„Tydzień z Internetem 2011” po raz pierwszy w Polsce!

data dodania: 24/02/2011
28 lutego rozpoczyna się „Tydzień z Internetem 2011” - ogólnoeuropejska kampania mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.  Po raz pierwszy akcja odbędzie się również w Polsce. Będzie skierowana przede wszystkim do osób powyżej 50. roku życia.

„Tydzień z Internetem 2011” koordynuje Telecentre-Europe, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Neelie Kroes - Komisarz Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej. Na potrzeby akcji zostanie uruchomiony specjalny internetowy licznik, który pozwoli na policzenie jej uczestników we wszystkich krajach.

Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Aby zachęć do udziału w akcji biblioteki publiczne, a także jak najwięcej innych instytucji i organizacji, fundacja przygotowała specjalne scenariusze spotkań dla seniorów:

  • Koncert życzeń – integracyjne spotkanie polegające na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube. Uczestnicy spotkania mogą podzielić się wspomnieniami lub anegdotami związanymi z daną piosenką.
  • Poradnia zdrowia - spotkanie mające na celu zapoznanie seniorów z zasobami Internetu na temat zdrowia. Uczestnicy spotkania mogą nie tylko uzyskać informacje i porady zdrowotne, ale także poznać podstawowe zasady obsługi komputera.
  • Rozmowa? – bezcenna, czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego - spotkanie polegające na pokazaniu seniorom łatwego i bezpłatnego narzędzia, jakim jest komunikator internetowy.

Scenariusze są dostępne na portalu www.biblioteki.org. Mogą z nich skorzystać zarówno biblioteki, jak i te organizacje i instytucje, które posiadają przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu i będą zainteresowane organizacją takiego spotkania.

Według najnowszych badań* ponad 10 milionów Polaków, którzy ukończyli 50 lat, nie korzysta z sieci. Mariusz Boguszewski, koordynator akcji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteka jest znakomitym miejscem, by zachęcić osoby starsze do kontaktu z Internetem. Seniorzy czują się tu dobrze i bezpiecznie, dlatego liczymy, że to właśnie bibliotekarze biorąc udział w tej akcji, dokonają przełomu: pomogą seniorom oswoić Internet i pokażą, dlaczego warto z niego korzystać. 

Udział w „Tygodniu z Internetem” zadeklarowało już szereg bibliotek, między innymi w Piekarach Śląskich, Morągu, Chrzanowie czy w Goszczu.  Biblioteki, które od 28 lutego do 5 marca  zorganizują spotkanie dla seniorów według jednego z zaproponowanych scenariuszy, będą mogły wziąć udział w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece”. Wystarczy, gdy do 31 marca prześlą relację ze spotkania wraz ze zdjęciami. Na zwycięskie biblioteki czekają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, firmę Microsoft i UPC Polska: zestawy komputerowe, Xboxy 360 z sensorem Kinect i zestawy podręczników.

W akcję zaangażowała się także Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która współpracuje z ponad 400 publicznymi punktami dostępu do Internetu. Znajdują się one na wsiach w takich ośrodkach, jak urzędy gminy, szkoły, ośrodki kultury, świetlice wiejskie czy biblioteki publiczne. Spotkania dla seniorów zorganizuje między innymi Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. 

W kampanię włączył się również Związek Harcerstwa Polskiego, który skieruje do bibliotek publicznych biorących udział w akcji blisko 100 harcerzy. Będą oni w swoich miejscowościach pomagali w zorganizowaniu działań związanych z akcją, a także zachęcali do wzięcia w niej udziału.

*"Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci". Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu" przeprowadzony na podstawie badań ilościowych i jakościowych na grupie celowej Polaków 50+. Raport został przygotowany pod redakcją dr Dominika Batorskiego oraz dr Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska. http://dojrzaloscwsieci.pl/raport.html

 

Kontakt:
Mariusz Boguszewski – koordynator akcji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, mariusz.boguszewski@frsi.org.pl, tel. 22 579 12 65, kom. 722 002 135
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

 

Do pobrania:

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)