Partnerstwo dla bibliotek

data dodania: 26/03/2010
Marszałek i wojewoda zachodniopomorski będą wspierać małe, lokalne biblioteki. 26 marca w Książnicy Pomorskiej władze województwa i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Zachodniopomorskie jest 14 województwem, w którym podpisano takie porozumienie.

Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie.

Partnerstwo zostało utworzone przez Marcina Zydorowicza, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Władysława Husejkę, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski: „Realizacja programu pozwoli zwiększyć możliwości poznawcze i edukacyjne osób żyjących w małych miejscowościach. Może przyczynić się także do ich szerszego udziału w życiu społecznym - poprzez lepszy dostęp do informacji oraz nowoczesnych technologii. Użytkownicy bibliotek będą mogli bowiem nie tylko uczestniczyć w spotkaniach czy dyskusjach, lecz również załatwić w bibliotece przez Internet sprawy urzędowe, bez konieczności nierzadko dalekich wyjazdów do różnych instytucji”.

Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: „Standard życia można podnosić na wiele sposobów. Czasem bardzo kosztownych. Program Rozwoju Bibliotek pokazuje, że niewielkimi w sumie nakładami, wykorzystując wszystkie atuty lokalnego środowiska można stworzyć przyjazną i inspirującą sieć centrów kulturalno-edukacyjnych. A to się pięknie wpisuje w architekturę społeczeństwa informacyjnego. Dlatego z satysfakcją złożę podpis pod umową o utworzeniu w naszym województwie Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek”.

Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: „Podpisane dziś porozumienie prawie domyka proces tworzenia wspólnego, ogólnopolskiego ruchu na rzecz bibliotek publicznych. Dzięki naszemu Programowi do 2013 roku wsparcie otrzyma ponad połowa małych, lokalnych bibliotek. Oczekiwania są jednak nadal ogromne. Dlatego mamy nadzieję, że dzięki mobilizacji władz samorządowych i administracji publicznej uda nam się dotrzeć do pozostałych trzech tysięcy placówek i tym samym objąć Programem Rozwoju Bibliotek wszystkie biblioteki znajdujące się na wsiach i w małych miejscowościach”.

Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest wzmocnienie potencjału lokalnych bibliotek. Dzięki Programowi nawet najmniejsze biblioteki będą mogły rozwijać się i poszerzać swoją działalność. W takich placówkach każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach, dorośli przyjdą na spotkanie z ich ulubionym autorem, a seniorzy dowiedzą się, jak korzystać z Internetu.

Obecnie w pierwszej rundzie Programu w całej Polsce uczestniczy 1865 placówek bibliotecznych. W województwie zachodniopomorskim w Programie biorą udział 52 placówki, między innymi z Barlinka, Pełczyc, Bobolic, Nowogródka Pomorskiego, Polanowa, Biesiekierza, Barwic czy Wierzchowa.

Trwają dostawy sprzętu informatycznego do bibliotek – komputerów, laptopów, drukarek, projektorów multimedialnych, ekranów, aparatów fotograficznych. Zróżnicowane zestawy otrzymały już biblioteki w Złocieńcu, Bobolicach, Polanowie i Bornem Sulinowie. 

Bibliotekarki i bibliotekarze uczestniczą w cyklu warsztatów. Dzięki nim dowiadują się, jak stworzyć plan rozwoju swojej placówki tak, aby był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. W kwietniu wezmą udział  już w trzecim warsztacie, który będzie poświęcony badaniu potrzeb społeczności lokalnej. Podczas kolejnych zajęć bibliotekarki dowiedzą się również, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność, jak zachęcać inne instytucje czy organizacje do realizowania wspólnych projektów, oraz w jaki sposób wypromować swoją placówkę. 

Program Rozwoju Bibliotek w całym kraju obejmie łącznie około 3350 placówek z 1120 gmin, a więc ponad połowę małych, lokalnych bibliotek. Fundusze na jego realizację to 28 milionów dolarów. Środki pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. W Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalnie w tym celu powołana przez PAFW.


Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316
Agnieszka Muchla – Rzecznik Prasowy Wojewody,  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
amuchla@szczecin.uw.gov.pl, tel. (91) 430 35 89
Gabriela Wiatr – Rzecznik Prasowy Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
rzecznik@wzp.pl, (91) 48 07 248

 

 DO POBRANIA: