Regionalna konferencja Programu Rozwoju Bibliotek w Warszawie

data dodania: 27/10/2010
Do prawie 1900 bibliotek publicznych w całej Polsce trafiły komputery, drukarki, projektory multimedialne i aparaty cyfrowe. Bibliotekarki wzięły udział w szeregu szkoleń i opracowały plany rozwoju swoich placówek, a już wkrótce rozpoczną realizację nowych, skierowanych do mieszkańców projektów. To efekty rozpoczętego ponad rok temu Programu Rozwoju Bibliotek. W całej Polsce uczestniczy w nim dokładnie 1865 bibliotek, w tym 101 w województwie mazowieckim.

Program jest skierowany do bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.
Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki położone w najmniejszych miejscowościach są często jedynym miejscem dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mogli korzystać w nich z nowoczesnych technologii. Aby coraz więcej bibliotek wciąż poszerzało swoją ofertę, organizując spotkania, pokazy filmów czy kursy komputerowe. Taki właśnie jest cel naszego programu.  

Łącznie biblioteki w całym kraju otrzymały:

  • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,
  • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
  • ponad 240 drukarek A3,
  • ponad 150 laptopów, 
  • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami, 
  • prawie 1900 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

Na Mazowszu w Programie Rozwoju Bibliotek biorą udział między innymi biblioteki
z Baranowa, Jaktorowa, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Sieciechowa i Tłuszcza. Łącznie do bibliotek w województwie mazowieckim dostarczono 89 komputerów wraz z monitorami, 73 urządzenia wielofunkcyjne, 15 drukarek A3, 9 laptopów, 9 projektorów multimedialnych wraz z ekranami, 101 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”. W sprzęt komputerowy do szkoleń informatycznych została również wyposażona Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

W bibliotekach można także skorzystać z Internetu dzięki programowi „Biblioteki
z Internetem TP”, uruchomionemu przez Telekomunikację Polską SA. Polega on na bezpłatnym dostarczeniu Internetu do wszystkich bibliotek gminnych. Obecnie z programu w całym kraju korzysta już ponad 3000 bibliotek (w tym ponad 240 w województwie mazowieckim). 

Pracownicy bibliotek wzięli też udział w cyklu praktycznych szkoleń. Ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki, dzięki któremu dowiedzieli się, jak zaplanować działania, aby były ciekawe dla mieszkańców, jak promować swoje placówki i w jaki sposób zachęcać partnerów do współpracy. Rezultatem szkolenia są opracowane przez bibliotekarzy trzyletnie plany rozwoju ich placówek. Na wymienione w nich zadania biblioteki mogą pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Beata Golatowska, Regionalna Koordynatorka Programu Rozwoju Bibliotek, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy: W opinii bibliotekarzy, oprócz wiedzy merytorycznej zdobytej na szkoleniach, równie ważną rolę odegrała integracja. Wspólne uczestniczenie w szkoleniach umożliwiło nie tylko zintegrowanie pracowników bibliotek i filii, ale również wymianę doświadczeń - co zaowocowało podejmowaniem wspólnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.

Ponadto biblioteki mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Są to między innymi projekty „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”, „Młodzieżowe Kluby Filmowe”, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” czy „Grupy zabawowe – zajęcia dla dzieci i rodziców”. W całej Polsce zgłosiło się do nich ponad 300 bibliotek.

Bibliotekarze uczestniczą również w szkoleniach informatycznych, które organizują biblioteki wojewódzkie. Z kolei w listopadzie rozpoczną się szkolenia specjalistyczne. Będzie to kluczowy element systemu szkoleniowego, ponieważ zainspiruje biblioteki do podejmowania nowych działań i poszerzania swoich dotychczasowych funkcji. Bibliotekarze będą uczestniczyć między innymi w szkoleniach z zakresu e-administracji, multimediów i nowoczesnej komunikacji czy usług dla seniorów. Ponadto 22-23 listopada odbędzie się kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: lubię to!”. Aby wziąć w nim udział należy do 3 listopada zarejestrować się na stronie www.biblioteki.org
Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316