Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek we Wrocławiu

data dodania: 03/11/2009
3 listopada 2009 roku we Wrocławiu władze województwa dolnośląskiego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek.

Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie. Dolnośląskie jest dziesiątym województwem, w którym utworzono takie Partnerstwo.

Porozumienie zostało podpisane w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu przez Rafała Jurkowlańca, Wojewodę Dolnośląskiego, Jerzego Łużniaka, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Dariusza Kowalczyka, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

"Cieszymy się, że władze województwa dostrzegają potrzebę rozwoju bibliotek i zdecydowały się zaangażować w nasz Program. Podpisanie porozumienia to dobra wiadomość nie tylko dla bibliotekarek i bibliotekarzy, lecz przede wszystkim dla użytkowników bibliotek. Dziś wszyscy połączyliśmy siły, aby w jak najwyższym stopniu dostosować się do ich oczekiwań" – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest przekazanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju. Dzięki Programowi będą mogły rozwijać się jako lokalne centra wiedzy, aktywności i kultury. Staną się miejscami, w których mieszkańcy będą mogli w interesujący sposób spędzić czas – wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach. W ten sposób biblioteki przyczynią się
do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach.
Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek w małych miejscowościach – przede wszystkim na wsiach. Będzie realizowany przez pięć lat - od 2009 do 2013 roku. Łącznie obejmie około 3350 placówek z 1120 gmin. Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych, w tym 144 w województwie dolnośląskim. Przyjęto między innymi biblioteki z Borowa, Dzierżoniowa, Gromadki, Miłkowic, Oławy, Twardogóry i Ząbkowic Śląskich.

W ramach Programu bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym zostaną przygotowani do prowadzenia bibliotek w nowoczesny sposób. Dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt informatyczny – komputery, urządzenia wielofunkcyjne (służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania), a także rzutniki i laptopy. Dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu.
W ramach Programu realizowane będą również działania, mające na celu integrację środowiska bibliotekarek i bibliotekarzy, między innymi poprzez organizację konferencji i kongresów, współpracę z wyższymi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone będą także działania promocyjne służące popularyzacji bibliotek.

Fundusze na realizację Programu to 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.

 

Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Dagmara Turek-Samól – Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego, d.turek@udw.pl, Tel. (71) 340 65 89

Marta Libner-Zoniuk – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, marta.libner@dolnyslask.pl , tel. (71) 776 91 88

DO POBRANIA: