Regionalna konferencja Programu Rozwoju Bibliotek w Białymstoku

data dodania: 03/11/2010
Do prawie 1900 bibliotek publicznych w całej Polsce trafiły komputery, drukarki, projektory multimedialne i aparaty cyfrowe. Bibliotekarki wzięły udział w szeregu szkoleń i opracowały plany rozwoju swoich placówek, a już wkrótce rozpoczną realizację nowych, skierowanych do mieszkańców projektów. To efekty rozpoczętego ponad rok temu Programu Rozwoju Bibliotek. W całym kraju uczestniczy w nim dokładnie 1865 bibliotek, w tym 61 w województwie podlaskim.

Program jest skierowany do bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.
Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki położone w najmniejszych miejscowościach są często jedynym miejscem dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mogli korzystać w nich z nowoczesnych technologii. Aby coraz więcej bibliotek wciąż poszerzało swoją ofertę, organizując spotkania, pokazy filmów czy kursy komputerowe. Taki właśnie jest cel naszego programu.  

Łącznie biblioteki w całym kraju otrzymały:

  • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,
  • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
  • ponad 240 drukarek A3,
  • ponad 150 laptopów, 
  • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami, 
  • prawie 1900 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

Na Podlasiu w Programie Rozwoju Bibliotek biorą udział między innymi biblioteki z Łap, Sztabina, Gródka, Wasilkowa i Knyszyna. Łącznie do podlaskich bibliotek dostarczono 35 komputerów wraz z monitorami, 44 urządzenia wielofunkcyjne, 12 drukarek A3, 7 laptopów, 7 projektorów multimedialnych wraz z ekranami i 61 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”. W sprzęt komputerowy do szkoleń informatycznych została również wyposażona Książnica Podlaska w Białymstoku.

W bibliotekach można także skorzystać z Internetu dzięki programowi „Biblioteki z Internetem TP”, uruchomionemu przez Telekomunikację Polską SA. Polega on na bezpłatnym dostarczeniu Internetu do wszystkich bibliotek gminnych. Obecnie z programu w całym kraju korzysta już ponad 3000 bibliotek (w tym prawie 100 w województwie podlaskim). 

Pracownicy bibliotek wzięli też udział w cyklu praktycznych szkoleń. Ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki, dzięki któremu dowiedzieli się, jak zaplanować działania, aby były ciekawe dla mieszkańców, jak promować swoje placówki i w jaki sposób zachęcać partnerów do współpracy. Rezultatem szkolenia są opracowane przez bibliotekarzy trzyletnie plany rozwoju ich placówek. Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Ponadto biblioteki mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Są to między innymi projekty „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”, „Młodzieżowe Kluby Filmowe”, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” czy „Grupy zabawowe – zajęcia dla dzieci i rodziców”. W całej Polsce zgłosiło się do nich prawie 300 bibliotek.

Grzegorz Zys, Regionalny Koordynator Programu Rozwoju Bibliotek w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku: Po raz pierwszy ktoś pomyślał o bibliotekach na tak szeroką skalę. Cieszy nas, iż podlaskie biblioteki również skorzystały z tej okazji. Bibliotekarki są bardzo zaangażowane w program, nie należy jednak zapominać także o udziale przedstawicieli gmin w szkoleniach i ich zaangażowaniu w przygotowanie planu rozwoju biblioteki.

Bibliotekarze uczestniczą również w szkoleniach informatycznych, które organizują biblioteki wojewódzkie. Z kolei w listopadzie rozpoczną się szkolenia specjalistyczne. Będzie to kluczowy element systemu szkoleniowego, ponieważ zainspiruje biblioteki do podejmowania nowych działań i poszerzania swoich dotychczasowych funkcji. Bibliotekarze będą uczestniczyć między innymi w szkoleniach z zakresu e-administracji, multimediów i nowoczesnej komunikacji czy usług dla seniorów. Ponadto 22-23 listopada odbędzie się kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: lubię to!”.

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

Grzegorz Zys – Regionalny Koordynator Programu Rozwoju Bibliotek, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, grzegoz.zys@ksiaznicapodlaska.pl, tel. 085 676 72 65, 085 676 72 67

 

DO POBRANIA: