Rusza kampania "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu"

data dodania: 21/11/2011
Dzieci i młodzież w bibliotekach publicznych w całej Polsce będą mogły dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci. 21 listopada rusza kampania „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Biblioteki, które włączą się w akcję, otrzymają dostęp do e-learningowych kursów na temat bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Inicjatorami kampanii są Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft.

Uczniowie klas IV – VI będą mogli korzystać z kursu „3…2…1 Internet”, który wykorzystuje kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Morał płynący z każdego odcinka prezentowany jest przez kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca. Z kolei dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich przygotowano kurs „W Sieci” - w konwencji talk-show z piosenkarką Ewą Farną w roli prowadzącej.

Kursy, dostępne na stronie www.fdn.pl/kursy/biblioteki, można ukończyć samodzielnie. Czas potrzebny do ich przejścia to około 40 minut dla dzieci młodszych i 30 minut dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Młodzi ludzie dzięki kursowi będą wiedzieli, jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie, czym grozi umieszczanie w sieci zbyt wielu informacji na swój temat, jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu. Zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi poszanowania własności intelektualnej i problemem uzależnienia od Internetu.

Kurs może zostać przeprowadzony w każdej bibliotece publicznej wyposażonej w komputer podłączony do Internetu. Wśród nich znajdują się biblioteki z małych miejscowości z całego kraju, które do tej pory dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek otrzymały ponad 2000 komputerów i 220 laptopów (komputery, które obecnie są dostarczane w ramach programu, mają już zainstalowany taki kurs). Komputery te są także wyposażone w filtry blokujące dostęp do niepożądanych stron, m.in. z narkotykami, przemocą czy pornografią oraz oprogramowanie antywirusowe chroniące przed programami przechwytującymi hasła - np. do internetowego konta w banku czy poczty elektronicznej.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Internet daje dostęp do informacji, wiedzy i rozrywki, ale wszyscy użytkownicy – a w szczególności najmłodsi – powinni również być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci oraz wiedzieć, jak ich unikać. Fundacja realizuje Program Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego mieszkańcy małych miejscowości mają lepszy dostęp do komputerów i Internetu właśnie poprzez biblioteki. Dlatego zależy nam, aby były one miejscami, gdzie nauka bezpiecznego korzystania z Internetu jest standardem. Aby młodzi użytkownicy komputerów w bibliotece mogli ukończyć taki właśnie kurs.

Marek Kosycarz, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej, Microsoft: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie to temat, w który Microsoft angażuje się intensywnie od lat. Tworząc programy edukacyjne, takie jak „3…2…1 Internet” i “W Sieci”, chcemy przyczynić się do budowy świadomości na temat zagrożeń, jakie pojawiają się w Internecie, a często są bagatelizowane przez młodych ludzi. Przy wszechobecnym Internecie w życiu naszych dzieci niezwykle istotne jest, aby umiały mądrze z niego korzystać. Nasza firma oraz nasi pracownicy jako wolontariusze z chęcią uczestniczymy w działaniach, które uczą, jak w sposób bezpieczny korzystać z Internetu.

Łukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje, koordynator programu „Dziecko w Sieci”: Fundacja Dzieci Niczyje już od 2004 roku realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Ich podstawą jest edukacja. Opracowując  projekty profilaktyczne takie jak „3…2…1 Internet”, czy „W Sieci” opieramy się na naszych doświadczeniach z pracy z dziećmi i młodzieżą - dbamy o atrakcyjną formę oraz treść adekwatną do wieku odbiorców i przystającą do dynamicznie zmieniających się realiów świata online. Materiały edukacyjne staramy się jak najszerzej propagować, stąd z dużym entuzjazmem przystąpiliśmy do kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

Biblioteki, które włączą się w kampanię, będą mogły wziąć udział w konkursie, który rozpocznie się w styczniu 2012 roku. Ich zadanie będzie polegało na przeszkoleniu jak największej liczby młodych ludzi z zasad bezpiecznego zachowania w Internecie. Kampania potrwa do maja 2012 roku – wówczas nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

O inicjatorach kampanii

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem konferencji, szkoleń i kampanii społecznych. Od 2003 roku FDN zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach programu „Dziecko w Sieci” prowadzi badania i działania edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym serwis internetowy sieciaki.pl. Od stycznia 2005 roku program realizowany jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, mającego na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. FRSI działa na rzecz zwiększania dostępu obywateli, instytucji i organizacji do technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie oraz stara się popularyzować wiedzę na temat korzyści płynących z wykorzystania tych technologii w życiu obywateli. Prowadzi i angażuje się w przedsięwzięcia modernizacyjne mające na celu włączanie mieszkańców małych miejscowości w Polsce w główny nurt życia społecznego i gospodarczego oraz ułatwianie im dostępu do informacji, wiedzy i kultury. Kluczowym projektem jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który ma wzmocnić potencjał bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. W programie biorą udział 3333 biblioteki. Są wyposażane w nowoczesny sprzęt informatyczny, a bibliotekarki i bibliotekarze przechodzą cykl praktycznych szkoleń, by mogli jak najlepiej zarządzać bibliotekami i oferować aktywności potrzebne mieszkańcom.

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloudcomputing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. Polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoft koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska „wykluczenia informacyjnego” poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. Od maja 2009 roku Microsoft we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny” Krzysztofa Hołowczyca, prowadzi także inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa internetowego dzieci „3...2..1...Internet!”. W ramach kampanii ponad 100 tysięcy dzieci w całej Polsce dowiedziało się jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
 

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Małgorzata Dąbrowska, tel. 722 002 316, e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl
Fundacja Dzieci Niczyje: Katarzyna Zygmunt-Hernandez, tel. 22 616 02 69, kom. 515 235 714 e-mail: katarzyna.zygmunt@fdn.pl

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)
Backrounder (.doc) 
Backrounder (PDF)