Młodzi bezpieczni w sieci

data dodania: 09/01/2012

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu: z czym może wiązać się umieszczanie w sieci zbyt wielu informacji na swój temat? Jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie? – tych i wielu innych rzeczy mogą dowiedzieć się młodzi ludzie w ponad 200 bibliotekach publicznych uczestniczących w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Do akcji cały czas mogą dołączać kolejne placówki. 9 stycznia rusza także konkurs dla bibliotek publicznych, którego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do zapoznania się z zasadami bezpiecznego używania Internetu.

Aby dołączyć do akcji wystarczy, jeżeli biblioteki zarejestrują się na stronie www.fdn.pl/kursy/biblioteki. Otrzymają w ten sposób dostęp do kursów e-learningowych: „3…2…1 Internet” (dla uczniów klas IV – VI) oraz „W Sieci” (dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich). Młodzi ludzie, którzy przyjdą do biblioteki biorącej udział w kampanii, mogą ukończyć je samodzielnie, a czas potrzebny do ich przejścia to około 30-40 minut. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Do tej pory kursy ukończyło ponad 600 osób. 

W promowaniu bezpiecznego korzystania z Internetu pomóc ma również konkurs dla bibliotek publicznych, który rozpoczyna się 9 stycznia i potrwa do 21 kwietnia 2012 roku. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do ukończenia kursów. Pięć bibliotek, które prześle z ich przebiegu najciekawsze relacje, otrzyma konsole do gry Xbox 360 z sensorem Kinect ufundowane przez firmę Microsoft. Nagrody otrzyma również pięciu młodych użytkowników, którzy ukończą kurs i zostaną opisani w relacjach bibliotek. Będą to  urządzenia tBook-7200 – czytniki książek elektronicznych z funkcją odtwarzacza multimedialnego, przekazane przez Fundację Orange.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Internet to nieodłączna część życia młodych ludzi. To w znacznej mierze z sieci młodzież czerpie wiedzę o świecie, dzięki Internetowi rozwija swoje pasje i zainteresowania. Ale korzystanie z Internetu może też wiązać się z zagrożeniami, które łatwo wyeliminować, jeżeli zdajemy sobie z nich sprawę. Tego właśnie młodzi ludzie mogą dowiadywać się również w bibliotekach. Mamy nadzieję, że kolejne placówki będą dołączać do kampanii i propagować bezpieczne korzystanie z sieci wśród swoich użytkowników. 

Organizatorem konkursu dla bibliotek jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerami konkursu są: Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange i Microsoft. Więcej informacji na stronie www.biblioteki.org.

O organizatorach kampanii

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem konferencji, szkoleń i kampanii społecznych. Od 2003 roku FDN zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach programu „Dziecko w Sieci” prowadzi badania i działania edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym serwis internetowy sieciaki.pl. W ramach projektu Helpline.org.pl konsultanci FDN świadczą pomoc w sytuacjach zagrożeń dla dzieci online. Od stycznia 2005 roku FDN wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową realizuje w Polsce program Komisji Europejskiej Safer Internet, mający na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Głównym partnerem programu jest Fundacja Orange.

Fundacja Orange jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Została powołana w 2005 r. przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange). Fundacja prowadzi autorskie, ogólnopolskie programy w obszarach nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży, kultury i ochrony zdrowia oraz wspiera ważne społecznie inicjatywy innych organizacji. Poprzez działania edukacyjne Fundacja upowszechnia zastosowanie nowoczesnych technologii w zdobywaniu wiedzy o świecie, dostępie do kultury i pokonywaniu barier społecznych. We wszystkie programy Fundacji angażują się Wolontariusze Grupy TP. Prowadzą m.in. zajęcia dla dzieci w szkołach, bibliotekach i szpitalach o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.  Do programu „Akademia Orange dla Bibliotek” przystąpiło już ponad 3000 placówek z całej Polski. Fundacja przekazuje dotacje na udostępnienie Internetu użytkownikom oraz wyposaża placówki w profesjonalne narzędzia dydaktyczne i kursy e-learning, przygotowane wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje, dzięki którym biblioteka przygotowuje dzieci do świadomego poruszania się po Internecie. Więcej informacji: www.fundacja.orange.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. FRSI działa na rzecz zwiększania dostępu obywateli, instytucji i organizacji do technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie oraz stara się popularyzować wiedzę na temat korzyści płynących z wykorzystania tych technologii w życiu obywateli. Prowadzi i angażuje się w przedsięwzięcia modernizacyjne mające na celu włączanie mieszkańców małych miejscowości w Polsce w główny nurt życia społecznego i gospodarczego oraz ułatwianie im dostępu do informacji, wiedzy i kultury. Kluczowym projektem jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który ma wzmocnić potencjał bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. W programie biorą udział 3333 biblioteki. Są wyposażane w nowoczesny sprzęt informatyczny, a bibliotekarki i bibliotekarze przechodzą cykl praktycznych szkoleń, by mogli jak najlepiej zarządzać bibliotekami i oferować aktywności potrzebne mieszkańcom.

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloudcomputing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. Polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoft koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska „wykluczenia informacyjnego” poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. Od maja 2009 roku Microsoft we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny” Krzysztofa Hołowczyca, prowadzi także inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa internetowego dzieci „3...2..1...Internet!”. W ramach kampanii ponad 100 tysięcy dzieci w całej Polsce dowiedziało się jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
Małgorzata Dąbrowska, tel. 722 002 316, e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)