Regionalna konferencja Programu Rozwoju Bibliotek we Wrocławiu

data dodania: 25/11/2010
Do prawie 1900 bibliotek publicznych w całej Polsce trafiły komputery, drukarki, projektory multimedialne i aparaty cyfrowe. Bibliotekarki wzięły udział w szeregu szkoleń i opracowały plany rozwoju swoich placówek, a już wkrótce rozpoczną realizację nowych, skierowanych do mieszkańców projektów. To efekty rozpoczętego ponad rok temu Programu Rozwoju Bibliotek. W całym kraju uczestniczy w nim dokładnie 1865 bibliotek, w tym 144 w województwie dolnośląskim.

Program jest skierowany do bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki położone w najmniejszych miejscowościach są często jedynym miejscem dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mogli korzystać w nich z nowoczesnych technologii. Aby coraz więcej bibliotek wciąż poszerzało swoją ofertę, organizując spotkania, pokazy filmów czy kursy komputerowe. Taki właśnie jest cel naszego programu.  

Łącznie biblioteki w całym kraju otrzymały:

  • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym
  • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
  • ponad 240 drukarek A3,
  • ponad 150 laptopów, 
  • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami, 
  • prawie 1900 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

W województwie dolnośląskim w Programie Rozwoju Bibliotek biorą udział między innymi biblioteki z Dzierżoniowa, Gromadki, Ziębic, Chojnowa i Bogatyni. Łącznie do dolnośląskich  bibliotek dostarczono 108 komputerów wraz z monitorami, 98 urządzeń wielofunkcyjnych, 14 drukarek A3, 11 laptopów, 11 projektorów multimedialnych wraz z ekranami i 144 aparaty cyfrowe wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”. W sprzęt komputerowy do szkoleń informatycznych została również wyposażona Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

W bibliotekach można także skorzystać z Internetu dzięki programowi „Biblioteki z Internetem TP”, uruchomionemu przez Telekomunikację Polską SA. Polega on na bezpłatnym dostarczeniu Internetu do wszystkich bibliotek gminnych. Obecnie z programu w całym kraju korzysta już ponad 3000 bibliotek (w tym ponad 300 w województwie dolnośląskim).

Pracownicy bibliotek wzięli też udział w cyklu praktycznych szkoleń. Ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki, dzięki któremu dowiedzieli się, jak zaplanować działania, aby były ciekawe dla mieszkańców, jak promować swoje placówki i w jaki sposób zachęcać partnerów do współpracy. Rezultatem szkolenia są opracowane przez bibliotekarzy trzyletnie plany rozwoju ich placówek. Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Ponadto biblioteki mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Są to między innymi projekty „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”, „Młodzieżowe Kluby Filmowe”, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” czy „Grupy zabawowe – zajęcia dla dzieci i rodziców”. W całej Polsce zgłosiło się do nich prawie 300 bibliotek.

Bibliotekarze uczestniczą również w szkoleniach informatycznych, które organizują biblioteki wojewódzkie. Beata Jasiak, Regionalna Koordynatorka Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu: Program niewątpliwie ożywił działalność bibliotek, które zyskały nowy sprzęt i wsparcie w postaci szkoleń. Przede wszystkim jednak biblioteki próbują uatrakcyjnić swoją ofertę dla różnych grup odbiorców. Proponują ciekawe pomysły na spędzanie czasu wolnego, poszukują wsparcia partnerów lokalnych dla podejmowanych inicjatyw kulturalnych, skupiają wokół siebie osoby zaangażowane społecznie, oferują bezpłatny dostęp do informacji, wiedzy i rozrywki poprzez Internet.

Z kolei w listopadzie rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne. Jest to kluczowy element systemu szkoleniowego, ponieważ inspiruje biblioteki do podejmowania nowych działań i poszerzania swoich dotychczasowych funkcji. Bibliotekarze uczestniczą między innymi w szkoleniach z zakresu e-administracji, multimediów i nowoczesnej komunikacji czy usług dla seniorów. 31 stycznia 2011 roku ruszy nabór do II rundy programu.

 

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

Beata Jasiak – Regionalna Koordynatorka Programu Rozwoju Bibliotek, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, bjasiak@wbp.wroc.pl,  tel. 71 33 52 237