Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w Opolu

data dodania: 23/11/2009
23 listopada 2009 roku w Opolu władze województwa opolskiego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.

Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie. Opolskie jest 12 województwem, w którym utworzono takie Partnerstwo.

Porozumienie zostało podpisane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu przez Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewodę Opolskiego, Józefa Sebestę, Marszałka Województwa Opolskiego, Tomasza Kostusia, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

„Samorząd Województwa Opolskiego bardzo chętnie włącza się w działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza na terenach wiejskich. Dlatego też z nadzieją patrzymy na Program Rozwoju Bibliotek, adresowany do bibliotek publicznych znajdujących się w małych miejscowościach, który będzie służyć społecznościom lokalnym naszych wsi. Cieszę się, że biblioteki publiczne w Głuchołazach, Grodkowie, Nysie i Tarnowie Opolskim, będące Bibliotekami Wiodącymi, podjęły się trudu realizacji Programu, a Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu przyjęła na siebie pełnienie roli koordynatora. Mam nadzieję, że dzięki Programowi mieszkańcy Śląska Opolskiego znajdą w bibliotekach doskonałe miejsce do poznawania świata i realizacji swoich pasji” – mówi Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego. 

„Użytkownicy bibliotek coraz częściej potrzebnych im informacji poszukują nie tylko w książkach. Chcą korzystać z komputerów i Internetu, uczestniczyć w ciekawych spotkaniach, poznawać opinie innych ludzi na interesujący ich temat.  Biblioteki starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Wiemy jednak, że spełnienie ich bywa trudne, zwłaszcza w przypadku placówek do tej pory niedoinwestowanych, często znajdujących się w małych miejscowościach. Dlatego cieszy nas, że coraz więcej instytucji i organizacji dostrzega potrzebę ich wspierania i podejmuje działania, które przyczynią się do ich rozwoju” – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest przekazanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju. Dzięki Programowi będą mogły rozwijać się jako lokalne centra wiedzy, aktywności i kultury. Staną się miejscami, w których mieszkańcy będą mogli w interesujący sposób spędzić czas – wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach. W ten sposób biblioteki przyczynią się do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach.
Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek w małych miejscowościach – przede wszystkim na wsiach. Będzie realizowany przez pięć lat - od 2009 do 2013 roku. Łącznie obejmie około 3350 placówek z 1120 gmin.
Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych, w tym 88 w województwie opolskim. Przyjęto między innymi biblioteki z Głuchołazów, Grodkowa, Nysy, Tarnowa Opolskiego, Pakosławic, Gogolina, Ozimka, Korfantowa, Lubszy i Popielowa.

W ramach Programu bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym zostaną przygotowani do prowadzenia bibliotek w nowoczesny sposób. Dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt informatyczny – komputery, urządzenia wielofunkcyjne (służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania), a także rzutniki i laptopy. Dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu.
W ramach Programu realizowane będą również działania, mające na celu integrację środowiska bibliotekarek i bibliotekarzy, między innymi poprzez organizację konferencji i kongresów, współpracę z wyższymi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone będą także działania promocyjne służące popularyzacji bibliotek.

Fundusze na realizację Programu to 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.

 

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Kordian Michalak – Rzecznik Prasowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kmichalak@opole.uw.gov.pl, tel. (77) 452 42 80

Jolanta Kawecka – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, j.kawecka@umwo.opole.pl, tel. (77) 541 65 99
 

DO POBRANIA: