Biblioteki w Europie się liczą!

data dodania: 13/08/2013

¼ Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Fundacja wspiera biblioteki w kilkunastu państwach, między innymi w Polsce, Rumunii, Wietnamie czy Kolumbii. Teraz zdecydowała się przyjrzeć bibliotekom w 17 europejskich krajach – po to, by sprawdzić, jaką pełnią rolę w obszarach ważnych dla rozwoju Unii Europejskiej.

Badanie pokazuje, że 25% użytkowników europejskich bibliotek (24 miliony ludzi) przychodzi tu, żeby uczyć się i doskonalić swoje umiejętności. W bibliotekach znajdują materiały i informacje przydatne w nauce, dowiadują się, jak korzystać z komputera i Internetu, uczą się języków obcych i nabierają wprawy w używaniu Facebooka czy Skype’a.

14 milionów Europejczyków korzysta w bibliotekach z komputerów. Odsetek takich osób jest największy w Finlandii i Danii – to aż 1/5 mieszkańców (czyli w każdym z tych krajów niemal 800 tysięcy ludzi). Przychodzą mimo, że większość ma Internet we własnym domu (w Danii 94% gospodarstw domowych jest podłączonych do Internetu, w Finlandii – 84%). 4 miliony Europejczyków wykorzystuje komputery i Internet w bibliotekach do poszukiwania pracy – piszą życiorysy, listy motywacyjne, doskonalą swoje umiejętności, szukają informacji o pracodawcach, firmach rekrutacyjnych.

Badanie przeprowadzono również w Polsce, gdzie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Programie tym uczestniczy ponad 3800 bibliotek z małych miejscowości z całego kraju, a jego budżet to 33 mln USD. Więcej informacji o programie na stronie http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie.

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek: Prowadząc działania w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pomagamy bibliotekom sprostać wyzwaniom współczesności. Aktywizujemy je, dostarczamy sprzęt informatyczny, szkolimy bibliotekarki i bibliotekarzy. Dzięki temu placówki uczestniczące w naszym przedsięwzięciu tętnią życiem – pełnią funkcję miejsca spotkań, edukacji i spędzania wolnego czasu, są otwarte dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. 

Badanie przeprowadzone przez Fundację Billa i Melindy Gatesów pokazuje, że w biblioteki warto inwestować. A tam gdzie inwestycje są największe – np. w Finlandii i Danii - biblioteki są najliczniej odwiedzane i przyczyniają się do rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego.

Link do raportu:
"Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych" (PDF)

Do pobrania:
Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)

Broszura: Biblioteki sie liczą!


Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316