Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w Poznaniu

data dodania: 13/11/2009
13 listopada 2009 roku w Poznaniu władze województwa wielkopolskiego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.


Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie. Wielkopolskie jest 11 województwem, w którym utworzono takie Partnerstwo.

Porozumienie zostało podpisane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przez Piotra Florka, Wojewodę Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

„Biblioteki często stanowią centrum kulturalne małych miejscowości, tym bardziej podpisane dziś porozumienie to wyjątkowa szansa dla nich. Jestem przekonany, że wsparcie bibliotek to inwestycja w rozwój aktywności całej społeczności lokalnej” – mówi Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski.

„W społeczeństwie informacyjnym dążymy do wiedzy, poszukujemy takich informacji, które wspomagają nasz osobisty rozwój i umacniają naszą pozycję na rynku pracy. Mamy świadomość, że wiedza czerpana z różnych źródeł to nasz kapitał. Chcemy wprowadzać nowoczesne technologie, zwłaszcza Internet, aby dostępność wiedzy była coraz większa, praktycznie nieograniczona. Nowocześnie wyposażone biblioteki mają w tym procesie do odegrania niebagatelną rolę” – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

„Wierzymy, że rola biblioteki w życiu społeczności lokalnej może być jeszcze bardziej istotna. Podobnie jak Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, również inne placówki - nawet te najmniejsze - mogą stać się prężnymi ośrodkami kultury i informacji, które będą przyciągać nowych użytkowników zróżnicowaną ofertą dodatkowych zajęć i aktywności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wiele jest jeszcze do zrobieniai jak ogromne są potrzeby polskich bibliotek publicznych. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że coraz więcej instytucji i organizacji dostrzega ich potencjał i stara się im pomóc. Najlepsze rezultaty osiągniemy wówczas, gdy połączymy siły i wspólnie będziemy działać na rzecz ich rozwoju” – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest przekazanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju. Dzięki Programowi będą mogły rozwijać się jako lokalne centra wiedzy, aktywności i kultury. Staną się miejscami, w których mieszkańcy będą mogli w interesujący sposób spędzić czas – wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach. W ten sposób biblioteki przyczynią się do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach.
Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek w małych miejscowościach – przede wszystkim na wsiach. Będzie realizowany przez pięć lat - od 2009 do 2013 roku. Łącznie obejmie około 3350 placówek z 1120 gmin.
Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych, w tym 149 w województwie wielkopolskim. Przyjęto między innymi biblioteki z Czarnkowa, Jarocina, Krotoszyna, Nowego Tomyśla, Nowego Miasta nad Wartą, Trzcianki, Trzcinicy i Wolsztyna.

W ramach Programu bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym zostaną przygotowani do prowadzenia bibliotek w nowoczesny sposób. Dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt informatyczny – komputery, urządzenia wielofunkcyjne (służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania), a także rzutniki i laptopy. Dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu.
W ramach Programu realizowane będą również działania, mające na celu integrację środowiska bibliotekarek i bibliotekarzy, między innymi poprzez organizację konferencji i kongresów, współpracę z wyższymi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone będą także działania promocyjne służące popularyzacji bibliotek.

Fundusze na realizację Programu to 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.

 

Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Anna Parzyńska-Paschke – Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, anna.parzynska@umww.pl, tel. (61) 852 26 29

Tomasz Stube – Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl, tel. (61) 854 19 41
 

DO POBRANIA: