Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w Łodzi

data dodania: 23/12/2009
23 grudnia 2009 roku w Łodzi władze województwa łódzkiego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.


Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie. Łódzkie jest 13 województwem, w którym utworzono takie Partnerstwo.
 

Porozumienie zostało podpisane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi przez Jolantę Chełmińską, Wojewodę Łódzkiego, Włodzimierza Fisiaka, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki: „Cieszę się, że wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i samorządem wojewódzkim tworzymy Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu biblioteki z kilku gmin naszego województwa wzbogacą się o komputery z dostępem do Internetu, a przeszkoleni bibliotekarze będą organizować w nich ciekawe zajęcia czy spotkania  z ludźmi ze sfery kultury i nauki. Takie placówki w małych miejscowościach to wielka szansa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przyczółki poszerzonej edukacji dzieci i młodzieży, okazja do zaszczepienia w młodych umysłach i sercach pędu do wiedzy i ciekawości świata, wyrwania ich ze złych nawyków... Niech podpisanie tego Porozumienia stanie się impulsem dla innych samorządów do wstąpienia w szranki o zdobycie pieniędzy na rozwój bibliotek. Zachęcam do tego gorąco!”

Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego: "Umberto Eco ideę czytelnictwa zawarł w krótkim zdaniu „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Dziś, dzięki utworzeniu Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, wspominane przez Eco „podwójne życie” zaczyna nabierać nowego znaczenia. Biblioteka nie pełni już bowiem tylko funkcji miejsca, w którym wypożycza się książki. Jej rola coraz bardziej się poszerza, a dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek stanie się prawdziwym centrum wiedzy, sprzyjającym rozwojowi społeczności lokalnej”.

Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: „Cieszymy się, że coraz więcej instytucji i organizacji dostrzega potencjał bibliotek. Wsparcie, które dziś zadeklarowały władze województwa ma ogromne znaczenie, ponieważ pokazuje, jak ważną rolę odgrywają biblioteki w społecznościach lokalnych. Mamy nadzieję, że zawarte porozumienie będzie również zachętą dla innych podmiotów, - chociażby władz samorządowych tych gmin, które obecnie nie biorą udziału w Programie Rozwoju Bibliotek, lecz otrzymają zaproszenie do jego drugiej rundy – i w duchu podpisanych dziś dokumentów zaangażują się w to wspólne przedsięwzięcie i pomogą bibliotekom”.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest przekazanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju. Dzięki Programowi będą mogły rozwijać się jako lokalne centra wiedzy, aktywności i kultury. Staną się miejscami, w których mieszkańcy będą mogli w interesujący sposób spędzić czas – wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach. W ten sposób biblioteki przyczynią się do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach.
Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek w małych miejscowościach – przede wszystkim na wsiach. Będzie realizowany przez pięć lat - od 2009 do 2013 roku. Łącznie obejmie około 3350 placówek z 1120 gmin.
Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych, w tym 26 w województwie łódzkim. Przyjęto między innymi biblioteki z Konstantynowa Łódzkiego, Łaska, Brzezin, Ozorkowa, Pabianic, Szczercowa Buczka i Ujazdu.

W ramach Programu bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym zostaną przygotowani do prowadzenia bibliotek w nowoczesny sposób. Dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt informatyczny – komputery, urządzenia wielofunkcyjne (służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania), a także projektory multimedialne, ekrany i laptopy. Dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu. W ramach Programu realizowane będą również działania, mające na celu integrację środowiska bibliotekarek i bibliotekarzy, między innymi poprzez organizację konferencji i kongresów, współpracę z wyższymi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone będą także działania promocyjne służące popularyzacji bibliotek.
Fundusze na realizację Programu to 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.


Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Jacek Grabarski – Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, prasowy@lodzkie.pl, tel. (42) 663 30 24

Zygmunt Chabowski – Biuro Prasowe, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, zygmunt.chabowski@lodz.uw.gov.pl, tel. (42) 664 13 41
 

DO POBRANIA: