Będzie pomoc dla kolejnych bibliotek

data dodania: 24/01/2013

Na biblioteki z małych miejscowości z całej Polski czekają komputery, drukarki, szkolenia, granty i mnóstwo inspiracji do nowych działań. 28 stycznia rozpoczyna się kolejny nabór do Programu Rozwoju Bibliotek. Pomoc może otrzymać 450 placówek, które zakwalifikują się do projektu. Z ich udziału w PRB skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

Do tej pory dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek unowocześniono ponad połowę bibliotek z małych miejscowości (3327 placówek z całego kraju). Rocznie odwiedza je ponad 2,5 miliona ludzi. Dzięki sprzętowi informatycznemu, a także nowym umiejętnościom i pomysłom bibliotekarzy, spędzają tu ciekawie wolny czas, rozwijają swoje zainteresowania, szukają potrzebnych informacji. Dla niemal 200 tysięcy osób to jedyne miejsce, gdzie mogą skorzystać z Internetu.

Nowi uczestnicy PRB – podobnie jak biblioteki biorące już udział w programie – otrzymają komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki A3, projektory multimedialne, ekrany i aparaty cyfrowe. Ze sprzętu przekazanego bibliotekom będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

Na bibliotekarki i bibliotekarzy czekają też szkolenia: warsztat planowania rozwoju biblioteki, szkolenia informatyczne i kursy specjalistyczne (łącznie kilkanaście dni szkoleniowych). Dzięki nim pracownicy bibliotek dowiedzą się, jak prowadzić swoją placówkę w nowoczesny sposób, jak sprawdzić, co ludzie chcą robić w bibliotece i jak dopasować ofertę biblioteki do ich potrzeb.

Po to, by najciekawsze pomysły na działania nie pozostały w tylko sferze planów, biblioteki będą mogły ubiegać się o ich sfinansowanie, uczestnicząc w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Będą mogły także liczyć na pomoc i inspirację – dzięki programowi wizyt studyjnych do innych bibliotek czy udziałowi w ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych.
Wszystko za sprawą zwiększenia budżetu Programu Rozwoju Bibliotek o 5 milionów dolarów i – w rezultacie – przedłużenia PRB o jeden rok (do 2015 roku). Środki te pochodzą od fundatorów PRB: Fundacji Billa i Melindy Gates i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Biblioteki uczestniczące w naszym programie to już nie zapomniane miejsca – to często kulturalne serca miejscowości, odwiedzane przez 1/3 mieszkańców. Gdzie każdy znajduje coś dla siebie – nie tylko książkę, ale spotkanie z autorem, dostęp do Internetu, kurs komputerowy, warsztaty decoupage’u a nawet… zajęcia aerobiku. Bo biblioteki to inspirujący wolny czas, to energia społeczna i rozwój lokalnych społeczności. Dlatego cieszymy się, że udział w PRB możemy zaoferować kolejnym bibliotekom.

Biblioteki, które będą chciały dołączyć do programu, do 11 marca 2013 powinny złożyć wnioski za pomocą  portalu  www.biblioteki.org. Następnie oceni je komisja, która zdecyduje, które placówki zostaną przyjęte (pod uwagę będą brane m.in. opisy dotychczasowych działań bibliotek).

Dodatkowy rok Programu Rozwoju Bibliotek to również intensywna praca z bibliotekarkami i bibliotekarzami, którzy już uczestniczą w projekcie. Będą więc dodatkowe szkolenia z zakresu zarządzania biblioteką, z organizowania spotkań i pracy z grupami, będzie więcej uczestników programu LABiB (skupiającego innowacyjnych bibliotekarzy), będą też kolejne kongresy bibliotek. A wszystko po to, by biblioteki lepiej służyły mieszkańcom wsi i małych miast i oferowały to, czego ludzie najbardziej potrzebują.

Co do tej pory otrzymały biblioteki uczestniczące w PRB?

SPRZĘT W BIBLIOTEKACH

2784 komputery z oprogramowaniem 
2155 urządzeń wielofunkcyjnych 
557 drukarek A3 
281 laptopów 
281 projektorów i ekranów 
3327 aparatów cyfrowych

SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
 
Ponad 3000 osób wzięło udział w warsztacie planowania rozwoju biblioteki
Ponad 2000 osób uczestniczyło w szkoleniach informatycznych
Ponad 1000 osób ukończyło szkolenia specjalistyczne

AKTYWIZACJA BIBLIOTEK
 
Niemal 400 grantów na realizację ciekawych pomysłów
Ponad 500 projektów dla mieszkańców dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi
150 mikrograntów na spotkania współpracujących ze sobą bibliotekarzy
Ponad 250 Lokalnych Partnerstw i Gminnych Koalicji

Jak Polacy korzystają z bibliotek?

Z badań* przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wynika, że do bibliotek publicznych przychodzi 1/3 mieszkańców małych miejscowości.

Dla młodych ludzi biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. Oglądają tu filmy, dyskutują o książkach, grają na komputerze, mogą wziąć udział w warsztacie fotograficznym czy kółku teatralnym. Książki i Internet pomagają im też w nauce. Niemal 70% z nich dzięki informacjom znalezionym w bibliotece dostało lepsze oceny w szkole.

Blisko 700 tysięcy dorosłych osób załatwia w bibliotekach codzienne sprawy. Przychodzą tu, żeby zapłacić przez Internet rachunki, sprawdzić rozkład jazdy autobusów, dowiedzieć się, w jakich godzinach przyjmuje lekarz. Biblioteka pomaga im także w poszukiwaniu pracy. 100 tysięcy mieszkańców małych miejscowości wykorzystuje komputery w bibliotekach do pisania życiorysów, listów motywacyjnych lub do kontaktowania się z pracodawcami. Internet ułatwia im również kontakt z rodziną i znajomymi.

Ludzie starsi przynoszą do bibliotek dokumenty, listy i zdjęcia ważne dla rozwoju miejscowości i wspólnie z bibliotekarkami dokumentują lokalną historię. W bibliotekach uczą się także obsługi komputera, między innymi na kursach, które organizują biblioteki uczestniczące w PRB.

Biblioteki oferują zajęcia komputerowe nie tylko dla seniorów - uczestniczą w nich również np. bezrobotni. A na osoby, które nieco pewniej czują się w cyfrowym świecie, w bibliotekach czekają zajęcia bardziej zaawansowane - np. kursy obsługi Skype’a czy bankowości elektronicznej.

Prawie 250 tysięcy mieszkańców małych miejscowości właśnie w bibliotece po raz pierwszy zetknęło się z nowoczesnymi technologiami.

*Raport „Po co Polakom biblioteki”, przygotowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, 2012

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316

 

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)