Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w Bydgoszczy

data dodania: 14/10/2009
14 października 2009 roku w Bydgoszczy władze województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek.

Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak największe wsparcie. Kujawsko-pomorskie jest kolejnym, już dziewiątym województwem, w którym zawarto porozumienie.

Porozumienie zostało podpisane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy przez Dariusza Kurzawę, Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Edwarda Hartwicha, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

"Przywróćmy świetność instytucji biblioteki jako okna na świat. Program Rozwoju Bibliotek to wyzwanie dla sygnatariuszy porozumienia, ale przede wszystkim ogromny krok naprzód w popularyzacji słowa pisanego nowymi metodami" – mówi Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski.

"Realizacja programu to ogromna szansa dla najmniejszych miejscowości naszego województwa na stworzenie łatwego dostępu do sieci i nowoczesnych technologii informacyjnych, którego większość mieszkańców wsi była dotąd pozbawiona. To również okazja do stworzenia centrów integrujących lokalną społeczność" – mówi Marszałek Piotr Całbecki.

"Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy, a także pracowników obu bibliotek wojewódzkich oraz wsparciu władz województwa, tak wiele bibliotek zdecydowało się na udział w naszym Programie. Wierzymy, że podpisane dziś porozumienie stworzy warunki do wzmocnienia roli wszystkich bibliotek w województwie i wzrostu liczby ich użytkowników" – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest nadanie polskim bibliotekom publicznym impulsu do rozwoju. Dzięki Programowi przekształcą się w lokalne centra wiedzy, aktywności i kultury. Staną się miejscami, w których mieszkańcy będą mogli w interesujący sposób spędzić czas – wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu czy wziąć udział w ciekawych zajęciach. W ten sposób biblioteki przyczynią się do wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu na najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarach. Do partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do placówek znajdujących się w małych miejscowościach – przede wszystkim na wsiach. Będzie realizowany przez pięć lat - od 2009 do 2013 roku. Łącznie obejmie około 3350 placówek z 1120 gmin.
Do pierwszej rundy Programu w całej Polsce zakwalifikowało się 1867 placówek bibliotecznych, w tym 170 w województwie kujawsko-pomorskim. Przyjęto między innymi biblioteki z Brześcia Kujawskiego, Chełmna, Chełmży, Ciechocina, Lipna, Lubicza, Nakła nad Notecią, Rypina, Świecia, Solca Kujawskiego i Żnina.

W ramach Programu bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym zostaną przygotowani do prowadzenia bibliotek w nowoczesny sposób. Dowiedzą się, jak organizować ciekawe wydarzenia dla mieszkańców, jak rozpoznawać ich potrzeby, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność czy wypromować swoją placówkę. 

Do bibliotek zostanie również dostarczony sprzęt teleinformatyczny – komputery, urządzenia wielofunkcyjne (służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania), a także rzutniki oraz laptopy. Dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Telekomunikacja Polska SA, wszystkie biblioteki zostaną bezpłatnie podłączone do Internetu.
W ramach Programu realizowane będą również działania, których celem będzie integracja środowiska bibliotekarek i bibliotekarzy, między innymi poprzez organizację konferencji i kongresów, współpracę z wyższymi uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi. Prowadzone będą także działania promocyjne służące popularyzacji bibliotek.

Fundusze na realizację Programu to 28 milionów dolarów. Środki te pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.


Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Piotr Kurek – Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. (52) 349 76 55

Beata Krzemińska – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego, rzecznik@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (56) 62 18 227

DO POBRANIA: