Czym może zaskoczyć nas bibliotekarz?

data dodania: 11/01/2010
Tylu szkoleń dla bibliotekarzy jeszcze nie było! 2010 rok zapowiada się pod tym względem rekordowo. Biblioteka Narodowa, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, uruchomi nowy projekt szkoleniowy. Rozpoczęły się również warsztaty dla bibliotekarzy realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez FRSI. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych będzie korzystne nie tylko dla samych bibliotekarzy, lecz przede wszystkim dla użytkowników bibliotek.

Bibliotekarze podczas szkoleń organizowanych przez Bibliotekę Narodową poznają nowe metody pracy z czytelnikami. Dowiedzą się, jak pracować z dzieckiem, osobą starszą, niepełnosprawną, czytelnikiem początkującym i wyrobionym, a nawet z… emigrantem. Poznają także nowe sposoby konserwacji zbiorów, dowiedzą się, w jaki sposób digitalizować zasoby biblioteczne, jak pozyskać fundusze unijne na działalność swojej placówki i do czego w codziennej pracy wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne. Będą mogli również udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz poprawić kwalifikacje menedżerskie. Dzięki szkoleniom dowiedzą się, w jaki sposób nowocześnie zarządzać swoją placówką.

Nowy projekt szkoleniowy „Kursy Rozwoju Zawodowego Bibliotekarzy” to efekt współpracy Biblioteki Narodowej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Fundacja w ramach Programu przekazała Bibliotece na ten cel dotację w wysokości 350 000 złotych. Środki pochodzą z grantu, który FRSI otrzymała od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki dofinansowaniu Biblioteka Narodowa będzie mogła rozbudować program szkoleniowy zgodnie z oczekiwaniem bibliotekarzy, a także zwiększyć liczbę jego uczestników. Szkolenia będą przeznaczone dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych.

„Biblioteki są dynamicznym, a nie statycznym elementem kultury. Inaczej mogą jedynie uważać ci, którzy z nich nie korzystają. Przyszłością bibliotek nie jest przejęcie funkcji od innych instytucji czy form działania, ale poprawianie swojej zasadniczej roli, zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością, w tym potrzebami  użytkowników i zmianami technologicznymi. Zmiana w bibliotekarstwie oznacza doskonalenie sposobów dostępu do wiedzy i kultury. W interesie nas wszystkich jest modernizacja bibliotek, które kształtują postawy i rozbudzają pragnienie partycypacji w kulturze. Od ich oferty, jej atrakcyjności i skuteczności w przekonywaniu do niej, zależy poziom kompetencji społeczeństwa. Upowszechnienie się Internetu nie oznacza dla bibliotek jedynie udostępnienia komputera, ale przeformułowanie działalności pojedynczej biblioteki w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Bibliotekarze są w pierwszej kolejności zobowiązani do takich zmian, aby liczba odwiedzin użytkowników w bibliotekach rosła. Powinni czuć się kompetentni w każdym momencie swojej pracy. Nie tylko nadążać, ale też kreować zmiany. BN zobowiązana ustawowo do "doskonalenia merytorycznej działalności bibliotek w kraju" czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w Polsce” - mówi dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

„Cieszymy się, że nasza bliska współpraca z Biblioteką Narodową zaowocuje dostosowanym do potrzeb bibliotekarzy systemem szkoleń. Doskonale wiemy, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z tego też powodu warsztaty i szkolenia są jednym z kluczowych elementów realizowanego przez naszą Fundację Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarze uczestniczący w Programie wezmą udział w warsztatach planowania pracy biblioteki, a także szkoleniach specjalistycznych i informatycznych. Dzięki nim dowiedzą się między innymi, w jaki sposób zorganizować ciekawe zajęcia dla użytkowników, czym zainteresować dzieci i młodzież, jak uczyć osoby starsze obsługi komputera. Obecnie w Programie Rozwoju Bibliotek uczestniczy 1865 placówek bibliotecznych. Wiemy jednak, jak wielkie są potrzeby polskich bibliotek i bibliotekarzy. Dlatego cieszy nas, iż dzięki ofercie Biblioteki Narodowej bibliotekarze otrzymają kolejną możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do stworzenia spójnego systemu ich doskonalenia zawodowego” – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Z badań przeprowadzonych przez Fundację na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek wynika, iż biblioteka jest miejscem posiadającym ogromny potencjał, a bibliotekarze cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym (ponad 90% pozytywnych skojarzeń). Wizerunek bibliotek jest pozytywny, choć mało dynamiczny – biblioteki kojarzą się przed wszystkim z książką, znacznie rzadziej ze spotkaniami z ludźmi, dostępem do Internetu czy ciekawymi wydarzeniami. W rezultacie biblioteka w powszechnej świadomości jest  z jednej strony miejscem spokojnym, wyciszonym i bezpiecznym, z drugiej – instytucją mało nowoczesną. Jednym z czynników, które mogą wpłynąć na zmianę społecznego odbioru biblioteki, a także zachęcić do jej odwiedzania, jest właśnie podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. Dzięki nim będą przygotowani do pełnienia nowej roli społecznej – inspiratorów i przewodników po świecie wiedzy, informacji i kultury.

Kontakt:

Katarzyna Nakonieczna – Biblioteka Narodowa, k.nakonieczna@bn.org.pl, kom. 664 970 460

Jan Kasprzyk – Biblioteka Narodowa, j.kasprzyk@bn.org.pl, kom. 666 073 118, www.bn.org.pl

Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316, www.frsi.org.pl, www.biblioteki.org

 DO POBRANIA: