Zamiast na korepetycje - do biblioteki!

data dodania: 14/01/2014

Potęgi i pochodne, sinusy, bryły i całki - teraz w zasięgu jednego… kliknięcia! Biblioteki z całej Polski mogą przystąpić do projektu „MegaMatma uczy w bibliotece” - i uzyskać bezpłatny dostęp do serwisu megamatma.pl dla swoich użytkowników.

Megamatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem - krok po kroku - jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki. Serwis jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów (obecnie jest w nim zarejestrowanych 28 tysięcy uczniów i studentów).

MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce - można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę. Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla płatnych korepetycji. Megamatma.pl to także kompendium wiedzy dla maturzystów - znajdą tu autorskie arkusze maturalne MegaMatmy z obu poziomów (podstawowego i rozszerzonego) z rozwiązaniami każdego zadania. A przygotowując się do matury, nie będą już musieli wertować starych zeszytów i podręczników, ponieważ całą matematyczną wiedzę będą mieli dosłownie na jedno kliknięcie.

Treści zamieszczone w serwisie odpowiadają nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), są tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych, a recenzowane w całości - pod kątem dydaktycznym i merytorycznym - przez rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda.

Matematykę z MegaMatmą mogą przypomnieć sobie również rodzice i dziadkowie, chcący pomóc dzieciom w nauce, a także dorośli, którzy przygotowują się do matury oraz wszyscy pasjonaci matematyki - którzy chcieliby wrócić do rozwiązywania matematycznych zadań. Oddzielny dział znajdą tu dla siebie również nauczyciele (obecnie w serwisie jest zarejestrowanych 2,5 tysiąca nauczycieli, którzy mogą używać MegaMatmy jako nowoczesnego narzędzia internetowego, zamiast drukowanych podręczników). 

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece” to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce bezpłatny dostęp do serwisu megamatma.pl do marca 2015 roku. Do projektu może dołączyć każda placówka, która posiada przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu, przeznaczony do korzystania przez użytkowników. Bibliotek, które spełniają takie kryterium, jest bardzo dużo - szczególnie w małych miejscowościach, gdzie od 2009 roku działa Program Rozwoju Bibliotek (prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; informacje o PRB: http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie), a placówki są wyposażane w sprzęt informatyczny (do bibliotek objętych PRB trafiło łącznie ponad 3400 komputerów).

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece” bazuje także na wcześniejszym doświadczeniu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i firmy MegaWiedza. W 2013 roku w 30 bibliotekach z całej Polski przeprowadzono pilotaż - aby sprawdzić, czy dzieci i młodzi ludzie są zainteresowani nauką matematyki właśnie w bibliotece.

Dorota Gawrońska Popa, Prezes MegaWiedza: Duże zainteresowanie bibliotek publicznych pilotażem „MegaMatma uczy w bibliotece” oraz szczegółowa analiza ruchu na stronie internetowej spowodowały, iż podjęliśmy decyzję rozszerzenia programu na całą Polskę. Wierzymy, iż projekt ten przyczyni się do rozwoju innowacyjnych form edukacji nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie biblioteki są niejednokrotnie jedynym miejscem stałego dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii.

Rolę biblioteki publicznej - jako miejsca nauki i zdobywania informacji przez dzieci i młodzież - pokazuje także raport „Po co Polakom biblioteki?”*, opracowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Według badania biblioteka to dla młodych ludzi z jednej strony miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, z drugiej - przestrzeń pomocna w nauce - a niemal 70% z nich dzięki informacjom znalezionym w bibliotece dostało lepsze oceny
w szkole.

Informacje na temat projektu:
www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/bibliotekarz/opis_projektu
www.biblioteki.org

*Raport „Po co Polakom biblioteki?” opracowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
http://www.biblioteki.org/maszap/
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf

MegaWiedza sp. z o.o. – polski kapitał, doświadczony zespół pracowników i managerów, innowacyjność w działaniu i pasja. Zaangażowanie, cierpliwość i systematyczny rozwój to idea, która przyświeca w firmie od ponad 4 lat. Spółka jest prekursorem nowoczesnego nauczania matematyki w szkole. Jest właścicielem pierwszego w Polsce serwisu internetowego MegaMatma.pl, który w całości zastępuje drukowane podręczniki i zbiory zadań do matematyki. Spółka prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach matematyki. MegaWiedza wspiera polską edukację i wytycza nowe kierunki edukacji. Firma za swoje działania została wyróżniona w konkursie Lider Nowoczesnych Technologii „za innowację oświatową o strategicznym znaczeniu społecznym”.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania. Kluczowym projektem fundacji jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Jest to przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. W swojej najbliższej okolicy potrzebują oni miejsca, gdzie mogą zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się czegoś nowego, spędzać wolny czas. Takim miejscem jest biblioteka publiczna. Dzięki PRB biblioteki mogą wzbogacać i poszerzać ofertę dla mieszkańców małych miejscowości. Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój z udziałem ICT, m.in. „Nowe Technologie Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”, „RozPRACUJ to z biblioteką”, „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Projekty są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, seniorów, przedstawicieli mniejszości i osób poszukujących pracy – zainteresowanych możliwościami, jaki stwarzają nowe technologie, chcących zdobywać nowe umiejętności. Więcej informacji: www.frsi.org.pl.
 

Kontakt:

Dorota Gawrońska-Popa - Prezes MegaWiedza, media@megamatma.pl, kom. 604 253 308

Mariusz Popa - Wiceprezes MegaWiedza, biblioteki@megamatma.pl, kom. 604 253 378, tel. 43 671 22

Monika Mieczkowska - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, monika.mieczkowska@frsi.org.pl , tel. 22 579 15 09

Małgorzata Dąbrowska – Specjalistka - komunikacja i rzecznictwo, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 22 579 14 51, kom. 722 002 316
 

 Do pobrania

Informacja prasowa (.doc)
Informacja prasowa (PDF)