Selfuj się kto może! - piąta edycja kampanii „Tydzień z Internetem”

data dodania: 23/03/2015

W jaki sposób zrobienie selfie pomoże seniorom w oswojeniu się ze smartfonem czy tabletem? Czy może zachęcić młodych ludzi do nauki kodowania? Albo motywować do wyboru kariery zawodowej związanej z nowymi technologiami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poszukiwać osoby, które wezmą udział w kampanii „Tydzień z Internetem”. Akcja rozpoczyna się 23 marca. Została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre Europe. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Myśl przewodnia akcji to zdobywanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce.W akcji weźmie udział ponad 200 instytucji i organizacji - bibliotek publicznych, szkół, domów kultury, lokalnych stowarzyszeń. Każda z nich między 23 a 29 marca zorganizuje spotkania dla ludzi w różnym wieku, zachęcające do odkrywania potencjału Internetu. Ich motywem przewodnim będzie selfie, a więc rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego
w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Uczestnicy kampanii będą mogli wziąć udział w trzech rodzajach spotkań:

„Selfuj się kto może!” - spotkanie dla dorosłych i seniorów zachęcające do pełnego wykorzystania możliwości smartfonów i tabletów. Uczestnicy poznają najpopularniejsze selfie, dowiedzą się, jak zrobić takie zdjęcie i sami spróbują swoich możliwości, a następnie zajmą się obróbką fotografii korzystając z bezpłatnych aplikacji w smartfonie lub tablecie.

„Zakoduj selfie” – spotkanie dla dzieci i młodzieży motywujące do nauki kodowania. Uczestnicy przygotują prostą animację w programie do nauki kodowania Scratch - między innymi ze swoim zdjęciem. W wersji dla zaawansowanych powstanie animacja ze stadionu piłkarskiego.

„Zawodowe selfie” – spotkanie dla młodzieży (w wieku 15-19 lat) pokazujące, jakie umiejętności cyfrowe są potrzebne na rynku pracy. Uczestnicy będą rozmawiać o kompetencjach przydatnych
w pracy w różnych branżach - w tym przede wszystkim w sektorze nowych technologii. Następnie zrobią „zawodowe selfie” - zdjęcie, na którym będzie widoczny uczestnik przedstawiający dany zawód. Na zakończenie czeka ich ogólnoeuropejski test skillage.eu, składający się z pytań sprawdzających przygotowanie do pracy pod kątem umiejętności cyfrowych. (Dodatkowo, specjalny scenariusz „Selfie zawodowca”, adresowany do osób poszukujących pracy, przygotowała Fundacja Aktywizacja).

Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: To już piąta edycja kampanii „Tydzień z Internetem” w Polsce. Jej motywy przewodnie zmieniały się na przestrzeni lat. W pierwszej odsłonie chodziło przede wszystkim o zachęcanie do stawiania pierwszych kroków w Internecie. Teraz, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, większy nacisk jest położony na  zdobywanie umiejętności cyfrowych, które – według badań Komisji – do 2020 roku będą potrzebne w przypadku 90% miejsc pracy. Stąd pomysł na motywowanie młodych do nauki programowania i inspirowanie do planowania przyszłości zawodowej w obszarze nowych technologii. Chcieliśmy
w kampanii odnieść się również do rosnącego znaczenia technologii mobilnych, które będziemy przybliżać szczególnie osobom starszym.


Inauguracja kampanii odbyła się 20 marca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim, wraz z prezentacją działań Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz finałem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki”. Kampanii towarzyszy konkurs „Kreatywne selfowanie”, w którym uczestnicy spotkań mogą wygrać smartfony ufundowane przez Microsoft i Orange Polska oraz roboty ufundowane przez UPC Polska.

Scenariusze, a także wszystkie informacje na temat „Tygodnia z Internetem” można znaleźć na portalu www.biblioteki.org.

PARTNERZY KAMPANII

Akademia Przyszłości, Stowarzyszenie WIOSNA – działania informacyjne skierowane do uczestników Akademii Przyszłości, organizacja spotkań
Centrum Edukacji Obywatelskiej - działania informacyjne skierowane do szkół
Fundacja Aktywizacja - scenariusz dla e-centrów, konsultacje pozostałych scenariuszy, działania informacyjne skierowane do e-centrów
Microsoft - wsparcie organizacyjne, ufundowanie nagród w konkursie
Orange Polska i Fundacja Orange - ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne, konsultacje scenariuszy
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy – wsparcie organizacyjne
UPC Polska - konsultacje scenariuszy, działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne 

KOORDYNATOR KAMPANII W POLSCE

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) wspiera rozwój społeczności lokalnych pomagając instytucjom i organizacjom wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii (ICT). Działamy na rzecz ułatwiania mieszkańcom dostępu do wiedzy i edukacji, aktywizowania ich i zachęcania do współpracy. Nasze projekty są skierowane do bibliotekarzy, działaczy organizacji pozarządowych, młodzieży, seniorów, przedstawicieli mniejszości i osób poszukujących pracy – zainteresowanych możliwościami, jaki stwarzają nowe technologie, chcących zdobywać nowe umiejętności. Kluczowym projektem realizowanym przez FRSI jest Program Rozwoju Bibliotek – wspólne przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki wyposażeniu bibliotek w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz szkoleniom dla bibliotekarzy, placówki uczestniczące w tym programie lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości, którzy w swojej najbliższej okolicy potrzebują miejsca, gdzie mogą zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się czegoś nowego, spędzać wolny czas. Takim miejscem może być biblioteka publiczna, która stale wzbogaca i poszerza swoją ofertę. Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój lokalny z wykorzystaniem ICT, m.in.: „Nowe Technologie Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”. Więcej informacji: www.frsi.org.pl

Kontakt:
Mariusz Boguszewski – koordynator kampanii, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: mariusz.boguszewski@frsi.org.pl, tel. 722 002 135
Małgorzata Dąbrowska – specjalistka ds. komunikacji i rzecznictwa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 722 002 316

Do pobrania:
Informacja prasowa (plik .doc)
Informacja prasowa (plik .pdf)