„Biblioteka z wizją” – trzeci kongres bibliotek publicznych

data dodania: 08/10/2012

11 października rozpoczyna się trzeci kongres bibliotek publicznych „Biblioteka z wizją”. Do Warszawy z całej Polski przyjedzie niemal 400 bibliotekarek i bibliotekarzy. Przez dwa dni będą rozmawiać o wizji współczesnej biblioteki, uczestniczyć w warsztatach i wymieniać się doświadczeniami. Kongres został objęty patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy.

Kongres bibliotek publicznych co roku organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadząca Program Rozwoju Bibliotek. Tym razem będzie on okazją do zaprezentowania „Biblioteki z wizją” – modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości. Taka biblioteka to miejsce, w którym mieszkańcy mają szybki dostęp do informacji i wiedzy (m.in. dzięki nowoczesnym technologiom), bezpłatnie korzystają z oferty kulturalnej, uczą się i rozwijają swoje umiejętności. To także miejsce spędzania wolnego czasu i przestrzeń integracji społecznej – ludzie działają tu wspólnie, razem realizują ciekawe pomysły i czują się bardziej związani ze swoją miejscowością.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: „Biblioteka z wizją” to rezultat zarówno badań, jak i doświadczeń, które zdobywamy prowadząc od trzech lat Program Rozwoju Bibliotek. Dzięki naszym działaniom biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości, a bibliotekarki i bibliotekarze wiedzą, jak wsłuchiwać się w ich oczekiwania i oferować to, czego najbardziej potrzebują. „Biblioteka z wizją” to katalog wskazówek i pomysłów, które każda biblioteka może twórczo rozwijać i interpretować.

Podczas inauguracji kongresu odbędzie się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”, z udziałem m.in. Tomasza Makowskiego, Dyrektora Biblioteki Narodowej i Elżbiety Stefańczyk, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Następnie uczestnicy będą mieli do wyboru 36 warsztatów – każdy z poruszanych tu tematów będzie odpowiadać poszczególnym obszarom wizji biblioteki. Bibliotekarki i bibliotekarze dowiedzą się m.in.: w jaki sposób biblioteka może promować aktywność i zdrowy styl życia, jak wspierać lokalnych twórców - np. zajmujących się decoupagem czy wyrobem biżuterii, jak przyciągnąć nowych użytkowników za pomocą nowoczesnego designu. A ponieważ biblioteka to również nowoczesne technologie – uczestnicy poznają nowinki techniczne dotyczące czytników książek elektronicznych i porozmawiają, jak atrakcyjnie prezentować ofertę biblioteki w mediach społecznościowych. Dowiedzą się też, które strony z otwartymi zasobami – zdjęciami, filmami czy audiobookami warto polecać użytkownikom i przekonają, że dzięki filmom TED w bibliotece można spotkać najwybitniejszych pisarzy, myślicieli czy guru biznesu.

Ewa Jabłońska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, po raz trzeci będzie uczestniczyć w kongresie: Przyjadę, bo zasłużyłam całoroczną pracą na nagrodę. Możliwość bycia na tym cyklicznym już wydarzeniu jest dla mnie bardzo ważna - spotkam ludzi kreatywnych, z pasją, zaangażowanych. Posłucham o ich dokonaniach, pomysłach na następne działania. Nie wiem jak to się dzieje, ale te kongresy są pełne pozytywnych doświadczeń i emocji. To dla mnie jest ogromną inspiracją.

Podczas kongresu poznamy zwyciężczynię konkursu stypendialnego im. Olgi Rok. Zgłosiło się do niego blisko sto bibliotekarek z małych miejscowości – jedna z nich otrzyma stypendium w wysokości 2,5 tysiąca zł na dowolny cel związany z rozwojem osobistym. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Kongres będzie także okazją do spotkania Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, które skupia przedstawicieli świata nauki, kultury, sektora pozarządowego, gospodarki, polityki oraz mediów.

Kongres potrwa dwa dni (11-12 października). Uroczysta inauguracja odbędzie się  w godzinach 11.30 – 13.45 w kinie „Wisła”, Plac Wilsona 2. Część warsztatowa kongresu odbędzie się w Centrum Sztuki – Fort Sokolnickiego (Park Żeromskiego, ul. Czarnieckiego 51, 850 m od kina „Wisła”).

Kongres jest podzielony na dziewięć bloków tematycznych. Każdy z nich składa się z czterech warsztatów o tematyce odnoszącej się do poszczególnych obszarów wizji biblioteki (przykłady poniżej).

„I jak Integracja” – włączanie mieszkańców w działania lokalne.

TED – czyli jak za darmo ściągnąć najwybitniejszych pisarzy, myślicieli i guru biznesu do Twojej biblioteki - Noemi Gryczko (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
czwartek, 11 października, godz. 16:00-17:30

„O jak Otwartość” – zagadnienia komunikacji w działalności biblioteki, badanie potrzeb mieszkańców, wychodzenie
z informacją do osób, które z usług biblioteki nie korzystają, aktywność w świecie wirtualnym. 

Design w bibliotece? Tak! Kierunek: biblioteka – projekt systemu oznakowania biblioteki - Dawid Korzekwa, Angelika Gromotka (Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej)
czwartek, 11 października, godz. 16:00-17:30

„W jak Współpraca” (we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) - tworzenie i funkcjonowanie lokalnych partnerstw działających z inspiracji Programu Rozwoju Bibliotek. 

Partnerstwo lokalne – co to takiego? - Karolina Furmańska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) czwartek, 11 października, godz. 16:00-17:30

„K jak Kultura” (we współpracy z Instytutem  Książki) - działalność kulturalna bibliotek 

Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży - Adrianna Walendziak (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie) czwartek, 11 października, godz. 16:00-17:30

„E jak Edukacja” – działalność edukacyjna bibliotek m.in. w obszarze finansów, pracy, zdrowia, sportu.

Szukasz pracy? Wybierasz zawód? Idź do biblioteki! - Przemysław Kozak, Sławomir Cabajewski (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) czwartek, 11 października, godz. 18:30-20:00

„Z jak Zespół” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich) - różne aspekty współpracy w zespole bibliotecznym: np. relacje między dyrektorem a pracownikami, motywowanie pracowników, efektywne zarządzanie.

Spotkania, ach spotkania, czyli co zrobić, by dyskusja nie zamieniła się w kłótnię - Alicja Banaszek (Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie), Joanna Potęga (Biblioteka Narodowa)
piątek, 12 października, godz. 9:00-10:30

„A jak Argumenty w Akcji” - narzędzia i metody prowadzenia działań rzeczniczych. 

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! - Dominika Cieślikowska
piątek, 12 października, godz. 9:00-10:30

„I jak Informacja” – udostępnianie informacji w bibliotece, edukacja informacyjna i medialna, usługi internetowe dla mieszkańców, otwarte zasoby edukacyjne.

Jak korzystać w bibliotece z tzw. otwartych zasobów dostępnych w Internecie - Katarzyna Sawko (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) piątek, 12 października, godz. 9:00-10:30

„I jak Inspiracje” – działania bibliotek wyłonionych w konkursie "Inspiracje".

Świętujemy na ulicy, z młodzieżą promujemy gminę, prowadzimy biblioterapię dla osób niepełnosprawnych i randkujemy w bibliotece piątek, 12 października, godz. 11:30-13:00
 

Program kongresu: http://www.biblioteki.org/pl/kongresy/kongres/program/2059

Kongres bibliotek publicznych jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek - przedsięwzięcia, dzięki któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. W swojej najbliższej okolicy potrzebują oni miejsca, gdzie mogą zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się czegoś nowego, spędzać wolny czas. Takim miejscem jest biblioteka publiczna. Dzięki PRB biblioteki mogą wzbogacać i poszerzać ofertę dla mieszkańców małych miejscowości.

Do bibliotek dostarczyliśmy komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe. Łącznie trafiło tu ponad 9000 różnych urządzeń, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Przeszkoliliśmy bibliotekarki i bibliotekarzy – zorganizowaliśmy warsztaty i szkolenia dla ponad 6000 uczestników. Teraz, dzięki ich wiedzy, nowym umiejętnościom i wymianie doświadczeń w bibliotekach dzieje się coraz więcej.
Aktywizujemy biblioteki – dajemy im granty na realizację ciekawych pomysłów i umożliwiamy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

Pomagamy bibliotekarkom i bibliotekarzom wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Co roku organizujemy kongres bibliotek publicznych, bibliotekarki korzystają też z portalu www.biblioteki.org.

Pokazujemy, że biblioteki mogą szukać partnerów do współpracy na terenie całej gminy. W ponad 130 bibliotekach powstały Lokalne Partnerstwa, skupiające często kilkadziesiąt osób: przedstawicieli urzędu gminy, dyrektorów szkół, członkinie koła gospodyń wiejskich, dziennikarzy, społeczników.

Inspirujemy biblioteki do nowych działań. Już dwukrotnie zorganizowaliśmy kampanię „Tydzień z Internetem”. Biblioteki biorą także udział w kampanii „Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu”, prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange, Microsoft i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Wspieramy i aktywizujemy różne instytucje świata bibliotecznego. Współpracujemy ze wszystkimi bibliotekami wojewódzkimi, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Biblioteką Narodową.

Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i firmami, które wspierają biblioteki publiczne. Nasi partnerzy to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izba Wydawców Prasy, Związek Gmin Wiejskich RP, Microsoft Corporation, Orange Polska, Gazeta Wyborcza, Onet.pl, Funmedia. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez MKiDN, MAiC, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Orange Polska, ponad 3500 bibliotek publicznych bezpłatnie korzysta z Internetu. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

 

 

 

 

 

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)

Opis warsztatów (.doc)
Opis warsztatów (.PDF)