Regionalna konferencja Programu Rozwoju Bibliotek w Gorzowie Wielkopolskim

data dodania: 10/12/2010
Do prawie 1900 bibliotek publicznych w całej Polsce trafiły komputery, drukarki, projektory multimedialne i aparaty cyfrowe. Bibliotekarki wzięły udział w szeregu szkoleń i opracowały plany rozwoju swoich placówek, a już wkrótce rozpoczną realizację nowych, skierowanych do mieszkańców projektów. To efekty rozpoczętego ponad rok temu Programu Rozwoju Bibliotek. W całym kraju uczestniczy w nim dokładnie 1865 bibliotek, w tym 153 w województwie lubuskim.
 

Program jest skierowany do bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki położone w najmniejszych miejscowościach są często jedynym miejscem dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mogli korzystać w nich z nowoczesnych technologii. Aby coraz więcej bibliotek wciąż poszerzało swoją ofertę, organizując spotkania, pokazy filmów czy kursy komputerowe. Taki właśnie jest cel naszego programu.  

Łącznie biblioteki w całym kraju otrzymały:

  • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,
  • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
  • ponad 240 drukarek A3,
  • ponad 150 laptopów, 
  • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami
  • prawie 1900 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

W województwie lubuskim w Programie Rozwoju Bibliotek biorą udział między innymi biblioteki z Babimostu, Drezdenka, Rzepina, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.  Łącznie do lubuskich bibliotek dostarczono 117 komputerów wraz z monitorami, 108 urządzeń wielofunkcyjnych, 24 drukarki A3, 13 laptopów, 13 projektorów multimedialnych wraz z ekranami i 153 aparaty cyfrowe wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”. W sprzęt komputerowy do szkoleń informatycznych zostały również wyposażone Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.

W bibliotekach można także skorzystać z Internetu dzięki programowi „Biblioteki z Internetem TP”, uruchomionemu przez Telekomunikację Polską SA. Polega on na bezpłatnym dostarczeniu Internetu do wszystkich bibliotek gminnych. Obecnie z programu w całym kraju korzysta już ponad 3000 bibliotek (w tym ponad 90 w województwie lubuskim).

Pracownicy bibliotek wzięli też udział w cyklu praktycznych szkoleń. Ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki, dzięki któremu dowiedzieli się, jak zaplanować działania, aby były ciekawe dla mieszkańców, jak promować swoje placówki i w jaki sposób zachęcać partnerów do współpracy. Rezultatem szkolenia są opracowane przez bibliotekarzy trzyletnie plany rozwoju ich placówek. Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Ponadto biblioteki mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Są to między innymi projekty „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”, „Młodzieżowe Kluby Filmowe”, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” czy „Grupy zabawowe – zajęcia dla dzieci i rodziców”. W całej Polsce zgłosiło się do nich prawie 300 bibliotek.

Bibliotekarze uczestniczą również w szkoleniach informatycznych, które organizują biblioteki wojewódzkie. Wiesław Żurawski, Regionalny Koordynator Programu Rozwoju Bibliotek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim: Największym zainteresowaniem bibliotekarzy cieszyły się szkolenia IT, które pomogły w pełni wykorzystać sprzęt komputerowy. Zintegrowały środowisko bibliotekarskie i pozwoliły na wymianę doświadczeń.

Z kolei w listopadzie rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne. Jest to kluczowy element systemu szkoleniowego, ponieważ inspiruje biblioteki do podejmowania nowych działań i poszerzania swoich dotychczasowych funkcji. Bibliotekarze uczestniczą między innymi w szkoleniach z zakresu e-administracji, multimediów i nowoczesnej komunikacji czy usług dla seniorów. 31 stycznia 2011 roku ruszy nabór do II rundy programu.

 

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

Wiesław Żurawski  – Regionalny Koordynator Programu Rozwoju Bibliotek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, im@wimbp.gorzow.pl, tel. 095 727 70 72

Monika Simonjetz  – Regionalna Koordynatorka Programu Rozwoju Bibliotek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, dzial.instrukcyjny@wimbp.zgora.pl, tel. 068 453 26 19