„TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2013” CZEKA NA ZGŁOSZENIA

data dodania: 19/02/2013

Biblioteki, szkoły, domy kultury i inne instytucje publiczne wyposażone w komputery z dostępem do Internetu od 18 lutego mogą zgłaszać swój udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”. Do akcji, która odbędzie się w Polsce już po raz trzeci, dołączą także wolontariusze – „Latarnicy Polski Cyfrowej” - którzy pokazują osobom po 50. roku życia, jak korzystać z nowoczesnych technologii. Zadaniem uczestników kampanii będzie organizacja spotkania, które pozwoli lepiej poznać możliwości Internetu.

„Tydzień z Internetem” odbędzie się w dniach 18-24 marca. W jego poprzednich dwóch edycjach wzięło udział ponad 250 tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów (w tym 15 tysięcy z Polski). Akcję, koordynowaną przez sieć organizacji Telecentre-Europe, aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.

Koordynatorami polskiej edycji „Tygodnia z Internetem” są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) i Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI). Europejskimi partnerami kampanii są natomiast firmy UPC i Microsoft, które wspierają jej realizację także w Polsce.

Aby zachęcić do udziału w akcji jak najwięcej instytucji i ułatwić im organizację spotkań dla mieszkańców, koordynatorzy „Tygodnia z Internetem” przygotowali specjalne scenariusze – konkretne pomysły na spotkania:

 1. „Zagrajmy w eksperymenty” – to spotkanie, podczas którego osoby w różnym wieku będą wspólnie przeprowadzać proste i efektowne eksperymenty dotyczące pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Uczestnicy wejdą w rolę naukowców-badaczy i przekonają się, że eksperymentowanie może być znakomitą zabawą. Dowiedzą się między innymi, że istnieje substancja o właściwościach zarówno cieczy, jak i ciała stałego, sprawdzą, jakie dźwięki można wydobyć ze szklanek napełnionych wodą, od czego zależy intensywność zapachu. A dodatkowych informacji o każdym ze swoich eksperymentów będą szukać w Internecie. (Scenariusz przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Laboratorium EE).
 2. „Usiądź na moim miejscu” – uczestnicy tego spotkania spróbują zalogować się na portalu społecznościowym mając na rękach rękawice zimowe lub… bokserskie, następnie napiszą prosty tekst, nie widząc monitora. Obejrzą także mało znany teledysk przy wyłączonym dźwięku i na podstawie samego obrazu będą starali się opisać, o czym jest piosenka i jaką ma melodię. W ten sposób dowiedzą się, jakich trudności doświadczają osoby niepełnosprawne, korzystając z komputera i Internetu. Przekonają się również, jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że ich funkcjonowanie w cyfrowym świecie jest nie tylko możliwe, ale znacznie łatwiejsze. (Scenariusz przygotowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo).
 3. „Pierwszy krok w cyfrowy świat” – to spotkanie prowadzone przez wolontariuszy – „Latarników Polski Cyfrowej”, skierowane do osób powyżej 50. roku życia, które nie miały dotychczas żadnych doświadczeń z Internetem. Rozpocznie się od rozmowy o tym, do czego w codziennym życiu mogą przydać się im nowoczesne technologie. Każdy uczestnik dowie się, jakie użyteczne dla siebie informacje może znaleźć w Internecie, w jaki sposób i gdzie ich szukać. Będą więc i ćwiczenia z wyszukiwarką, i wideo rozmowy przez Internet, a także przeglądanie ciekawych zasobów internetowych - np. zbiorów muzealnych, a nawet oglądanie internetowej mapy nieba! (Scenariusz przygotowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie).

Ponadto organizatorzy spotkań mogą skorzystać z pięciu scenariuszy z poprzednich edycji „Tygodnia z Internetem”, które zostały zaktualizowane na potrzeby tegorocznej kampanii. Są to: „Koncert życzeń”, „Poradnia zdrowia” i „Rozmowa? – Bezcenna” (scenariusze skierowane do seniorów) oraz „W 80 minut dookoła świata” i „Zasadź drzewo w Internecie” (scenariusze spotkań międzypokoleniowych).

Instytucje, a także wolontariusze – „Latarnicy Polski Cyfrowej”, którzy chcą włączyć się w kampanię, od 18 lutego mogą zgłaszać swój udział w akcji na stronie www.biblioteki.org – znajduje się tu formularz zgłoszeniowy, a także wszystkie niezbędne informacje, w tym scenariusze spotkań dla mieszkańców.

Kampanię „Tydzień z Internetem 2013” wspiera Lider Cyfryzacji w Polsce - Włodzimierz Marciński.

Partnerzy kampanii

 1. Centrum Edukacji Obywatelskiej – działania informacyjne skierowane do szkół
 2. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych
 3. Federacja Inicjatyw Oświatowych – działania informacyjne skierowane do szkół
 4. Forum Kraków – działania informacyjne skierowane do domów kultury
 5. Laboratorium EE – współpraca merytoryczna przy scenariuszu „Zagrajmy w eksperymenty”
 6. Microsoft – działania informacyjne skierowane do e-centrów,  przekazanie nagród w konkursie towarzyszącym kampanii
 7. Orange Polska i Fundacja Orange – działania informacyjne skierowane do bibliotek i Pracowni Orange, zaangażowanie pracowników Orange jako wolontariuszy, ufundowanie nagród w konkursie towarzyszącym kampanii
 8. UPC Polska - działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie towarzyszącym kampanii
 9. Związek Harcerstwa Polskiego – zaangażowanie harcerzy jako wolontariuszy

Koordynatorzy kampanii w Polsce

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania. Kluczowym projektem FRSI jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Jest to przedsięwzięcie, którym objętych jest ponad 3300 bibliotek z małych miejscowości. Dzięki programowi biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom, wzbogacając kierowaną do nich ofertę. Właśnie w bibliotekach w swojej najbliższej okolicy mogą oni zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się czegoś nowego, spędzać wolny czas. Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój z udziałem ICT, m.in. „Nowe Technologie Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”, „Rozpracuj to z biblioteką”. Projekty są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, seniorów i osób poszukujących pracy – zainteresowanych możliwościami, jaki stwarzają nowe technologie, chcących zdobywać nowe umiejętności. Więcej informacji: www.frsi.org.pl

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Początkowo działalność fundacji skierowana była do środowiska niepełnosprawnych matematyków i informatyków, jednak szybko okazało się, że potrzeby są znacznie większe. Obecnie fundacja pomaga osobom z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji
i aktywizacji zawodowej. Stworzyła pierwszy portal internetowy skierowany do osób niepełnosprawnych w Polsce – Internet dla Niepełnosprawnych, za co w roku 2003 otrzymała nagrodę Prezesa Microsoft Billa Gatesa. Prowadzi konsultacje zawodowe, prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi także Agencję Pośrednictwa Pracy i wspiera osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. W Fundacji pracuje wiele niepełnosprawnych osób, które stanowią około 40% zespołu. Od 2007 roku Fundacja realizuje Program e-Centra, którego celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału edukacyjnego ogólnopolskiej sieci punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. e-Centrów). W ramach Programu Fundacja współtworzyła sieć ponad 400 e-Centrów i stale wspiera je w działaniu. Na przełomie 2012 i 2013 roku nawiązała współpracę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Więcej: http://www.aktywizacja.org.pl

Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspiera działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – od 1999 r. pełniąc funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i koordynując platformę e-integracji. SMWI działa aktywnie na rzecz zwalczania barier cywilizacyjnego rozwoju Polski powodowanych zjawiskiem wykluczenia z aktywnego i w pełni satysfakcjonującego życia zawodowego, społecznego
i osobistego znaczącej grupy Polaków po 50. roku życia. SMWI jest inicjatorem programu „Polska Cyfrowa Równych Szans” - inicjatywy na rzecz edukacji cyfrowej osób starszych, która została przekształcona w koordynowany obecnie przez SMWI krajowy program powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków. Celem programu jest wprowadzenie 60 000 Polaków w cyfrowy świat. Kluczowym elementem programu jest zaangażowanie 2600 wolontariuszy (średnio jedna osoba
w każdej gminie) – Latarników Polski Cyfrowej – którzy poznając potrzeby osób starszych żyjących w sąsiedztwie pełnią funkcję przewodników po Internecie. Więcej: http://www.mwi.pl/

Kontakt:
Jolanta Jeżowska – koordynatorka kampanii, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: jolanta.jezowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 47
Małgorzata Dąbrowska – specjalistka ds. komunikacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail:
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316
Monika Boruch – Stowarzyszenie Miasta w Internecie, e-mail:
m.boruch@mwi.pl, kom. 519 521 465
Michał Golemo - Stowarzyszenie Miasta w Internecie, e-mail:
m.golemo@mwi.pl, kom. 502 358 454

 

 

 

 

Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)