Rusza II edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

data dodania: 23/05/2013
Bibliotekarki pracujące w małych miejscowościach ponownie ubiegają się o stypendium, które mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem osobistym, na przykład podróż, warsztaty dziennikarskie, zajęcia jogi czy zakup laptopa. 
 
Stypendium im Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z małych miejscowości oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.
 
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. W skład Kapituły wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, literatury i mediów. Wysokość stypendium to 2500 zł.
Pierwsze stypendium im. Olgi Rok w roku 2012 otrzymała Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu. 
 
Bibliotekarki mogą przesyłać zgłoszenia do 16 sierpnia na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. W formularzu mają opisać między innymi:
 
  • aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
  • potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
  • jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy, 
  • najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
  • rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
  • współpracę z członkami lokalnej społeczności.
Do zgłoszenia mogą dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty. 
 
Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.
 
Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 
Patronat honorowy nad Funduszem Wieczystym objęła Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Operatorem funduszu wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.
 
Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: www.projektbabcia.pl 
 
Kontakt:
Karolina Jurek
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel. 22 622 01 22 wew. 27
e-mail: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl, k.jurek@filantropia.org.pl
 
Do pobrania:
Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (.pdf)