Rusza druga runda Programu Rozwoju Bibliotek

data dodania: 31/01/2011


Biblioteki publiczne z małych miejscowości z całego kraju mogą już zgłaszać się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Rekrutacja rozpoczyna się 31 stycznia i potrwa do końca marca. Biblioteki, które zostaną przyjęte, otrzymają sprzęt informatyczny, wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń, nawiążą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i otrzymają granty na realizację własnych pomysłów.

W programie mogą wziąć udział biblioteki publiczne ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców. Takich bibliotek w całym kraju jest ponad 6500.

Część z nich - prawie 1900 placówek - bierze już udział w pierwszej rundzie programu. Biblioteki te otrzymały sprzęt informatyczny: komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, a pracujący w nich bibliotekarze wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń. Dzięki nim dowiedzieli się, jak poszerzać ofertę biblioteki i lepiej dostosować ją do oczekiwań mieszkańców – jak zorganizować młodzieżowy klub filmowy, szkolenie komputerowe dla seniorów, jak zachęcać do współpracy młodych ludzi czy miłośników lokalnej historii. Opracowali również trzyletnie plany rozwoju swoich placówek, a na wymienione w nich zadania mogli pozyskać dofinansowanie w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Teraz z tych wszystkich działań skorzystają biblioteki, które zakwalifikują się do drugiej rundy programu. Będzie mogło uczestniczyć w niej około 1500 bibliotek.

Elżbieta Dziubińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu: Program nauczył nas współpracy z innymi instytucjami. Wiemy, co chcemy osiągnąć i z kim możemy to zrobić. Nauczyliśmy się także w jaki sposób zdobyć sponsorów i jak przekonać innych - zwłaszcza władze samorządowe - do tego, że warto inwestować w biblioteki.

Aby biblioteka wzięła udział w programie, niezbędna jest zgoda urzędu gminy. Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Udział w programie daje bibliotekom i całej gminie wymierne korzyści, ale też wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. Wśród nich jest np. wydłużenie godzin pracy biblioteki. Skoro biblioteka otrzymuje komputer, to chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców mogło z niego skorzystać. Poparcie wójtów i burmistrzów jest więc kluczowe i może przesądzić o udziale biblioteki w programie.

Aby przystąpić do programu, biblioteki muszą stworzyć partnerstwa i złożyć wnioski. W takim partnerstwie jedna z bibliotek będzie pełnić rolę Biblioteki Wiodącej, trzy pozostałe będą Bibliotekami Partnerskimi. Biblioteka Wiodąca uzyska z programu więcej korzyści, ale też będzie mieć więcej zobowiązań. Biblioteki należące do partnerstwa będą następnie współpracować ze sobą na każdym etapie programu.

We wnioskach biblioteki opiszą aktywności, którymi chciałyby się pochwalić oraz nieinwestycyjne działania gminy związane m.in. z kulturą. Następnie wnioski zostaną ocenione przez komisję, a do programu zakwalifikują się te biblioteki, które zdobędą najwięcej punktów.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie www.biblioteki.org. Rekrutacja trwa do końca marca 2011 roku.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach
i w małych miastach – ponad 3300 placówek.

Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

Do pobrania:

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)
Materiał pogłębiony (.doc)
Materiał pogłębiony (PDF)
Prezentacja (PPT)

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Programie dostępne są także: