Międzynarodowy projekt dla bibliotek wojewódzkich

data dodania: 11/02/2010
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uruchamia kolejny projekt – „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Fundacja otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad jednego miliona złotych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Z działań, które dzięki dotacji zostaną zrealizowane, skorzysta przede wszystkim 18 wojewódzkich bibliotek publicznych. Ich odpowiednikiem w Norwegii są biblioteki regionalne (również 18). I polskie, i norweskie placówki chcą wprowadzić zmiany w zarządzaniu i sprawniej funkcjonować.

W ramach projektu powstaną długofalowe strategie działania i rozwoju dla bibliotek wojewódzkich, podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury, a także baza nowoczesnych sposobów zarządzania takimi placówkami (tzw. baza dobrych praktyk). Ponadto biblioteki wojewódzkie nawiążą współpracę z instytucjami partnerskimi z Norwegii.

„Wojewódzkie biblioteki publiczne są aktywnymi instytucjami kultury, ważnymi dla całego systemu bibliotecznego w Polsce. Dysponują odpowiednią infrastrukturą techniczną, sprzyjającą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Niezwykle mocną stroną bibliotek są również kadry – wykształceni, doświadczeni bibliotekarze. Istnieje jednak wśród nich silna potrzeba zwiększenia potencjału organizacyjnego bibliotek, rozwoju umiejętności w zakresie tworzenia strategii, nawiązywania współpracy międzynarodowej. Doświadczenia norweskich instytucji związanych z systemem bibliotecznym są w tym zakresie imponujące i mogą stać się inspiracją i punktem odniesienia dla polskich bibliotek” – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Partnerami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w realizacji projektu są: Małopolski Instytut Kultury, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, ABM-utvikling - The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (Państwowe Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów) i norweskie biblioteki: Buskerud, Akershus, Vestfold.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury – w warsztatach wezmą udział przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, trzech regionalnych bibliotek z Norwegii, a także instytucji kluczowych we wdrażaniu wypracowanych strategii.

2. Konsultacje on-line – uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość skonsultowania się poprzez blog i forum z polskimi i norweskimi ekspertami (m.in. ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, norweskiego Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów). Konsultacje będą trwały od początku prac nad strategiami aż do momentu ich wdrażania, czyli przez 12 miesięcy.

3. Wizyta studyjna w Norwegii – jej celem będzie zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt w bibliotekach i innych instytucjach kultury, spotkań z menedżerami tych miejsc oraz aktywnych zajęć uczestnicy poznają różne metody badania potrzeb użytkowników, tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej, promocji i ewaluacji działań, etc.

4. Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury – 4000 egzemplarzy podręcznika zostanie przygotowanych przez Małopolski Instytut Kultury; podręcznik będzie zawierał opis - krok po kroku -  procesu tworzenia strategii oraz przykłady innowacyjnych działań prowadzonych przez biblioteki z Polski i Norwegii.

5. Konferencja podsumowująca projekt – przeznaczona dla uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz centralnych i regionalnych oraz mediów, będzie okazją do zaprezentowania strategii wojewódzkich bibliotek publicznych oraz podręcznika planowania strategicznego.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2011 roku.

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316

Więcej informacji na stronach: www.biblioteki.org, www.frsi.org.pl
Strony internetowe partnerów: www.mik.krakow.pl, www.abm-utvikling.no

 DO POBRANIA: