Angielski. Bezpłatnie. W bibliotece

data dodania: 05/06/2012

Już ponad 900 bibliotek publicznych w Polsce oferuje dzieciom bezpłatną naukę angielskiego. Teraz w bibliotekach będą mogli uczyć się także dorośli. Placówki z całej Polski mogą uzyskać bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego angielski123.pl.

Z kursu może skorzystać nawet najmniejsza biblioteka - wystarczy, jeżeli ma przynajmniej jeden komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i słuchawki. Może wówczas przystąpić do projektu „Angielski 123 w bibliotece”, będącego efektem współpracy firmy Funmedia (dawniej FunEnglish) i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Funmedia udostępnia już bibliotekom publicznym kurs języka angielskiego FunEnglish.pl dla dzieci w wieku 6-12 lat. Teraz e-learningową naukę angielskiego będą mogli rozpocząć dorośli.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Można korzystać z niego zupełnie samodzielnie. Składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. System weryfikuje poprawność ich wykonania
i pozwala na bieżąco monitorować postępy w nauce.

Rafał Kramza, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek ponad połowa bibliotek znajdujących się w małych miejscowościach została wyposażona w komputery z dostępem do Internetu. Nasze badania pokazują, że dla niemal 30% osób sprzęt ten jest pomocny w nauce – np. w szkole czy na studiach. Teraz, dzięki ofercie firmy Funmedia, znajomość języka angielskiego będą mogli w bibliotekach doskonalić także dorośli.

Bartłomiej Postek, Wiceprezes Zarządu Funmedia: Dążymy do tego, by polska edukacja była coraz bardziej multimedialna i nowoczesna. Dotychczasowe zainteresowanie bibliotek kursem dla dzieci FunEnglish.pl pokazuje olbrzymie zapotrzebowanie na dostęp do nowoczesnych treści edukacyjnych. Biblioteki mogą być jednak miejscem nauki angielskiego dla osób w każdym wieku, a nauka ta może być nie tylko efektywna, ale przede wszystkim urozmaicona i ciekawa. Dlatego gorąco zachęcamy do przystąpienia do naszego projektu „Angielski 123 w bibliotece”.

Informacje, jak przystąpić do projektu i w jaki sposób zorganizować zajęcia w bibliotece znajdują się na stronie www.angielski123/biblioteki i na http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1897
Można je również uzyskać pod numerem telefonu: (71) 333 24 23 lub pisząc na adres mailowy: biblioteki@angielski123.pl.

Funmedia sp. z o.o.  to lider w branży multimediów edukacyjnych. Jako pierwsza stworzyła szkołę języków obcych online, której klientami są dziesiątki tysięcy internatów z kilkunastu krajów świata. Firma, poza interaktywnymi kursami językowymi, oferuje także kursy specjalistyczne. Jako jedyna w Polsce w swoim portfolio posiada akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej dla podręcznika internetowego. Chętnie inicjuje
i wspiera programy społeczne i edukacyjne, w których bierze udział ponad 2000 instytucji oświatowych.

 

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, będąc miejscem dostępu do wiedzy, informacji i edukacji oraz oferując przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność. 

Działania w ramach programu obejmują wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy, wzmacnianie środowiska bibliotecznego
i promocję bibliotek.

Budżet Programu wynosi 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Program rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2014. Swoim zasięgiem obejmuje ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek z ponad 1100 małych gmin.

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska
– komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

Bartłomiej Postek – wiceprezes zarządu, kierownik projektu, Funmedia sp. z o.o., bartlomiej.postek@funenglish.pl, Tel. 71 333 24 23, kom. 602 791 484

 

 

 

 

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)