Spotkanie dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek w Warszawie

data dodania: 09/11/2009
Warsztaty planowania pracy biblioteki, szkolenia specjalistyczne i informatyczne, dostawy sprzętu komputerowego, podłączanie bibliotek do Internetu, konkurs na najlepsze przykłady działalności, możliwość otrzymania dotacji na realizację wybranych działań – to wszystko czeka 105 placówek bibliotecznych w województwie mazowieckim, które zakwalifikowały się do Programu Rozwoju Bibliotek. Na zmianach skorzystają przede wszystkim ich użytkownicy - mieszkańcy najmniejszych miejscowości.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, nie przekraczających 20 tysięcy mieszkańców. Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych. W województwie mazowieckim przyjęto 105 placówek.

"Wyniki rekrutacji pokazują, że nasi bibliotekarze dostrzegają potrzebę rozwoju swoich placówek. Cieszy nas, że starają się dostosować do potrzeb użytkowników, którzy stają się coraz bardziej wymagający. Dzięki Programowi już niedługo będą mogli w bibliotekach nie tylko wypożyczyć książki, lecz również skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach" – mówi Sebastian Wierzbicki, Wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, koordynujący Program Rozwoju Bibliotek na Mazowszu.

Celem Programu jest przekazanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju tak, aby mogły pełnić rolę lokalnych centrów wiedzy, informacji i kultury. Poprzez cykl specjalistycznych szkoleń bibliotekarze zostaną przygotowani do prowadzenia swoich placówek w nowoczesny sposób - dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt informatyczny. Biblioteka Wiodąca, która w ramach Programu odniesie więcej korzyści, lecz będzie miała również więcej zobowiązań, otrzyma dwa zestawy komputerowe; do Biblioteki Partnerskiej trafi natomiast jeden komputer. Ponadto, do każdej biblioteki uczestniczącej w Programie zostanie przekazane tzw. urządzenie wielofunkcyjne, służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Z kolei do biblioteki gminnej, niezależnie od dotychczasowego wyposażenia, zostanie dostarczony również laptop. Co ważne, dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu. Oznacza to, że zarówno użytkownicy bibliotek, jak i osoby, które dotychczas ich nie odwiedzały, otrzymają możliwość skorzystania z nowych usług oferowanych przez bibliotekę. 

"Biblioteki będą oczywiście rozwijać się stopniowo. Mamy jednak nadzieję, że w ten proces włączą się również sami użytkownicy. Musimy bowiem pamiętać, że bibliotekę tworzą przede wszystkim ludzie. To od nas – użytkowników w dużej mierze zależy, czy biblioteka będzie tętnić życiem, czy znajdą się chętni do udziału w ciekawych zajęciach organizowanych przez bibliotekarkę czy bibliotekarza, a nowego sprzętu nie pokryje kurz" – apeluje Dorota Kostowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program Rozwoju Bibliotek przyczyni się do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach. Został zaplanowany na pięć lat, a fundusze na jego realizację to 28 milionów dolarów. Środki te pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Łącznie w Programie weźmie udział około 3350 placówek z 1120 gmin. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.


Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Sebastian Wierzbicki  – Wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, sebastian.wierzbicki@koszykowa.pl, tel. 022 537 40 36

DO POBRANIA: