Nowe komputery dla mieszkańców małych miejscowości

data dodania: 22/12/2011

 

Na mapie Polski pojawiło się prawie 1000 nowych miejsc z darmowym dostępem do Internetu. Są to stanowiska komputerowe w bibliotekach publicznych. Przyjść i skorzystać z nich może każdy – także osoby, które dopiero będą stawiały swoje pierwsze kroki w Internecie.

Biblioteki otrzymały komputery, a także inne urządzenia (m.in. drukarki i laptopy) dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 1303 komputery trafiły do 998 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach, które wcześniej nie posiadały sprzętu informatycznego przeznaczonego dla mieszkańców. Badania przeprowadzone w ramach PRB pokazują, że użytkownicy bibliotek potrzebują dostępu do Internetu* - w 2011 roku 35% osób odwiedzających biblioteki korzystało w nich właśnie z komputerów. Sieci używały dla rozrywki, do nauki, a także komunikowania się z rodziną i znajomymi oraz do załatwiania codziennych spraw (np. kontaktów z urzędami czy porównywania cen produktów). 32 tysiące osób przeglądało strony z ofertami pracy lub wysyłało swoje życiorysy.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Internet staje się coraz bardziej istotnym źródłem informacji i narzędziem komunikacji. Choć dostęp do sieci systematycznie się poprawia, w małych miejscowościach wciąż nie jest dość powszechny. Właśnie biblioteki są znakomitym miejscem, które może zapewnić kontakt z nowoczesnymi technologiami poprzez swoje liczne placówki. Oferują one nie tylko sam sprzęt i łącze, ale również pomoc ze strony bibliotekarzy w znalezieniu potrzebnych informacji czy w obsłudze sprzętu.

Oprócz komputerów użytkownicy bibliotek mają do dyspozycji 1078 urządzeń wielofunkcyjnych, łączących funkcję drukarki, skanera, kopiarki i faksu, a także 310 drukarek A3. Biblioteki otrzymały również 119 laptopów i tyle samo projektorów multimedialnych z ekranami. Oznacza to, że w wielu z nich już wkrótce spotkania z pisarzami czy podróżnikami zostaną wzbogacone o prezentację zdjęć. Biblioteki będą mogły również wyświetlać filmy i organizować dyskusje na ich temat. Całość będzie z kolei dokumentowana dzięki aparatom cyfrowym, które trafiły do 1430 placówek.

Ze sprzętu informatycznego w bibliotekach biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Osoby mniej doświadczone w korzystaniu z nowych technologii mogą uzyskać pomoc od bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy coraz częściej organizują w swoich placówkach kursy komputerowe lub udzielają porad indywidualnie.

*Większość bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek korzysta z Internetu bezpłatnie – dzięki udziałowi w przedsięwzięciu Grupy TP SA „Biblioteki z Internetem TP”.
 
 

Sprzęt dostarczony do bibliotek w poszczególnych województwach

Tabela poniżej obejmuje urządzenia dostarczone do bibliotek uczestniczących w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki biorące udział w pierwszej edycji programu (1872 placówki) otrzymały komputery i inne urządzenia w 2010 roku – informacje na ten temat i wyniki badań pokazujące wykorzystanie komputerów w bibliotekach znajdują się w materiale pogłębionym.

Województwo Biblioteki w II rundzie PRB Komputery Urządzenia wielofunkcyjne Drukarki A3 Laptopy Projektory z ekranami Aparaty cyfrowe
dolnośląskie 149 115 102 16 10 10 147
kujawsko-pomorskie 86 87 73 18 7 7 86
lubelskie 204 206 159 57 18 18 200
lubuskie 40 26 18 8 4 4 34
łódzkie 70 66 53 21 7 7 68
małopolskie 172 152 127 25 11 11 171
mazowieckie 108 117 92 36 11 11 104
opolskie 17 12 12 3 1 1 17
podkarpackie 129 107 93 17 7 7 129
podlaskie 51 29 30 17 6 6 48
pomorskie 59 50 39 15 7 7 57
śląskie 104 109 83 23 7 7 100
świętokrzyskie 36 40 31 8 3 3 36
warmińsko-mazurskie 29 19 13 5 2 2 29
wielkopolskie 120 94 84 20 10 10 119
zachodniopomorskie 87 74 69 21 8 8 85
RAZEM** 1461 1303 1078 310 119 119 1430
**Powyższe zestawienie nie uwzględnia urządzeń, które zostaną dostarczone do 25 bibliotek w późniejszym terminie, ze względów technicznych i organizacyjnych.
 


Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, będąc miejscem dostępu do wiedzy, informacji, edukacji oraz oferując przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność. Działania w ramach programu obejmują wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek.

Budżet Programu wynosi 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmuje ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek
z ponad 1100 małych gmin. Więcej informacji o Programie Rozwoju Bibliotek na www.biblioteki.org

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowskakomunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Do pobrania:

Informacja prasowa
Backgrounder