Talex ponownie dla bibliotek

data dodania: 16/08/2011
12 sierpnia 2011 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisała umowę z firmą Talex SA, która będzie odpowiedzialna za wyposażenie bibliotek publicznych uczestniczących w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w sprzęt informatyczny. Oferta Talex SA została wybrana w drodze konkursu.

Firma Talex (www.talex.pl) wyposaży biblioteki w komputery i inne urządzenia informatyczne już po raz drugi – w 2009 roku wygrała konkurs na dostawy sprzętu do placówek biorących udział w pierwszej rundzie programu.

Talex dostarczy do bibliotek:

  • ponad 1300 komputerów z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007, przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym. Wszystkie komputery będą podłączone do Internetu i przeznaczone dla użytkowników biblioteki,
  • ponad 1100 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
  • ponad 300 drukarek A3,
  • ponad 120 laptopów
  • ponad 120 projektorów multimedialnych z ekranami
  • ponad 1400 aparatów cyfrowych.

W ramach podpisanej umowy Talex dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt. Ponadto firma przez rok będzie świadczyć usługi wsparcia technicznego i zapewni pięcioletni serwis urządzeń.

Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a firmą Talex SA będzie obowiązywać przez rok, a jej wartość wynosi ponad 7,2 mln zł brutto.

Dostawy sprzętu rozpoczną się pod koniec września i potrwają do końca listopada 2011 roku.

 

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek. Pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmuje ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – łącznie w  programie bierze udział ponad 3350 placówek bibliotecznych.

 

 


Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316

 

Do pobrania:

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)