bibliotekarze będą sukcesywnie umieszczać relacje ze spotkań, zdjęcia z wydarzeń realizowanych w ramach partnerstwa. Do dyspozycji bibliotekarzy jest kalendarz, gdzie będą wpisywać terminy spotkań i wspólnych inicjatyw. Galeria zdjęć, relacje bibliotekarzy, kalendarz wydarzeń i magazyn plików będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dostęp do forum (po zalogowaniu) będą mieli animatorzy, dzięki temu Forum posłuży jako miejsce wymiany doświadczeń.

Zrozumieć partnerstwo – opowieść o gęsiach

Gdy wiosną zobaczysz stado dzikich gęsi lecących z południa w formacji o kształcie litery „V”, zastanów się przez chwilę – dlaczego lecą w tym szyku?

Z każdym uderzeniem swoich skrzydeł gęś wytwarza pęd powietrza, który unosi partnerkę lecącą bezpośrednio za nią.

Lecąc w formacji o kształcie litery „V”  gęsi mogą pokonać dystans o 71% większy niż ten, który pokonałyby poruszając się samotnie.

Posiadając wspólny cel i poczucie jedności szybciej i łatwiej możemy się dostać tam, dokąd zmierzamy, ponieważ korzystamy z „pędu” danego nam przez innych.

Gdy gęś wypadnie z formacji, odczuwa opór i ciężar samotnego podróżowania i natychmiast wraca do szyku, by wykorzystać prąd powietrza nadany przez pierwszego ptaka.

Gdybyśmy mieli tyle samo zdrowego rozsądku, co gęsi, pozostalibyśmy w formacji razem z tymi, którzy zmierzają w tym samym kierunku co my.

Gdy gęś na czele się zmęczy, zamienia się miejscem z inną, która przejmuje jej rolę wiodącą.

Gdy wykonujemy trudne, obciążające zadania, warto je sobie nawzajem przekazywać – możemy wtedy odpocząć, a innym damy okazję do przewodzenia.

Gęsi na tyle formacji zachęcają te z przodu charakterystycznym dźwiękiem „gęgania”. Ptaki gęgają także wtedy, gdy prędkość przelotu klucza znacząco się zmniejsza.

Czy i jak zachęcamy tych, którzy są z przodu ?

Czy to, co i jak mówimy wzmacnia cały zespół, czy tylko zaspokaja nasze, indywidualne potrzeby?

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz:

Gdy któraś gęś zachoruje lub zostanie zraniona i wypadnie z szyku, razem z nią opuszczają stado dwa ptaki, które ją ochraniają i pomagają jej. Pozostają z chorą gęsią aż do momentu, w którym ta znów może latać.

Dopiero wtedy wyruszają w podróż samotnie bądź dołączają do innego stada, by dogonić swoją grupę.

Gdybyśmy mieli tyle rozsądku co gęsi, też byśmy się nawzajem wspierali.

Źródło:
"Efektywny zespół", za dr Harry Clarke Noye, ARCS NEWS, Vol. 7, No. 1, January 1992

Do pobrania:

Materiały informacyjno-edukacyjne i Regulamin współpracy w zakresie zawiązywania partnerstw lokalnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wraz załącznikami definiują zakres i przedmiot współpracy między biblioteką a animatorem/animatorką. 

Materiały informacyjno-edukacyjne (PDF)

Regulamin współpracy w zakresie zawiązywania partnerstw lokalnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (PDF)

Załączniki do regulaminu:

1. Standardy wsparcia bibliotek wiodących przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
2. Analiza potencjalnych partnerów
3. Plan rozwoju współpracy partnerskiej/partnerstwa lokalnego
4. Refleksje animatora/animatorki CAL w PRB
5. Lista obecności

Załączniki do regulaminu (1-5) (ZIP)

Kontakt:

Lidia Skassa, Bogna Włodarczyk
tel. 22 827 79 71
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
www.cal.org.pl
Strona na Facebooku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

O Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

"Odkryj siłę społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Członkowie CAL wierzą, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. Wierząc w siłę sprawczą edukacji, CAL odwołuje się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. Heleny Radlińskiej.

W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL opracował skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwano animacją społeczną. Jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą CAL stosuje od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które są promowane pod wspólną marką CAL – centrum aktywności lokalnej.

W Programie Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia podstawowe i szkolenia specjalistyczne, a także wsparcie dla partnerstw lokalnych.

Do pobrania:

Prezentacja o CAL (PDF)

logotypy CAL (ZIP)

Kontakt:

tel. 22 827 79 71
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
www.cal.org.pl 
Strona na facebooku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL