„Biblioteka: więcej niż myślisz!” - czyli kongres bibliotek publicznych po raz drugi

data dodania: 20/10/2011
13 października rozpoczyna się drugi kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz!”. Bierze w nim udział niemal 400 bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski, których czekają dwa dni warsztatów, spotkań i prezentacji.

Kongres jest jednym z elementów Programu Rozwoju Bibliotek, przedsięwzięcia wspierającego biblioteki publiczne w małych miejscowościach. Uczestnicy kongresu mają do wyboru 40 warsztatów i spotkań podzielonych na pięć bloków tematycznych:

  • POKAŻ SIĘ! – blok poświęcony działalności promocyjnej bibliotek;
  • WŁĄCZ SIĘ! – o zastosowaniu nowoczesnych technologii w bibliotekach;
  • POCHWAL SIĘ! – przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek;
  • DOWIEDZ SIĘ! - tematy na życzenie, zaproponowane między innymi przez uczestników zeszłorocznego kongresu;
  • WSŁUCHAJ SIĘ! – prezentacje organizacji pozarządowych, współpracujących z bibliotekami oraz spotkania z ludźmi znanymi również z tego, że działają z pasją.

Podczas kongresu uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać marketing wirusowy w celu przyciągnięcia do biblioteki nowych użytkowników, jak przekonywać do swoich racji wójta lub burmistrza oraz w jaki sposób uczyć dzieci i młodzież bezpiecznego korzystania z Internetu. Zobaczą, jak w kojarzącej się z ciszą i skupieniem bibliotece zbudować atmosferę przyjazną dla młodych ludzi. Będą mogli także zapoznać się z najnowszymi trendami w rozwoju książki elektronicznej i zastanowić się, czy jest ona szansą, czy zagrożeniem dla bibliotek.

Kongres będzie także okazją do zapoznania się z działaniami 16 bibliotek, które zostały wyłonione w specjalnym konkursie. Bibliotekarki i bibliotekarze podzielą się swoimi pomysłami i osiągnięciami – jak stworzyli w bibliotece telewizję internetową, jak pomagają mieszkańcom w poszukiwaniu pracy, czy wreszcie jak we współpracy z sołtysem biblioteka może zorganizować zajęcia aerobiku.

Dorota Kostowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Biblioteki pełnią coraz więcej nowych funkcji i starają się odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców – szczególnie w tych najmniejszych gminach. Bibliotekarki i bibliotekarze mają mnóstwo pomysłów na ciekawe i niestandardowe działania, dlatego podczas kongresu tak ważna jest rozmowa, dyskusja, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Dzięki niej będą mogli przekonać się, że właśnie taki kierunek rozwoju małych bibliotek ma sens.

Kongres „Biblioteka: więcej niż myślisz” jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kongres został objęty patronatem patronatem Małżonki Prezydenta RP - Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent m. st. Warszawy - Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Patronat redakcyjny nad wydarzeniem objęła Gazeta Wyborcza.

Wsparcie technologiczne zapewniają IBM Polska, Digital-Center i Matic.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek. Pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmuje ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek.
Więcej informacji o Programie Rozwoju Bibliotek na www.biblioteki.org

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316
Więcej informacji na stronach:
www.biblioteki.org

 

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)

Opis warsztatów i spotkań (.doc)