„Biblioteka: lubię to” - czyli więcej niż kongres bibliotek w Fabryce Trzciny

data dodania: 22/11/2010
22 listopada rozpoczyna się kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: lubię to!”. W spotkaniu uczestniczy blisko 500 osób – przede wszystkim  bibliotekarki i bibliotekarze z małych miejscowości z całego kraju. W ciągu dwóch dni wezmą udział w 32 warsztatach i spotkaniach. Wyjadą wyposażeni w wiedzę i nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

Podczas kongresu szczególna uwaga zostanie poświęcona nowoczesnym technologiom w bibliotekach. Bibliotekarze dowiedzą się, jak budować strony internetowe bibliotek, aby były przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników, jak digitalizować zbiory i w ten sposób promować zasoby bibliotek oraz lokalną tradycję i kulturę, a także jak wykorzystywać gry komputerowe w celach edukacyjnych.

Bibliotekarki dowiedzą się również, jak przyciągać do swoich placówek nowych użytkowników. Dorota Kostowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki mają często bardzo ciekawą ofertę i są aktywne, ale trudno im dotrzeć z informacją o swoich działaniach do szerszego grona odbiorców. Stąd jeden z warsztatów będzie poświęcony budowaniu strategii public relations biblioteki, a wykład „Mówienie jako działanie – o nawiązywaniu kontaktów, pobudzaniu uwagi i przekonywaniu” poprowadzi profesor Jerzy Bralczyk.

Podczas kongresu bibliotekarki i bibliotekarze będą mogli również porozmawiać o aktywnościach wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki. Ci, którzy wezmą udział w warsztacie Foto biblioteka, poznają nowe sposoby na wykorzystywanie fotografii w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi, z kolei celem warsztatu Film w bibliotece będzie pokazanie, jak nawet w małej placówce utworzyć młodzieżowy klub filmowy.

Kongres będzie też okazją do zastanowienia się nad przyszłością polskich bibliotek publicznych. Zaprezentowane zostaną czynniki, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i kształt bibliotek za kilkanaście lat, opracowane pod kierunkiem doktora Alka Tarkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Edwina Bendyka, publicysty tygodnika „Polityka”.
Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Nasi eksperci nakreślą podczas kongresu obraz biblioteki, która musi zmierzyć się ze spadkiem poziomu tradycyjnego czytelnictwa, w dużym stopniu zastępowanego przez zasoby w postaci cyfrowej. Biblioteki, która musi poszukiwać wciąż nowych obszarów swojej działalności. To niezwykle kontrowersyjne zagadnienia, mamy jednak nadzieję, że dyskusja na ich temat będzie dla uczestników inspirująca i stanie się ważnym głosem w debacie na temat przyszłości i roli polskich bibliotek publicznych i przyczyni się do wzmocnienia licznych inicjatyw podejmowanych przez władze w tym zakresie.

Kongres „Biblioteka: lubię to” jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Został objęty patronatem Prezydenta m. st. Warszawy - Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Jolanty Koczorowskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tygodnik „Polityka”.

 

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316
Więcej informacji na stronach:
www.biblioteki.org, www.frsi.org.pl

 

DO POBRANIA: